ПОРЯДОК ведення Реєстру методик проведення судових експертиз

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
02.10.2008 N 1666/5
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 жовтня 2008 р.
за N 924/15615
 
ПОРЯДОК ведення Реєстру методик проведення судових експертиз
 
     1. Цей Порядок визначає процедуру формування та ведення Реєстру методик проведення судових експертиз (далі – Реєстр).
 
     2. Реєстр – це офіційна електронна база даних, що ведеться з метою створення інформаційного фонду про наявність методик проведення судових експертиз, які атестовані та рекомендовані до впровадження в експертну практику відповідно до Порядку атестації та державної реєстрації методик проведення судових експертиз, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2008 N 595 ( 595-2008-п ).
 
     3. Інформація, яка міститься у Реєстрі, є відкритою для запитів правоохоронних органів, судів та заінтересованих юридичних і фізичних осіб.
 
     4. Держателем Реєстру є Міністерство юстиції України, що здійснює його ведення.
 
     5. Функції держателя Реєстру покладаються на Управління експертного забезпечення правосуддя Міністерства юстиції України.
 
     6. Адміністратором Реєстру є державне підприємство \”Інформаційний центр\” Міністерства юстиції України, що забезпечує технічне та технологічне створення та супроводження програмного забезпечення Реєстру, надання доступу до Реєстру, забезпечує збереження та захист даних, що містяться у Реєстрі.
 
     7. Методика проведення судової експертизи (далі – методика), а також зміни до неї включаються до Реєстру за рішенням Координаційної ради з проблем судової експертизи при Мін\’юсті України (далі – Координаційна рада).
{ Пункт 7 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 1/5 ( z0001-14 ) від 08.01.2014 }
 
     8. Відомості, що надаються держателю Реєстру:
     копія рішення Координаційної ради (витяг);
     два примірники методики у формі стислої анотації змісту методики із зазначенням, у разі наявності формул, розрахунків тощо або витягу зі звіту про виконання наукової роботи;
     копія рецензії на звіт про наукову роботу з розроблення методики (змін до методики); { Абзац четвертий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1/5 ( z0001-14 ) від 08.01.2014 }
     копія довідки про апробацію методики (змін до методики); { Абзац п\’ятий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1/5 ( z0001-14 ) від 08.01.2014 }
     копія рішення наукової ради спеціалізованої установи про рекомендацію до впровадження методики в експертну практику (змін до методики); { Абзац шостий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1/5 ( z0001-14 ) від 08.01.2014 }
     облікова картка, заповнена спеціалізованою установою, що є розробником методики (змін до методики). { Абзац сьомий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1/5 ( z0001-14 ) від 08.01.2014 }
 
     9. Достовірність відомостей, що надаються держателю Реєстру, забезпечують відповідальні особи (виконавці), які подають цю інформацію.
 
     10. До Реєстру вносяться такі відомості:
     реєстраційний код методики;
     вид (підвид, рід) експертизи або галузь знань;
     назва методики;
     найменування спеціалізованої установи, що є розробником методики;
     рік створення методики;
     дата прийняття рішення про державну реєстрацію методики.
     У разі, якщо методика розроблялась за участю декількох установ (розробників), вказуються усі розробники методики із зазначенням провідної установи (розробника).
     У разі прийняття Координаційною радою рішення про внесення змін до методики або припинення застосування методики до Реєстру вносяться такі відомості: { Пункт 10 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1/5 ( z0001-14 ) від 08.01.2014 }
     рік внесення змін до методики або рік припинення застосування методики; { Пункт 10 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1/5 ( z0001-14 ) від 08.01.2014 }
     дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики або дата прийняття рішення про припинення її застосування. { Пункт 10 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1/5 ( z0001-14 ) від 08.01.2014 }
 
     11. Міністерство юстиції України протягом десяти робочих днів з дня надходження документів на державну реєстрацію методики (змін до методики) перевіряє правильність їх оформлення та приймає рішення щодо внесення відомостей до Реєстру.
{ Пункт 11 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 1/5 ( z0001-14 ) від 08.01.2014 }
 
     12. На примірниках методики робиться напис встановленого зразка із зазначенням дати її державної реєстрації і реєстраційного коду згідно з Реєстром. Один примірник залишається в Управлінні експертного забезпечення правосуддя Міністерства юстиції України, другий надсилається до спеціалізованої установи – розробника методики.
 
     13. Поряд з атестованими методиками під час проведення судових експертиз також використовуються джерела інформації, які не підлягають атестації і є обов\’язковими для застосування на території України, зокрема: нормативно-правові акти та нормативні документи (міжнародні, національні та галузеві стандарти, технічні умови, правила, норми, положення, інструкції, рекомендації, переліки, настановчі документи Держспоживстандарту України), а також чинні республіканські стандарти колишньої УРСР та державні класифікатори, галузеві стандарти та технічні умови колишнього СРСР тощо.
{ Порядок доповнено пунктом 13 згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1274/5 ( z0688-09 ) від 15.07.2009 }
 
     14. У разі потреби під час проведення експертиз також можуть використовуватись науково-технічна та довідкова література, перелік якої затверджується наказом Міністерства юстиції України та не є вичерпним, інформаційні бази даних з мережі Інтернет, а також програмні продукти, рекомендовані для використання в експертній практиці рішенням Координаційної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України.
{ Порядок доповнено пунктом 14 згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1274/5 ( z0688-09 ) від 15.07.2009 }
 
     15. У разі надходження запиту від правоохоронних органів, судів та заінтересованих юридичних і фізичних осіб щодо реєстрації відповідної методики з Реєстру надається витяг за формою згідно з додатком.
 

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code