Конт.:

Олег Прокопенко

Кандидат наук, архитектор в Киеве Tel, Viber +38 063 608 7812


Архитектурное проектирование зданий
052014 28

Положення про головну організацію з координації дій, підготовки нормативних документів і з питань обстежень та паспортизації будівель і споруд з метою забезпечення їх надійності й безпечної експлуатації

Олег Прокопенко - кандидат наук, архитектор в Киеве, дизайн-проекты. Подготовка эскиза для получения стройпаспорта! Анализ земельных участков под застройку с разработкой архитектурной концепции. Опыт государственной службы в центральном органе гос. исп. власти.

Автор: Oleg | Раздел: Инвентаризация и оценка недвижимости | Просмотров: 3 720

Затверджено
наказом Державного комітету
будівництва, архітектури та
житлової політики України і
Держнаглядохоронпраці
України 27.11.97
N 32/288 ( z0423-98 )
 
Положення про головну організацію з координації дій, підготовки нормативних документів і з питань обстежень та паспортизації будівель і споруд з метою забезпечення їх надійності й безпечної експлуатації
 
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Держбуду N 184/140 ( z0591-99 ) від 28.07.99 )
 
     1.1. Це Положення визначає права та обов'язки головної організації з координації дій, підготовки нормативних документів і з питань обстеження та паспортизації будівель та споруд (далі - ГКНО), яка створюється згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 5 травня 1997 р. N 409 ( 409-97-п ) "Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж" та з наказом Держкоммістобудування, Держнаглядохоронпраці та Держжитлокомунгоспу України від 8 липня 1997 р. N 108/177/49 "Про заходи з виконання постанови Кабінету Міністрів України від 5 травня 1997 р. N 409 "Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж".
     1.2. Орендне підприємство Науково-дослідний інститут будівельного виробництва (ОП НДІБВ) затверджено ГКНО вищезгаданим наказом від 8 липня 1997 р. N 108/177/49.
     1.3. ГКНО здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, державних ліцензій на виконання спеціальних видів робіт з проектування та будівництва (УК N 00422 та УК N 00423), керівних документів Держбуду України, нормативно-методичних документів з питань обстеження та паспортизації будівель та споруд Держбуду та інших міністерств і інших органів виконавчої влади.
     1.4. Звільнення від обов'язків ГКНО здійснюється за рішенням Держбуду та Держнаглядохоронпраці України в установленому порядку.
     1.5. Діяльність ГКНО проводиться за рахунок:
     коштів бюджету України, які виділяються на координацію дій, розробку нормативних документів, на проведення робіт з обстеження та паспортизації будівель і споруд, на проектування підсилення, відбудови, заміни окремих конструкцій чи реконструкції будівель та споруд в цілому (далі - проектування) у складі соціально-економічних і науково-технічних програм і проектів, на ведення реєстру аварійно небезпечних промислових будівель та споруд;
     коштів, що отримані за прямими договорами з замовниками на виконання робіт з обстеження і паспортизації будівель та споруд і проектування;
     коштів позабюджетних фондів міністерств (відомств) на роботи, які включені до плану проведення обстежень і паспортизації будівель та споруд і проектування;
     пайових коштів зацікавлених підприємств для проведення робіт з обстеження і паспортизації будівель та споруд і проектування.
     1.6. Кошти, які отримані ГКНО за виконані роботи, використовуються на утримання підрозділів, спеціалістів та на розвиток діяльності ГКНО.
 
     2. Права ГКНО
     2.1. Розробляти інструктивні та нормативно-методичні документи з питань обстежень і паспортизації будівель та споруд і проектування.
     2.2. Розробляти технічні завдання на створення нормативних документів та посібників до них.
     2.3. Проводити експертизу існуючої нормативної документації та подавати до державних органів пропозиції щодо розробки нових нормативних документів з питань обстежень і паспортизації будівель та споруд і проектування.
     2.4. Проводити науково-дослідні та проектні (у відповідності з ліцензією) роботи з обстеження, підсилення, відбудови, заміни окремих конструкцій та реконструкції будівель та споруд у цілому.
     2.5. Планувати та розробляти методичні документи з питань підвищення кваліфікації кадрів та проводити навчання спеціалістів підприємств з нагляду за технічним станом будівель та споруд і спеціалістів проектних, науково-дослідних та будівельних організацій - з обстеження та паспортизації будівель та споруд і проектування. ( Пункт 2.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держбуду N 184/140 ( z0591-99 ) від 28.07.99 )
     2.6. Погоджувати утворення спеціалізованих організацій з проведення обстеженнь і паспортизації існуючих будівель та споруд (далі - СО).
     2.7. Створити та вести комп'ютерний реєстр СО і надавати довідки щодо їх переліку та профілю.
     2.8. Здійснювати контроль за діяльністю СО з питань обстеження і паспортизації будівель та споруд і проектування.
     2.9. Звертатися до відповідних органів з пропозицією про вилучення СО із затвердженого переліку організацій, які мають право на проведення обстежень і паспортизації будівель та споруд, якщо СО не виконує обов'язки відповідно до "Положення про спеціалізовані організації з проведення обстежень та паспортизації існуючих будівель і споруд з метою забезпечення їх надійності й безпечної експлуатації", затвердженої наказом Держбуду і Держохпронпраці України від 27.11.97 N 32/288 ( z0425-98 ).
     2.10. Проводити консультаційне обслуговування СО.
     2.11. Проводити наукову обробку (в тому числі - на міжвідомчій основі) інформації, що надходять до ГКНО: аналізувати та узагальнювати досвід обстеження та паспортизації будівель та споруд; збирати, накопичувати та обробляти статистичні дані щодо їх експлуатації; розробляти та доповнювати відповідні рекомендації з обстеження та паспортизації; враховувати експлуатаційні вимоги різних видів виробництва при проектуванні реконструкції будівель та споруд.
     2.12. Розглядати скарги та приймати рішення зі спірних питань обстеження та паспортизації будівель та споруд.
     2.13. Проводити обстеження та паспортизацію будівель та споруд.
     2.14. Видавати експертні висновки на право експлуатації будівель та споруд.
     2.15. Контролювати виконання приписів щодо підсилення, відбудови, заміни будівельних конструкцій, реконструкції чи припинення експлуатації будівель та споруд, наведених в експертному висновку.
     2.16. У разі невиконання приписів щодо закриття не придатних до нормальної експлуатації або аварійних будівель та споруд, які були надані ГКНО, звертатися у відповідні інстанції з пропозиціями про скасування ліцензій на виробничу діяльність та застосування санкцій відповідно до чинного законодавства України.
     2.17. Для здійснення контролю за аварійно небезпечними будівлями та спорудами звертатися з пропозиціями до державних наглядових органів.
     2.18. Взаємодіяти з державними органами щодо виявлення будівель та споруд, які підлягають обов'язковому обстеженню з точки зору надійності конструкцій та можливості подальшої безпечної експлуатації.
     2.19. Відвідувати об'єкти, які внесені до Реєстру аварійно небезпечних будівель та споруд з метою контролю проведених відновлювальних робіт або консервації. ( Пункт 2.19 в редакції Наказу Держбуду N 184/140 ( z0591-99 ) від 28.07.99 )
     2.20. Залучати за субпідрядом до виконання робіт, пов'язаних з обстеженням та паспортизацією будівель та споруд, інші організації, які мають ліцензії на виконання цих робіт, а також акредитовані спеціалізовані лабораторії та висококваліфікованих спеціалістів.
     2.21. Представляти Держбуд України, за його дорученням, в інших організаціях з питань обстеження та паспортизації будівель та споруд.
     2.22. Звертатися до відповідних організацій з питань надання інформації з проблем обстеження та паспортизації будівель та споруд і ведення реєстру.
     2.23. Брати в установленому порядку участь у роботах з міжнародного співробітництва з питань обстеження та паспортизації будівель та споруд і проектування.
 
     3. Обов'язки ГКНО
     3.1. Координувати, визначати та погоджувати основні напрямки та програми науково-дослідних робіт, технічні завдання на нормативні документи з підсилення і відбудови конструкцій та основ, обстеження та оцінки технічного стану, реконструкції будівель та основ, їх паспортизації та ведення реєстру в сфері управління Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України та Держнаглядохоронпраці України.
     3.2. Контролювати виконання положень інструктивних та нормативних документів з питань обстеження та паспортизації будівель та споруд.
     3.3. Вести реєстр аварійно небезпечних виробничих будівель та споруд, який повинен містити дані з паспортів їх технічного стану і реалізуватися у вигляді комп'ютерної бази даних.
     3.4. Надавати відповідним органам актуальну інформацію щодо складу та змісту реєстру, яка відібрана і згрупована у відповідності з поточними потребами.
     3.5. Сповіщати відповідні державні органи про будівлі та споруди, не придатні до нормальної експлуатації чи аварійні.
     3.6. Разом з власником будівлі (споруди) за результатами обстежень оформляти, доповнювати та вносити зміни до Паспорта технічного стану будівлі (споруди), на якій ГКНО були проведені обстеження.
     3.7. Вести облік будівель та споруд, на яких були проведені обстеження та паспортизація.
     3.8. Надавати до Держнаглядохоронпраці інформацію про будівлі і споруди, які перебувають в аварійно небезпечному стані. ( Розділ 3 доповнено пунктом 3.8 згідно з Наказом Держбуду N 184/140 ( z0591-99 ) від 28.07.99 )
 
     4. Відповідальність ГКНО.
     4.1. При невиконанні своїх обов'язків, зазначених у пунктах 3.1 - 3.8 цього Положення, ГКНО може бути позбавлена свого статусу спільним наказом Держбуду та Держнаглядохоронпраці.
     4.2. Усі спірні питання щодо правового статусу ГКНО вирішуються у судовому порядку.

 

Градостроительный расчет для получения градостроительных условий и ограничений, архитектурное проектирование, разработка эскиза намерений застройки для получения строительного паспорта застройки в Киеве!

052014 28

Порядок ведення, зберігання та використання Паспорта технічного стану будівлі (споруди)

Олег Прокопенко - кандидат наук, архитектор в Киеве, дизайн-проекты. Подготовка эскиза для получения стройпаспорта! Анализ земельных участков под застройку с разработкой архитектурной концепции. Опыт государственной службы в центральном органе гос. исп. власти.

Автор: Oleg | Раздел: Инвентаризация и оценка недвижимости | Просмотров: 3 344

Порядок ведення, зберігання та використання Паспорта технічного стану будівлі (споруди)
 
     5.1. Паспортизації підлягають будівлі (споруди) всіх підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності.
     5.2. Результатом паспортизації буде створення єдиної системи обліку та моніторингового контролю за станом об'єктів з метою своєчасного виявлення передаварійних та аварійних ситуацій, а також припинення експлуатації аварійно небезпечних будівель (споруд).
     5.3. Форму Паспорта технічного стану будівлі (споруди) заповнює її власник (керівник організації) на основі даних повного обстеження та визначення технічного стану будівлі (споруди) за участю представника спеціалізованої організації, що проводила обстеження.
     5.4. Обстеження здійснюється спеціалізованою організацією на договірних засадах на кошти власника об'єкта або інші.
     5.5. Достовірність даних, що занесені до Паспорта, підтверджується підписами власника об'єкта (керівника організації), представника спеціалізованої організації, що проводила обстеження, та представника територіального органу Держнаглядохоронпраці.
     5.6. Паспорт шнурується та скріплюється печаткою організації - власника об'єкта.
     5.7. Паспорт складається у двох примірниках: один з них зберігається у власника будівлі (споруди), а другий - в організації, що проводила паспортизацію.
     5.8. Якщо обстеження визначило, що стан об'єкта або його окремих конструкцій відповідає III або IV категорії технічного стану, то копія Паспорта в десятиденний термін після закінчення обстеження надсилається представником спеціалізованої організації до реєстру аварійно небезпечних будівель і споруд у Науково-дослідний інститут будівельного виробництва рекомендованим листом з повідомленням про одержання.
     5.9. Зміни технічного стану об'єкта, що зафіксовані наступними за паспортизацією обстеженнями, заносять до Паспорта у вигляді доповнень із зазначенням дати обстеження та засвідчують підписами власника об'єкта, особи, що відповідає за обстеження (в результаті якого були виявлені ці зміни), та представника територіального органу Держнаглядохоронпраці.
     5.10. Власник об'єкта (керівник організації) зобов'язаний внести доповнення до Паспорта не пізніше одного місяця після закінчення обстеження.
     5.11. Періодичність наступних після паспортизації обстежень визначається Правилами обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд або потребою позапланового обстеження у зв'язку з надзвичайною ситуацією, що призвела до зміни технічного стану об'єкта.
     5.12. Паспорти для нових будівель (споруд), а також для об'єктів після їх реконструкції або капітального ремонту складаються організацією, що проектувала будівлю (споруду), безпосередньо після прийняття об'єкта державною або технічною комісією.
     5.13. Паспорт є документом, що засвідчує технічний стан будівлі (споруди) та використовується для підтвердження факту експлуатаційної придатності (непридатності) об'єкта.

 

Градостроительный расчет для получения градостроительных условий и ограничений, архитектурное проектирование, разработка эскиза намерений застройки для получения строительного паспорта застройки в Киеве!

 

Порядок видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки затверджений наказом Мінрегіону України від 05.07.2011 № 103 та діє в редакції наказу Мінрегіону України від 25.02.2013 № 66. Будівельний паспорт забудови земельної ділянки визначає комплекс містобудівних та архітектурних вимог до розміщення і будівництва індивідуального (садибного) житлового, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного) з площею до 300 кв.м., господарських будівель, споруд, гаражів, елементів інженерного захисту, благоустрою та озеленення на земельній ділянці. Порядок розроблення проектної документації на будівництво об'єктів затверджено наказом Мінрегіону України від 16.05.2011 № 45. Порядок надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст затверджено наказом Мінрегіону України від 07.07.2011 № 109. Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466. Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461. Прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадянських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення 1 та 2 категорії складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж відбувається відповідно до наказу Мінрегіону України від 19.03.2013 № 95, зареєстрованого в Мін'юсті України 15 квітня 2013 року за № 612/23144.

Олег Викторович - кандидат наук, сертифицированный архитектор. Районы Киева: Голосеевский, Святошинский, Соломенский, Оболонский, Подольский, Печерский, Шевченковский, Дарницкий, Днепровский, Деснянский. Районы Киевской области: Барышевский, Белоцерковский, Богуславский, Бориспольский, Бородянский, Броварский, Васильковский, Володарский, Вышгородский, Згуровский, Иванковский, Кагарлыкский, Киево-Святошинский, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Переяслав-Хмельницкий, Полесский, Ракитнянский, Сквирский, Ставищенский, Таращанский, Тетиевский, Фастовский, Яготинский.