ЗАЯВА про приєднання електроустановки певної потужності (типова форма)

Додаток 2

до Правил
приєднання електроустановок до електричних мереж

 

 

Керівнику ________________________________________________________

(структурний
підрозділ електропередавальної організації за місцем розташування електроустановок
замовника)

 

ЗАЯВА

про приєднання електроустановки певної потужності

(типова форма)

 

__________________________________________________________________

(найменування або П.І.Б. фізичної особи – замовника приєднання)

________________________________________________________________________________

(код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або
серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків
та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку
в паспорті)

__________________________________________________________________

(місце розташування об\’єкта замовника)*

_________________________________________________________________

(банківські реквізити замовника)*

_________________________________________________________________

(функціональне призначення об\’єкта замовника)

__________________________________________________________________

(мета приєднання (нове приєднання/зміна технічних параметрів))

________________________ кВт, від __________ № ______________________

(існуюча дозволена (приєднана) потужність відповідно
до договору про постачання (користування) електричної енергії)**

_______________________кВт, І -_______кВт, ІІ -_______кВт,
ІІІ -_______кВт

(величина максимального розрахункового (категорія з надійності електропостачання)
(прогнозованого) навантаження з урахуванням

існуючої
дозволеної (приєднаної) потужності)

 

*Графік уведення потужностей за
роками:

Рік
введення потужності

Величина
максимального розрахункового (прогнозованого) навантаження з урахуванням існуючої
дозволеної (приєднаної) потужності), кВт

Категорія
надійності електропостачання

І

ІІ

ІІІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________

(прогнозований рік уведення об\’єкта
в експлуатацію)*

________________________________________________________________

(режим роботи
електроустановок)

__________________________________________________________________

(відомості щодо встановленої потужності електроопалювальних установок та
кухонних електроплит)

_______________________________________________________________

(додаткова інформація, яка може бути надана замовником за його згодою, у
тому числі необхідність приєднання будівельних механізмів)

Прошу здійснити комплекс заходів з приєднання та підключення
електроустановок до електричних мереж.

Оплату отриманих послуг гарантую.

 

До заяви замовника
додаються:

 

1. Ситуаційний план із зазначенням місця розташування електроустановки
та викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000 із зазначенням
місця розташування електроустановки, земельної ділянки або прогнозованої точки приєднання.

2. Копія документа, який підтверджує право власності чи
користування цим об\’єктом або, за відсутності об\’єкта, право власності чи користування
земельною ділянкою.

3. Копія належним чином оформленої довіреності чи іншого
документа на право укладати договори особі, яка уповноважена підписувати договори
(за потреби).

 

* М. П.

_________________________ __________________________

(підпис) (П.І.Б.)

 

„___” ____________ 20___ року

 

Примітки.

1. Позначення \”*\” стосується винятково замовників
– юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

2. Позначення \”**\” – заповнюється за наявності
споживачів.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code