Порядок ведення, зберігання та використання Паспорта технічного стану будівлі (споруди)

Posted on

Порядок ведення, зберігання та використання Паспорта технічного стану будівлі (споруди)        5.1. Паспортизації підлягають будівлі (споруди) всіх підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності.      5.2. Результатом паспортизації буде створення єдиної системи обліку та моніторингового контролю за станом об\’єктів з метою своєчасного виявлення передаварійних та аварійних ситуацій, а також припинення експлуатації аварійно […]

Read More

Основні положення з діагностики технічного стану будівельних конструкцій та основ будівель (споруд)

Posted on

Основні положення з діагностики технічного стану будівельних конструкцій та основ будівель (споруд)        4.1. Діагностика технічного стану будівель (споруд) здійснюється шляхом поєднання взаємоузгоджувальних і взаємодоповнювальних обстежувальних, розрахункових та аналітичних процедур, перелік та повнота яких у кожному конкретному випадку уточнюється спеціалізованою організацією, що проводить обстеження.      4.2. При розробці програми візуальних та інструментальних обстежень […]

Read More