Особливості приєднання електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії, з використанням альтернативних джерел енергії

Особливості приєднання електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії, з використанням альтернативних джерел енергії
4.1. Приєднання електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії з використанням альтернативних джерел енергії, здійснюється в порядку, передбаченому розділом ІІІ цих Правил, з урахуванням таких особливостей:
4.1.1. Електропередавальна організація безоплатно готує та видає замовнику підписаний проект договору про приєднання до електричних мереж електроустановки, яка виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії.
4.1.2. Технічні умови видаються замовнику безоплатно не пізніше 15 робочих днів від дня подання заяви замовника про приєднання електроустановки та 30 робочих днів у разі необхідності їх узгодження з власником магістральних/міждержавних електричних мереж.
Технічні умови не містять вимог щодо зовнішнього електрозабезпечення.
4.1.3. Розроблення проектної документації електроустановок зовнішнього електрозабезпечення забезпечується електропередавальною організацією за рахунок коштів, передбачених у тарифах на передачу електричної енергії, та/або за рахунок поворотної фінансової допомоги, яка надається замовником електропередавальній організації.
4.1.4. Забезпечення електропередавальною організацією виконання будівельно-монтажних і пусконалагоджувальних робіт та введення в експлуатацію новозбудованих чи реконструйованих електроустановок до точки приєднання замовника.
Ці заходи фінансуються в обсязі 50 відсотків за рахунок коштів, передбачених у тарифах на передачу електричної енергії, і 50 відсотків – за рахунок поворотної фінансової допомоги, яка надається замовником електропередавальній організації.
4.1.5. Укладення відповідних договорів, передбачених законодавством.
4.1.6. Підключення електроустановки замовника до електричної мережі.
V. Порядок оприлюднення інформації електропередавальними організаціями щодо трансформаторних підстанцій
5.1. На веб-сайтах розміщується інформація щодо трансформаторних підстанцій (додаток 7):
5.1.1. Диспетчерська назва підстанції, тип, код, рівні напруги обмоток трансформаторів та номінальна потужність кожної підстанції.
5.1.2. Максимально допустима потужність підстанції (визначається відповідно до методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж).
5.1.3. Приєднана потужність згідно з чинними договорами про постачання електричної енергії та про користування електричною енергією з урахуванням коефіцієнта використання (визначається відповідно до методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж).
5.1.4. Потужність, що приєднується за договорами про приєднання, визначається як сума величин потужності відповідно до чинних договорів про приєднання.
5.1.5. Резерв дозволеної потужності підстанції визначається за результатами вимірів навантаження в режимний день (відповідно до методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж).
5.1.6. Резерв приєднаної потужності (визначається відповідно до методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж).
5.1.7. Вартість резерву приєднаної потужності.
5.2. Додатково на веб-сайті розміщується середня вартість резерву потужності на території здійснення ліцензованої діяльності (визначається відповідно до методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж) та величини ставок плати за стандартне приєднання.
5.3. Електропередавальна організація оприлюднює та щопівроку оновлює на своєму веб-сайті в мережі Інтернет інформацію за усіма трансформаторними підстанціями на території ліцензованої діяльності. Інформація розміщується на веб-сайті 01 лютого та 01 серпня поточного року. Така інформація є відкритою, а доступ до неї надається безоплатно.
5.4. Інформацію, передбачену пунктами 5.1-5.2 цього розділу, електропередавальна організація оновлює на своєму веб-сайті в мережі Інтернет протягом 1 робочого дня після фактичних змін значень цих величин.
5.5. Зазначена інформація не є вихідними даними для проектування об\’єктів зовнішнього електропостачання та дає можливість потенційному замовнику оцінити бізнесові та виробничі ризики відповідно до наявного резерву потужності на тій чи іншій підстанції. Замовник може звернутися до електропередавальної організації з метою роз\’яснення інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті електропередавальної організації.
5.6. Інформація, що розміщується на веб-сайті, повинна бути у форматі, який не підлягає коригуванню (JPG, PDF). Роздрукована інформація щодо трансформаторних підстанцій прошнуровується, пронумеровується та підписується керівником (виконуючим обов\’язки керівника) електропередавальної організації.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code