Основні положення з діагностики технічного стану мереж і споруд ВК

Posted on

Основні положення з діагностики технічного стану мереж і споруд ВК        4.1. Діагностика технічного стану мереж і споруд ВК здійснюється шляхом поєднання взаємоув\’язаних і взаємодоповнюючих обстежувальних, розрахункових та аналітичних процедур, перелік та повнота яких у кожному конкретному випадку уточнюється СО, що проводить обстеження.      4.2. При обстеженні треба брати до уваги, що імовірні […]

Read More

Організація й проведення обстеження, оцінки технічного стану та паспортизації мереж і споруд ВК

Posted on

Організація й проведення обстеження, оцінки технічного стану та паспортизації мереж і споруд ВК        3.1. Для організації вказаної роботи власник мережі або споруди ВК укладає договір із СО на виконання робіт з обстеження, оцінки технічного стану та паспортизації мережі або споруди ВК та видає наказ по підприємству, де визначаються об\’єкти, що підлягають обстеженню, види […]

Read More