Форма технічних умов, що видаються юридичним особам та фізичним особам – суб\’єктам підприємницької діяльності

Додаток 2
до типового договору
про приєднання до
електричних мереж
                                      ______________року N_____ 
 
Форма технічних умов,
що видаються юридичним особам та фізичним
особам – суб\’єктам підприємницької діяльності
 
     Дата видачі \”____\”_____________ 20 ___ року,  дійсні протягом 
двох років з дня видачі 
 
ТЕХНІЧНІ УМОВИ
 
на електропостачання
__________________________________________________________________ 
                    (назва об\’єкта споживача) 
1. Місцезнаходження об\’єкта 
споживача:________________________________________________________ 
2. Встановлена потужність __________ кВт, 
у тому числі: 
I категорія                       ______ кВт, 
у тому числі: 
для електроопалення     ______ кВт, 
аварійної броні         ______ кВт, 
технологічної броні     ______ кВт; 
II категорія                      ______ кВт, 
у тому числі: 
для електроопалення     ______ кВт, 
аварійної броні         ______ кВт, 
технологічної броні     ______ кВт. 
III категорія                     ______ кВт, 
у тому числі: 
для електроопалення     ______ кВт, 
аварійної броні         ______ кВт, 
технологічної броні     ______ кВт. 
3. Рік будівництва _______________________________________________ 
4. Категорія надійності електропостачання ________________________ 
5. Джерело електропостачання _____________________________________ 
                                (ТП, власник ТП, блок-станція) 
6. Точка підключення _______________________, опора N ____________ 
                    (диспетчерська назва ЛЕП) 
7. Струмоприймачі споживача можуть бути підключені після виконання 
замовником цих технічних умов,  але не раніше укладення споживачем 
договору про постачання електричної енергії  та  інших  договорів, 
укладення  яких  передбачено  Правилами  користування  електричною 
енергією. 
 
8. Для одержання потужності замовнику необхідно: 
8.1) _____________________________________________________________
     _____________________________________________________________
     _____________________________________________________________ 
8.2) _____________________________________________________________
     _____________________________________________________________
     _____________________________________________________________ 
8.3) _____________________________________________________________
     _____________________________________________________________
     _____________________________________________________________ 
8.4) лінії основного живлення ____________________________________
__________________________________________________________________ 
8.5) лінії резервного живлення ___________________________________
__________________________________________________________________ 
8.6) реконструкція джерела живлення ______________________________
__________________________________________________________________ 
9. Розрахунковий облік електроенергії ____________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
10. Релейний захист і автоматика,  захист від коротких замикань та 
перевантажень ____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
11. Телемеханізація ______________________________________________
__________________________________________________________________ 
12. Організація зв\’язку __________________________________________
__________________________________________________________________ 
13. Компенсація реактивної потужності ____________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
14. Плани траси ЛЕП-0,4 кВ і місце посадки ТП 6-10/0,4 кВ погодити 
з    усіма    заінтересованими    організаціями,   землевласниками 
(землекористувачами) та __________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
15. Прогнозовані межі  балансової  належності  та  експлуатаційної 
відповідальності: ________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
16. Резервна потужність для споживачів,  які будуть  підключені  в 
перспективі на договірних умовах *: ______________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
17. До початку будівництва проект погодити з _____________________
__________________________________________________________________ 
18. Додаткові технічні умови одержати ____________________________
__________________________________________________________________ 
19. Оформити дозвіл на підключення об\’єкта під напругу ___________
__________________________________________________________________ 
20. Додаткові вимоги
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
21. Примітки
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Головний інженер __________________ _________________ 
Вик. інженер _____________________ тел. ______________ 
 
—————
     * Заповнюються за згодою споживача.
 
Замовник: Виконавець:
 
М.П.                               М.П. 
___________ /_________________/    ___________ /_________________/ 
 (підпис,          П.І.Б.)          (підпис,          П.І.Б.) 
\”____\”______________ 200 __ р.     \”____\”______________ 200 __ р. 
 

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code