Конт.:

Олег Прокопенко

Кандидат наук, архитектор в Киеве Tel, Viber +38 063 608 7812


Архитектурное проектирование зданий
052014 01

Документальне оформлення приймання-передачі природного газу

Олег Прокопенко - кандидат наук, архитектор в Киеве, дизайн-проекты. Получение стройпаспорта, градусловий! Анализ земельных участков под застройку с разработкой архитектурной концепции. Опыт государственной службы в центральном органе гос. исп. власти. Веб, медиа, IT.

Автор: Oleg | Раздел: Получение технических условий для строительства | Просмотров: 4 985

Документальне оформлення приймання-передачі природного газу

8.1. Механізм приймання-передачі газу включає порядок документального оформлення:

надходження газу до МГ та ГРМ;

передачі газу в межах МГ та ГРМ;

передачі газу за межі МГ та ГРМ та складання реєстрів передачі газу;

використання споживачами обсягів газу та складання реєстрів реалізації газу;

руху газу в ПСГ.

8.2. До ЄГТСУ (МГ та ГРМ) України надходить газ:

власного видобутку (видобутий на території України);

закуплений в іноземних контрагентів (імпортований газ);

переданий для подальшого транзиту територією України (транзитний газ);

із ПСГ.

8.2.1. Газ, видобутий ГДП на території України, оформлюється актами приймання-передачі, які підписуються не пізніше п'ятого числа місяця, наступного за звітним, представниками ГДП, постачальника і ГТП (ГП) або представниками ГДП і споживача, об’єкти газоспоживання якого безпосередньо приєднані до МГДП.

8.2.2. У разі коли резидент (імпортер) купує природний газ в іноземного контрагента, сторони укладають зовнішньоекономічний договір (контракт) поставки газу, яким визначаються умови приймання-передачі, ціна, обсяги та якість газу, що поставляється резиденту, та інші умови, які сторони визнають істотними для цього договору (контракту). Якщо зовнішньоекономічним договором (контрактом) не передбачена безпосередня доставка газу іноземним контрагентом до ЄГТСУ, у власника газу (резидента) має бути укладена відповідна угода з уповноваженим оператором країни, що безпосередньо передає газ до ЄГТСУ.

Порядок приймання-передачі газу, що надходить до ЄГТСУ для його транспортування (транзиту), його обсяги та якість, інші умови транзиту газу визначаються відповідними міжнародними договорами та/або зовнішньоекономічними договорами (контрактами), що укладаються між уповноваженими операторами України та країни, що передає газ до ЄГТСУ.

Надходження газу до ЄГТСУ за зовнішньоекономічним договором (контрактом) оформлюється актом приймання-передачі газу, що підписується уповноваженими представниками іноземного контрагента, резидента (власника газу) та операторами України та країни, що передає газ до ЄГТСУ. Цей акт підписується сторонами не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним.

Акти виконаних робіт за послуги з транспортування газу МГ (територією України, до ПСГ, ГРМ або споживачів, які приєднані до магістрального трубопроводу) оформлюються відповідно до договору на транспортування природного газу магістральними трубопроводами, укладеного між власником газу та ГТП.

Акти виконаних робіт за послуги із зберігання газу в ПСГ оформлюються відповідно до договору на зберігання (закачування, зберігання, відбір) природного газу, укладеного між власником газу та ГЗП.

8.2.3. Порядок приймання-передачі обсягів газу до/із ПСГ визначається відповідними договорами, укладеними між ГЗП та замовником.

8.3. Приймання-передача газу від ГТП або ГДП до ГП відбувається в точках комерційного обліку газу на ГРС і оформлюється актами приймання-передачі, що підписуються представниками цих підприємств не пізніше 5-го числа місяця, наступного за звітним.

При наявності розбіжностей у частині обсягу переданого (прийнятого) газу вони підлягають врегулюванню відповідно до умов технічної угоди або в судовому порядку.

До прийняття рішення судом обсяг переданого (прийнятого) газу встановлюється відповідно до показань приладів обліку газу ГТП (власника ЗВТ).

При наявності розбіжностей у частині обсягу протранспортованого газу споживачу з ГРМ вони підлягають урегулюванню відповідно до умов договору або в судовому порядку. До вирішення цього питання в судовому порядку обсяг протранспортованого газу встановлюється відповідно до показань приладів обліку газу ГП.

8.4. Природний газ із ЄГТСУ передається:

споживачам, які безпосередньо приєднані до МГ;

ГП, які через ГРМ передають газ безпосередньо споживачам;

до ПСГ;

газотранспортним підприємствам систем інших країн, які отримують імпортований газ, що транспортується для них територією України.

8.5. До 5-го числа місяця, наступного за звітним, ГП, ГТП та ГДП разом з постачальниками газу та споживачами оформляють, підписують та скріплюють печатками акти приймання-передачі газу.

Постачальник, який у своєму плановому розподілі врахував поставку газу іншому постачальнику, зобов’язаний після закінчення місяця підписати з таким постачальником акт приймання-передачі газу на обсяг фактично використаного газу споживачами цього постачальника.

У разі якщо споживач має договірні відносини з постачальником, який не погоджується оформити з таким споживачем акти приймання-передачі газу, обсяг перевитрат газу вважається обсягом постачання газу гарантованим постачальником, на території здійснення ліцензованої діяльності якого знаходиться споживач постачальника. При цьому споживач зобов’язаний до 10-го числа місяця, наступного за розрахунковим, оформити з гарантованим постачальником усі необхідні документи, передбачені договором з ним, та розрахуватися за вищезазначені обсяги газу.

8.5.1. До 12-го числа місяця, наступного за звітним, ГП, ГТП та ГДП:

разом з постачальниками газу на підставі актів приймання-передачі газу складають і підписують реєстри реалізації газу споживачам за звітний місяць окремо по кожному постачальнику в розрізі ГТП та їх структурних підрозділів та надають ГТП по одному примірнику даних реєстрів;

складають зведені реєстри транспортування газу в розрізі постачальників, регіонів та категорій споживачів (промисловість, населення, бюджетні установи та організації, суб'єкти господарювання, які виробляють теплову енергію, у тому числі блочних (модульних) котелень, установлених на дахові та прибудованих (виходячи з обсягу природного газу, що використовується для виробництва та надання населенню послуг з опалення та гарячого водопостачання, за умови ведення такими суб'єктами окремого приладового та бухгалтерського обліку тепла і гарячої води) тощо) і надають їх Оператору в паперовому та електронному вигляді в установлених Оператором формах.

8.5.2. До 12-го числа місяця, наступного за звітним, постачальники надають Оператору та ГТП:

завірені в установленому порядку копії актів приймання-передачі газу;

звіт фактичної реалізації природного газу споживачам у розрізі регіонів, ГП, ГТП та ГДП у встановлених Оператором формах;

завірені в установленому порядку копії реєстрів реалізації газу споживачам у встановлених Оператором формах.

8.5.3. До 15-го числа місяця, наступного за звітним, Оператор на підставі аналізу звітів про надходження та реалізацію газу, актів приймання-передачі газу, реєстрів реалізації газу, інших матеріалів, наданих постачальниками, ГП, ГТП та ГДП, складає інформацію про надходження та реалізацію газу споживачам у розрізі кожного постачальника та зведені реєстри реалізації газу споживачам України, визначає випадки невідповідності планових (заявлених) і фактично використаних обсягів газу окремими постачальниками.

8.6. Рух природного газу в ПСГ оформлюється в такому порядку.

8.6.1. Замовник до 25-го числа місяця, що передує місяцю закачування або відбору газу до/із ПСГ (але не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку місяця закачування або відбору газу до/із ПСГ), надає ГЗП заяву в письмовій формі щодо здійснення закачування або відбору місячних обсягів газу (у тому числі страхового запасу газу) до/із ПСГ та додає до неї три примірники акта приймання-передачі газу, підписані уповноваженим представником та скріплені печаткою замовника, у яких зазначено місячний обсяг газу, що планується закачувати або відбирати (у тому числі страхового запасу газу) до/із ПСГ. При оформленні закачування газу до ПСГ замовник зобов’язаний надати ГЗП документи, що підтверджують його право власності на газ.

8.6.2. Обсяг газу, який передається сторонами при його закачуванні або відборі до/із ПСГ, у відповідному місяці оформляється актом приймання-передачі газу. Акти приймання-передачі газу складаються сторонами та скріплюються печаткою до 15-го числа наступного за звітним місяця закачування або відбору газу до/із ПСГ. В актах приймання-передачі газу вказується обсяг газу, у тому числі обсяг страхового запасу газу, закачаний або відібраний до/із ПСГ.

8.6.3. У випадку передачі замовником газу в ПСГ третій особі або приймання газу до ПСГ від третьої особи замовник зобов'язаний скласти акт приймання-передачі газу з третьою особою та протягом 10 днів з дати складання акта погодити його із ГЗП.

8.6.4. Документальне оформлення завершення/початку сезону зберігання у ПСГ здійснюється в такому порядку:

якщо після завершення сезону зберігання у ПСГ залишилась невикористана частина (залишок) обсягу газу замовника, останній залишає його у ПСГ замовника на зберігання в наступному сезоні;

замовник і ГЗП до 15 травня наступного сезону зберігання зобов’язані скласти акт про обсяг залишку природного газу у ПСГ станом на кінець сезону зберігання;

якщо на дату завершення періоду відбору (15 квітня поточного сезону зберігання) у ПСГ залишилась невикористана частина (залишок) обсягу газу замовника, то у строк до 15 липня наступного сезону зберігання замовник зобов’язаний укласти договір на зберігання (закачування, зберігання, відбір) цього залишку газу в наступному сезоні;

замовник і ГЗП протягом 10 днів з дати укладення договору на зберігання (закачування, зберігання, відбір) природного газу складають акти про обсяг залишку природного газу у ПСГ станом на початок нового сезону зберігання.

8.7. Акти приймання-передачі газу є підставою для розрахунків.

 

Градостроительный расчет для получения градостроительных условий и ограничений, архитектурное проектирование, разработка эскиза намерений застройки для получения строительного паспорта застройки в Киеве!

 

Порядок видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки затверджений наказом Мінрегіону України від 05.07.2011 № 103 та діє в редакції наказу Мінрегіону України від 25.02.2013 № 66. Будівельний паспорт забудови земельної ділянки визначає комплекс містобудівних та архітектурних вимог до розміщення і будівництва індивідуального (садибного) житлового, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного) з площею до 300 кв.м., господарських будівель, споруд, гаражів, елементів інженерного захисту, благоустрою та озеленення на земельній ділянці. Порядок розроблення проектної документації на будівництво об'єктів затверджено наказом Мінрегіону України від 16.05.2011 № 45. Порядок надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст затверджено наказом Мінрегіону України від 07.07.2011 № 109. Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466. Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461. Прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадянських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення 1 та 2 категорії складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж відбувається відповідно до наказу Мінрегіону України від 19.03.2013 № 95, зареєстрованого в Мін'юсті України 15 квітня 2013 року за № 612/23144.

Олег Викторович - кандидат наук, сертифицированный архитектор. Районы Киева: Голосеевский, Святошинский, Соломенский, Оболонский, Подольский, Печерский, Шевченковский, Дарницкий, Днепровский, Деснянский. Районы Киевской области: Барышевский, Белоцерковский, Богуславский, Бориспольский, Бородянский, Броварский, Васильковский, Володарский, Вышгородский, Згуровский, Иванковский, Кагарлыкский, Киево-Святошинский, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Переяслав-Хмельницкий, Полесский, Ракитнянский, Сквирский, Ставищенский, Таращанский, Тетиевский, Фастовский, Яготинский.