Конт.:

Олег Прокопенко

Кандидат наук, архитектор в Киеве Tel, Viber +38 063 608 7812


Архитектурное проектирование зданий
052014 01

Спорудження тимчасових відгалужень від мереж водопостачання

Олег Прокопенко - кандидат наук, архитектор в Киеве, дизайн-проекты. Получение стройпаспорта, градусловий! Анализ земельных участков под застройку с разработкой архитектурной концепции. Опыт государственной службы в центральном органе гос. исп. власти. Веб, медиа, IT.

Автор: Oleg | Раздел: Получение технических условий для строительства | Просмотров: 3 055

Спорудження тимчасових відгалужень від мереж водопостачання
 
     9.1. Тимчасові водопровідні лінії з приєднанням до мереж виробника прокладаються згідно з технічними умовами. Доцільність встановлення засобів обліку на тимчасовій водопровідній лінії визначається в кожному окремому випадку виробником. Тимчасові водопровідні лінії споруджуються і утримуються за рахунок споживачів і на баланс виробника не беруться. У разі необхідності приєднання тимчасового водопроводу до вуличного водопроводу виконується за узгодженим проектом водопостачання об'єкта за постійною схемою.
 
     9.2. Технічні умови на користування тимчасовим водопроводом є чинними до завершення будівництва об'єкта.
{ Пункт 9.2 розділу IX в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 541 ( z1895-12 ) від 24.10.2012 }
 
     9.3. Тимчасове водопостачання будмайданчиків, садів, парків, кіосків для продажу напоїв тощо здійснюється з централізованих систем водопостачання, а також мереж споживачів із встановленням засобів обліку та інших запірних пристроїв у будь-якій точці, але з обов'язковим урахуванням вимог цих Правил.
 
     9.4. Водопровідні мережі, що підводять воду для поливання, повинні мати запірні вентилі в місці приєднання до централізованих систем водопостачання перед засобом обліку і за ним.
 
     9.5. Забороняється встановлювати тимчасові водопровідні мережі для поливання території домоволодінь, що є приватною власністю громадян.
 
     9.6. У разі влаштування тимчасових відгалужень від водопровідних мереж, які можуть використовуватися для гасіння пожеж, споживач повинен викликати для пломбування представника виробника та повідомити про це органи пожежної охорони.
 
X. Витоки води
 
     10.1. У разі виявлення витоку води через зіпсування санітарно-технічних приладів та арматури, пошкодження внутрішньої (у тому числі внутрішньобудинкової) мережі водопостачання, нераціонального використання води, у випадку, коли засіб обліку на вводі відсутній або не працює з вини споживача, останній здійснює розрахунок за воду з виробником згідно з п. 3.3 цих Правил.
     Розрахунок з виробником за нераціональне використання води внаслідок витоків здійснює споживач, у якого на балансі, в експлуатації, обслуговуванні перебуває внутрішньобудинкова система водопостачання.
     Виробник має право разом із споживачем здійснювати відповідно до умов договору вибіркову перевірку технічного стану внутрішньобудинкової системи водопостачання споживача, про що складається акт.
 
     10.2. Залежно від місцевих та екологічних умов виробник у разі необхідності має право звертатися до державних адміністрацій або органів місцевого самоврядування з пропозицією про зміну нормативів водопостачання.
 
     10.3. Використання питної води з систем централізованого водопостачання для охолодження будь-якого обладнання за прямоточною схемою забороняється. З цією метою повинні влаштовуватися системи зворотного водопостачання.
 
XI. Дворові системи водовідведення
 
     11.1. Для приймання стічних вод з внутрішньодомової мережі водовідведення використовуються дворові мережі водовідведення, а для випуску їх у вуличну мережу водовідведення - каналізаційні з'єднувальні лінії.
 
     11.2. Каналізаційні з'єднувальні лінії та дворові мережі водовідведення будуються споживачами за власний рахунок.
 
XII. Місцеві станції перекачування стічних вод
 
     12.1. У разі неможливості скиду стічних вод з території споживача у вуличну мережу водовідведення самопливом застосовуються місцеві станції перекачування стічних вод. Для їх спорудження споживачі мають звернутися до виробника для одержання технічних умов на проектування та узгодження проекту. Розміщуються станції перекачування на території споживачів.
 
     12.2. Станції перекачування стічних вод споруджуються відповідно до діючих державних будівельних норм.
     Місцеві станції перекачування стічних вод повинні бути обладнані засобами обліку кількості стічних вод та пристроями для відбору проб.
 
     12.3. Місцеві станції перекачування стічних вод споруджуються в окремому приміщенні підземного або наземного типу (залежно від глибини закладання мережі водовідведення), територія якого має бути огороджена. Машинний зал, резервуар та грабельне приміщення, як правило, розміщують в одній споруді.
     Станції перекачування, встановлені в житлових та прибудованих до них будинках, залишаються на балансі споживача та ним обслуговуються.
 
{ Абзац третій пункту 12.3 розділу XII виключено на підставі Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 541 ( z1895-12 ) від 24.10.2012 }
 
     12.4. Приймання стічних вод від районів, у яких немає централізованої системи водовідведення, здійснюється через зливові станції. Порядок скиду нечистот у міську мережу водовідведення асенізаційними машинами та оплата послуг, що надає виробник, обумовлюються договором між перевізниками рідких відходів та виробником.
 
     12.5. Насосні станції повинні мати аварійні випуски згідно з діючими будівельними нормами, а також безперебійне електропостачання.
 
XIII. Профілактика мереж водовідведення
 
     13.1. Споживачі зобов'язані дотримуватися Правил утримання житлових будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу від 17.05.2005 N 76 ( z0927-05 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25.08.2005 за N 927/11207, тримати в належному технічному стані внутрішньобудинкові, дворові і внутрішньоквартальні мережі, споруди і пристрої, що перебувають у них на балансі.
 
     13.2. Колодязі, встановлені на мережах водовідведення, що належать споживачам, мають бути завжди доступні для огляду, вільні від завалів ґрунтом, будівельним сміттям тощо. Забороняється залишати колодязі з нещільно причиненими, розбитими або зсунутими з нього люками, отворами в стінках колодязів. Узимку споживачі зобов'язані очищати ляди колодязів від снігу та льоду. Місце розміщення колодязів має бути позначене спеціальними табличками із зазначенням відстані до колодязя в метрах. У разі пропажі або поломки ляд колодязів споживачі повинні придбати нові.
 
     13.3. У випадку, коли засмічення дворової мережі водовідведення, що перебуває на балансі споживача, загрожує нормальній роботі вуличної мережі водовідведення або коли прочищення дворової мережі водовідведення споживачем виконано не в повному обсязі, виробник може здійснити прочищення дворової мережі своїми силами і засобами за угодою із споживачем.
 
XIV. Ремонт, експлуатація та підготовка систем
водопостачання та водовідведення до роботи взимку
 
     14.1. Вуличні, квартальні, дворові, будинкові мережі, споруди і обладнання систем водопостачання та водовідведення обслуговуються та реконструюються тим підприємством, у якого ці об'єкти перебувають на балансі.
 
     14.2. Споживачі зобов'язані мати схеми або виконавчі креслення своїх мереж водопостачання та водовідведення, розміщених як у землі, так і всередині будинків із зазначенням діаметра труб, місць розміщення арматури, санітарних приладів, вузлів обліку та інших приладів (пристроїв). Споживачі, що не мають схем або виконавчих креслень своїх мереж, повинні виконати інвентаризаційні креслення в строк, узгоджений з виробником. Виконавчими можуть бути креслення затвердженого проекту з нанесеними на них змінами, узгоджені з виробником, один примірник яких зберегається у виробника.
 
     14.3. Підготовка протипожежних систем внутрішніх мереж, арматури, обладнання і вузлів обліку до роботи взимку входить до обов'язків споживачів.
     До зимового періоду споживачі повинні:
     а) ліквідувати всі наявні та приховані витоки води;
     б) замінити або відремонтувати аварійні ділянки трубопроводів та обладнання;
     в) відключити всі тимчасові водопровідні лінії, обладнані на літній період;
     г) захистити вузол обліку та підведені до нього трубопроводи від замерзання, при цьому необхідно забезпечити безперешкодне зняття показів засобів обліку;
     ґ) у холодних приміщеннях, де прокладені водопровідні труби, здійснити їх теплову ізоляцію, вставити шибки, відремонтувати двері та забезпечити їх щільне зачинення;
     д) забезпечити ремонт дверей та справну роботу систем опалення на сходових майданчиках, де прокладені труби, а там, де немає опалення, - достатню теплову ізоляцію водопровідних труб;
     е) здійснити достатнє утеплення водонапірних баків та трубопроводів, прокладених на горищах;
     є) забезпечити влаштування подвійних люків або утеплення ляд у водомірних камерах;
     ж) забезпечити утеплення пожежних гідрантів і позначити місце їх розташування світловими показниками згідно з ГОСТ 12.4.026-76*.

 

Градостроительный расчет для получения градостроительных условий и ограничений, архитектурное проектирование, разработка эскиза намерений застройки для получения строительного паспорта застройки в Киеве!

052014 01

Регулювання вільних тисків

Олег Прокопенко - кандидат наук, архитектор в Киеве, дизайн-проекты. Получение стройпаспорта, градусловий! Анализ земельных участков под застройку с разработкой архитектурной концепции. Опыт государственной службы в центральном органе гос. исп. власти. Веб, медиа, IT.

Автор: Oleg | Раздел: Получение технических условий для строительства | Просмотров: 2 887

Регулювання вільних тисків
 
     6.1. У разі недостатнього тиску в мережі централізованого водопостачання для постачання водою верхніх поверхів будинків за проектом, узгодженим з виробником, передбачається встановлення насосів для підвищення тиску води, а при постійному надмірному тиску понад 1 кг/кв.см - регуляторів тиску "після себе".
     Окремо розміщені насосні станції для підкачування холодної води перебувають на балансі виробника і ним експлуатуються.
     Насосне обладнання для підкачування холодної води та регулятори тиску, встановлені в котельнях, ТП і прибудовах до них, які перебувають на балансі юридичних осіб, експлуатуються ними відповідно до умов договорів, укладених з виробником.
     Насосні станції підкачування холодної води та регулятори тиску, розміщені в житлових будинках або прибудовах до них, перебувають на балансі споживачів і обслуговуються ними.
     На кожній насосній станції, розташованій у приміщеннях котелень, ТП або прибудовах до них та призначеній для підкачування води в мережі холодного водопостачання, має бути організований облік подачі води і витрат електроенергії.
     Виробник відшкодовує теплопостачальним організаціям витрати на експлуатацію насосних агрегатів.
 
     6.2. Самовільне влаштування водонапірних баків у будинках не допускається. Вони встановлюються лише за згодою виробника і територіальних органів державної санітарно-епідеміологічної служби відповідно до вимог будівельних норм та за умови повного забезпечення санітарних вимог споживачем щодо їх утримання і забезпечення якості води.
 
VII. Протипожежні пристрої
 
     7.1. Обладнання внутрішніх протипожежних водопроводів повинно відповідати діючим будівельним нормам.
 
     7.2. Кожний проект внутрішньобудинкового водопроводу, що має протипожежні пристрої, перед надходженням до виробника може здійснюватися лише за наявності проектної документації, яка пройшла попередню експертизу (перевірку) в органах державного пожежного нагляду на відповідність нормативно-правовим актам з пожежної безпеки.
 
     7.3. У разі наявності у вузлі обліку споживача обвідної лінії запірна арматура на ній пломбується представником виробника в закритому стані. За цілісність пломби відповідає споживач.
     З метою недопущення самовільного і безоблікового водокористування виробник також має право накладати пломби на пожежні гідранти та крани, які розташовані на мережі споживача.
 
     7.4. З протипожежною метою допускається встановлення пожежних насосів з приєднанням до мереж споживачів за вузлом обліку.
 
     7.5. Пожежні насоси, як правило, встановлюються в одному приміщенні з засувкою на обвідній лінії.
 
     7.6. Використовувати воду для господарських потреб із самостійних протипожежних систем, що живляться від спільних вводів, забороняється.
     Якщо представник виробника виявить самовільне користування водою з пожежних систем, розрахунок за воду здійснюється відповідно до п. 3.3 цих Правил з часу початку користування водою до часу його виявлення. Якщо час початку користування водою не виявлено, то розрахунок здійснюється за місячний термін.
 
     7.7. Перевірка пожежних гідрантів здійснюється органами пожежної охорони разом з представниками виробника. Про проведення перевірки справності пожежної системи в будинках і спорудах та випробувань пожежних насосів споживач має повідомити виробника за три доби до зняття пломб із засувок обвідних ліній тощо. У цьому випадку розрахунки за воду проводяться за пропускною спроможністю водопровідного вводу при швидкості води 2,0 м/сек за час фактичного водокористування.
     Без узгодження з виробником споживач не має права знімати пломбу.
 
     7.8. Зняття пломб із запірної арматури без попереднього повідомлення виробника може здійснюватися лише при гасінні пожеж. Після закінчення користування протипожежною системою водопостачання споживач зобов'язаний протягом доби надати виробнику акт про зняття пломб та викликати його представника для опломбування.
 
     7.9. Витрати води споживачем на гасіння пожеж, ліквідацію надзвичайних ситуацій, проведення навчальних занять з цих питань оплаті не підлягають. Про витрату води у зазначених цілях за участю представників пожежно-рятувальних підрозділів Міністерства надзвичайних ситуацій України, споживача та виробника (постачальника) складається акт із зазначенням часу користування водою.
{ Пункт 7.9 розділу VII в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 541 ( z1895-12 ) від 24.10.2012 }
 
     7.10. Водокористування з пожежних гідрантів та кранів централізованої системи водопостачання дозволяється лише службовому персоналу органів пожежної охорони та виробнику.
 
     7.11. Ремонт і утримання в належному стані пожежних систем, розміщених на мережах споживачів, здійснюються за рахунок споживачів.
 
VIII. Вуличні водорозбори
 
     8.1. Вуличні водорозбори (колонки) призначені для колективного водокористування. Місце їх встановлення визначається за пропозицією місцевих органів самоврядування та за погодженням виробника.
 
     8.2. Не дозволяється біля водорозбору прати білизну, мити автомашини, вози, посуд, домашніх тварин тощо, приєднувати до водорозбірних колонок труби і шланги, а також чинити інші дії, що суперечать санітарним вимогам.
 
     8.3. Експлуатація та ремонт водорозборів здійснюються виробником або споживачами, на балансі яких перебувають ці водорозбори і які зобов'язані:
     а) стежити за станом водорозборів, цілісністю їх частин, дотримуватися санітарних вимог;
     б) не допускати нецільового використання води, утворення калюж та намерзлого льоду;
     в) зберігати непошкодженими водостоки та підступи до водорозборів;
     г) виконувати дезінфекцію і фарбування приладів водорозбору в термін, визначений договором.

 

Градостроительный расчет для получения градостроительных условий и ограничений, архитектурное проектирование, разработка эскиза намерений застройки для получения строительного паспорта застройки в Киеве!

 

Порядок видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки затверджений наказом Мінрегіону України від 05.07.2011 № 103 та діє в редакції наказу Мінрегіону України від 25.02.2013 № 66. Будівельний паспорт забудови земельної ділянки визначає комплекс містобудівних та архітектурних вимог до розміщення і будівництва індивідуального (садибного) житлового, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного) з площею до 300 кв.м., господарських будівель, споруд, гаражів, елементів інженерного захисту, благоустрою та озеленення на земельній ділянці. Порядок розроблення проектної документації на будівництво об'єктів затверджено наказом Мінрегіону України від 16.05.2011 № 45. Порядок надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст затверджено наказом Мінрегіону України від 07.07.2011 № 109. Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466. Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461. Прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадянських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення 1 та 2 категорії складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж відбувається відповідно до наказу Мінрегіону України від 19.03.2013 № 95, зареєстрованого в Мін'юсті України 15 квітня 2013 року за № 612/23144.

Олег Викторович - кандидат наук, сертифицированный архитектор. Районы Киева: Голосеевский, Святошинский, Соломенский, Оболонский, Подольский, Печерский, Шевченковский, Дарницкий, Днепровский, Деснянский. Районы Киевской области: Барышевский, Белоцерковский, Богуславский, Бориспольский, Бородянский, Броварский, Васильковский, Володарский, Вышгородский, Згуровский, Иванковский, Кагарлыкский, Киево-Святошинский, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Переяслав-Хмельницкий, Полесский, Ракитнянский, Сквирский, Ставищенский, Таращанский, Тетиевский, Фастовский, Яготинский.