Приєднання об\’єктів до систем централізованого питного водопостачання та водовідведення

Приєднання об\’єктів до систем централізованого питного водопостачання та водовідведення
 
     4.1. Для приєднання до систем централізованого водопостачання та водовідведення замовнику таких послуг надаються технічні умови. Форма технічних умов наведена в додатку 1 до цих Правил.
     Для одержання технічних умов замовник послуг з централізованого водопостачання та водовідведення подає до виробника таких послуг:
     заяву;
     опитувальний лист за формою згідно з додатком 2;
     ситуаційний план з визначенням місця розташування земельної ділянки на відповідній території.
     Технічні умови мають містити графічний матеріал із нанесенням відповідних інженерних мереж та місць приєднання до них об\’єкта будівництва.
     Виробник послуг з централізованого водопостачання та водовідведення видає замовнику технічні умови згідно з поданою заявою протягом десяти робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви з урахуванням потужностей споруд та пропускної спроможності мереж систем централізованого водопостачання та водовідведення, із зазначенням умов для проектування вводу: місця приєднання, місця розташування водомірного вузла, умов для влаштування проміжного резервуара і насосів – підвищувачів тиску.
{ Пункт 4.1 розділу IV в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 541 ( z1895-12 ) від 24.10.2012 }
 
     4.2. Вартість послуг з надання технічних умов на приєднання до централізованих систем водопостачання та водовідведення визначається на підставі обґрунтованих трудовитрат та вартості одного людино-дня.
{ Пункт 4.2 розділу IV в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 541 ( z1895-12 ) від 24.10.2012 }
 
     4.3. Забороняється будь-яке самовільне приєднання об\’єктів водоспоживання до діючих систем централізованого водопостачання та водовідведення (включаючи приєднання до будинкових вводів, внутрішньобудинкових мереж або до мереж споживачів).
{ Пункт 4.3 розділу IV в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 541 ( z1895-12 ) від 24.10.2012 }
 
     4.4. Виконання технічних умов є обов\’язковим при розробленні проектів на об\’єкти будівництва.
{ Пункт 4.4 розділу IV в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 541 ( z1895-12 ) від 24.10.2012 }
 
     4.5. З\’єднування системи водопостачання об\’єкта, який підключений до системи централізованого питного водопостачання, з водопроводами, які підключені до власних джерел водопостачання, можливо за погодженням із виробником.
     Засувки, встановлені на лініях, що з\’єднують зазначені водопроводи, не можуть розглядатися як роз\’єднувачі, у зв\’язку з чим між ними має бути наявний видимий розрив.
     З\’єднання таких водопроводів може здійснюватись у разі недостатньої потужності централізованого водопроводу з місцевих джерел за узгодженням з виробником і територіальними органами держсанепідемслужби та при встановленні засувок, опломбованих у закритому положенні виробником.
 
     4.6. Технічний нагляд за будівництвом та приймання споруд в експлуатацію здійснюються згідно з Порядком прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об\’єктів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року N 461 ( 461-2011-п ).
{ Пункт 4.6 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 541 ( z1895-12 ) від 24.10.2012 }
 
     4.7. Приєднання мереж водопостачання та водовідведення субспоживачів до мереж споживачів здійснюється згідно з порядком, наведеним у пунктах 4.1-4.6 цих Правил.
 
     4.8. Виробник узгоджує приєднання водопровідних вводів субспоживачів до водопровідних мереж споживачів за умови наявності згоди споживачів.
 
     4.9. Каналізаційні випуски стічних вод до міської мережі водовідведення повинні бути обладнані запломбованими запірними пристроями. У разі їх відсутності споживач в узгоджені з виробником строки зобов\’язаний виконати роботи з обладнання випусків пристроями, що дозволяють припинити приймання стічних вод у міську мережу водовідведення та здійснювати відбір проб.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code