Конт.:

Олег Прокопенко

Кандидат наук, архитектор в Киеве Tel, Viber +38 063 608 7812


Архитектурное проектирование зданий
052014 01

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

Олег Прокопенко - кандидат наук, архитектор в Киеве, дизайн-проекты. Получение стройпаспорта, градусловий! Анализ земельных участков под застройку с разработкой архитектурной концепции. Опыт государственной службы в центральном органе гос. исп. власти. Веб, медиа, IT.

Автор: Oleg | Раздел: Получение технических условий для строительства | Просмотров: 3 131

Додаток 1
до Правил користування
системами централізованого
комунального водопостачання
та водовідведення
в населених пунктах України
 
ЗАТВЕРДЖУЮ:
Посада уповноваженого
представника органу
місцевого самоврядування
(або представника
уповноваженої ним
організації)
                                      ________ ___________________ 
                                      (підпис)      (П.І.Б.) 
                                      М.П. 
 

                    ТЕХНІЧНІ УМОВИ N ________ 
             від "____" __________________20____ року 

                          На приєднання
__________________________________________________________________ 
                (найменування об'єкта будівництва) 

    до централізованих систем водопостачання та водовідведення
_________________________________________________________________. 
                 (найменування населеного пункту) 
 

                        ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ 
     1. Замовник _________________________________________________
__________________________________________________________________ 

     2. Найменування об'єкта будівництва _________________________
__________________________________________________________________ 

     3. Місцезнаходження об'єкта будівництва _____________________ 
     4. Вид будівництва (нове будівництво, реконструкція)
__________________________________________________________________ 

     5. Проектна   організація   (найменування,  місцезнаходження, 
N телефону, П.І.Б. ГІПа) _________________________________________ 
     6. Нормативні терміни:
     Проектування ________________________________________________
     Будівництва _________________________________________________
     Введення об'єкта будівництва в експлуатацію _________________ 

     7. Орієнтовна кошторисна вартість об'єкта __________ тис.грн. 

                       УМОВИ ВОДОПОСТАЧАННЯ 

     1. Потреба у воді __________________ куб. м/добу, максимальні 
витрати __________ л/сек.
     Відпуск води проводиться: цілодобово/за графіком з ___ до ___ годин.
 
     2. Вода,  що подається,  відповідає  нормативним  вимогам  до 
питної води ______________________________________________________ 
            (повністю, є відхилення за показниками _____________) 

     3. Місцем підключення до водопровідної мережі Д = ________ мм 
є ________________________________________________________________ 
з тиском у точці підключення від ____ до _____ атм. (кгс/кв.см). 

     4. Мережа ___________________________________________________ 
                              (кільцева, тупикова) 
     5. На дільниці мережі, яка проектується, встановити:
__________________________________________________________________ 
          (пожежні гідранти, водорозбірні колонки тощо) 

     6. Рекомендований матеріал для труб вводу ___________________ 

     7. Глибина закладання _____ м (згідно із СНиП 2.04.02-84). 
     8. На водопровідному вводі водомірний вузол обладнати
__________________________________________________________________ 
          (місце установки, тип водолічильника, діаметр) 
     9. Особливі умови
__________________________________________________________________ 
        (необхідність будівництва резервуарів чистої води, 
 підкачувальних пристроїв, установки діафрагм, обмежувачів витрат 
    води, регуляторів тиску, використання систем оборотного та 
           повторного промислового водопостачання тощо) 

     10. Точка розподілу є _______________________________________
__________________________________________________________________ 

                       УМОВИ ВОДОВІДВЕДЕННЯ 
     1. Санітарно-технічні показники стічних вод:
     а) середньодобове скидання стоків _______________ куб.м/добу;
     б) максимальне скидання стоків ______________________ л/сек.;
     в) коефіцієнт нерівномірності ______________________________;
     г) БСК5 від __________________ мг/л до ________________ мг/л;
     ґ) характерні інгредієнти стічних вод, токсичні та шкідливі речовини і їх граничнодопустимі концентрації в стоках (у контрольному колодязі і в місці підключення окремо для кожної точки скиду стічних вод):
 
_________________________ не більше ________________________ мг/л; 

_______________________ не більше _____________________ мг/л тощо. 
     Концентрація солей важких металів повинна відповідати нормам, які встановлені Правилами приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затвердженими наказом Держбуду України від 19 лютого 2002 року N 37, зареєстрованими в Мін'юсті України 26 квітня 2002 року за N 403/6691.
     За іншими показниками стічні води повинні відповідати вимогам СНиП 2.04.03-85, Правилам приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затвердженим наказом Держбуду України від 19 лютого 2002 року N 37, зареєстрованим в Мін'юсті України 26 квітня 2002 року за N 403/6691 та місцевим Правилам приймання
______________  (назва  населеного пункту),  Правилам користування 
системами   централізованого   комунального   водопостачання    та 
водовідведення  в населених пунктах України,  затвердженим наказом 
Міністерства з питань  житлово-комунального  господарства  України 
від  27  червня  2008  року  N 190,  зареєстрованим в Міністерстві 
юстиції України 7 жовтня 2008 року за N 936/15627. 
     2. Для дотримання вимог пункту 1 необхідне проведення на майданчику об'єкта будівництва таких будівельно-монтажних робіт та вжиття організаційно-технічних заходів:
     а) __________________________________________________________
     б) __________________________________________________________ 

     3. Місцем   приєднання   випуску  системи  водовідведення  до 
комунальної мережі водовідведення Д = _____ мм є _________________ 

     4. Точка розподілу є ________________________________________ 

     5. Особливі умови ___________________________________________ 
(необхідність обладнання    випуску    решіткою,   усереднювачами, 
вимірювачами  витрат   стоків,   пробовідбірниками   єдиного   або 
роздільного  випусків  промислових,  зливових  і побутових стоків, 
локальних очисних споруд  промислових  стоків  тощо  на  території 
підприємства, обладнання контрольних колодязів тощо). 
     6. Поверхневі, дренажні, умовно чисті, агресивні стоки і осади локальних очисних споруд у господарсько-побутову систему водовідведення населеного пункту не приймаються.
 
     7. Проект зовнішніх мереж водопостачання і водовідведення об'єкта будівництва у одному примірнику передається на розгляд і зберігання виробнику, який видав технічні умови.
     Технічні умови є чинними до завершення будівництва об'єкта (частина сьома статті 30 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності").
 
 Посада керівника виробника         ______________________________ 
 послуг з централізованого          (підпис, прізвище та ініціали) 
 водопостачання                     М.П. 
 та водовідведення, 
 який надає технічні умови 

 

Градостроительный расчет для получения градостроительных условий и ограничений, архитектурное проектирование, разработка эскиза намерений застройки для получения строительного паспорта застройки в Киеве!

052014 01

Охорона централізованих систем водопостачання та водовідведення

Олег Прокопенко - кандидат наук, архитектор в Киеве, дизайн-проекты. Получение стройпаспорта, градусловий! Анализ земельных участков под застройку с разработкой архитектурной концепции. Опыт государственной службы в центральном органе гос. исп. власти. Веб, медиа, IT.

Автор: Oleg | Раздел: Получение технических условий для строительства | Просмотров: 3 404

Охорона централізованих систем водопостачання та водовідведення
 
     15.1. Санітарна охорона у сфері централізованого питного водопостачання та водовідведення, об'єкти, зони санітарної охорони, встановлення їх меж та поясів особливого режиму, вплив потенційних джерел, забруднювачів, обмеження господарської та іншої діяльності на цих територіях здійснюються відповідно до Закону України "Про питну воду та питне водопостачання" ( 2918-14 ).
 
     15.2. Виробники та споживачі зобов'язані забезпечити охорону і цілісність систем централізованого питного водопостачання та водовідведення, які перебувають у них на балансі (трубопроводи, споруди, засоби обліку, люки, колодязі, гідранти тощо), не допускати їх пошкодження, затоплення й розморожування, очищати від льоду та снігу ляди колодязів, стежити за цілісністю встановлених пломб, забезпечувати відведення поверхневих вод від колодязів.
 
     15.3. Якщо на водопровідних і каналізаційних спорудах вуличної мережі та домових вводах будуть виявлені пошкодження або несправності (розбиті або відсутні ляди колодязів, провалювання колодязів або ґрунту біля колодязів, надходження води в колодязі з-під землі тощо), споживач зобов'язаний негайно повідомити про це виробника, вживши заходів для огороджування місць пошкоджень до приїзду аварійної бригади.
 
     15.4. У разі використання приміщень складів, підвалів для господарської діяльності в них мають бути виконані усі роботи з гідроізоляції, передбачені діючими будівельними нормами.
 
     15.5. Не дозволяється складання матеріалів і предметів, накопичування сміття ближче ніж за 5 м від осі водопровідних і каналізаційних мереж і пристроїв та в межах охоронних санітарних зон; самовільне спорудження над водопровідними і каналізаційними мережами та пристроями будь-яких будівель та предметів благоустрою; здійснювати роботи на мережах централізованого питного водопостачання та водовідведення, відкривати ляди колодязів, спускатися в них, регулювати засувки без присутності представників виробника.
 
     15.6. У разі пошкодження мереж, споруд водопостачання або водовідведення особи, що виявили таке пошкодження, зобов'язані негайно повідомити про це виробника та здійснити всі можливі заходи щодо усунення наслідків цього пошкодження. Ліквідація пошкоджень виконується виробником або організацією, яка має відповідну ліцензію на здійснення господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, за участю виробника.
 
     15.7. У разі приймання шляхових покриттів в експлуатацію до складу комісії для контролю за станом люків водопровідних та каналізаційних колодязів входить представник виробника.

 

Градостроительный расчет для получения градостроительных условий и ограничений, архитектурное проектирование, разработка эскиза намерений застройки для получения строительного паспорта застройки в Киеве!

 

Порядок видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки затверджений наказом Мінрегіону України від 05.07.2011 № 103 та діє в редакції наказу Мінрегіону України від 25.02.2013 № 66. Будівельний паспорт забудови земельної ділянки визначає комплекс містобудівних та архітектурних вимог до розміщення і будівництва індивідуального (садибного) житлового, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного) з площею до 300 кв.м., господарських будівель, споруд, гаражів, елементів інженерного захисту, благоустрою та озеленення на земельній ділянці. Порядок розроблення проектної документації на будівництво об'єктів затверджено наказом Мінрегіону України від 16.05.2011 № 45. Порядок надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст затверджено наказом Мінрегіону України від 07.07.2011 № 109. Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466. Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461. Прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадянських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення 1 та 2 категорії складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж відбувається відповідно до наказу Мінрегіону України від 19.03.2013 № 95, зареєстрованого в Мін'юсті України 15 квітня 2013 року за № 612/23144.

Олег Викторович - кандидат наук, сертифицированный архитектор. Районы Киева: Голосеевский, Святошинский, Соломенский, Оболонский, Подольский, Печерский, Шевченковский, Дарницкий, Днепровский, Деснянский. Районы Киевской области: Барышевский, Белоцерковский, Богуславский, Бориспольский, Бородянский, Броварский, Васильковский, Володарский, Вышгородский, Згуровский, Иванковский, Кагарлыкский, Киево-Святошинский, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Переяслав-Хмельницкий, Полесский, Ракитнянский, Сквирский, Ставищенский, Таращанский, Тетиевский, Фастовский, Яготинский.