Інвентаризація незавершеного виробництва, незавершеного капітального будівництва

Інвентаризація незавершеного виробництва, незавершеного капітального будівництва і 
                        незавершених ремонтів 
     30.   У   ході   інвентаризації   незавершеного   виробництва 
визначається   фактична   наявність   незакінчених   виробів,   що 
перебувають    у    виробництві,    комплектність    незавершеного 
виробництва,  його   залишок   за   анульованими   чи   зупиненими 
замовленнями.
     Фактична собівартість незавершеного виробництва  визначається 
за   галузевими   інструкціями   щодо   обліку   і   калькулювання 
собівартості продукції (робіт, послуг). 
     31.  Перед  початком  інвентаризації   не   потрібні   цехам, 
дільницям, відділенням матеріали, покупні напівфабрикати, а  також 
деталі і вузли, обробка яких завершена на даному  етапі,  здаються 
на склад.
     Інвентаризаційні  описи   складаються   окремо   по   кожному 
цеху (дільниці, відділенню).
     Остаточно забраковані деталі до незавершеного виробництва  не 
включаються. 
     32. З незавершеного виробництва у вигляді  неоднорідної  маси 
або   суміші   (у    відповідних    галузях    промисловості)    в 
інвентаризаційних  описах  наводяться  два  кількісні  показники: 
кількість  цієї  маси  чи  суміші  та   кількість   сировини   або 
матеріалів, що входять до її складу. 
     33. В  інвентаризаційних  описах  незавершеного  капітального 
будівництва вказується найменування  об\’єкта,  обсяг  виконаних  і 
оплачених   робіт   за   видами,    конструктивними    елементами, 
устаткуванням.
     На  об\’єкти,  введення  яких  в  експлуатацію  не оформлено в 
установленому  порядку  (незалежно від їх фактичної експлуатації), 
інвентаризаційні  комісії  складають окремі інвентаризаційні акти. 
(   Абзац   другий  пункту  33  в  редакції  Постанови  КМ  N  897 
( 897-2005-п ) від 14.09.2005 )
     На  об\’єкти,  будівництво  яких   припинене,   а   також   на 
проектно-вишукувальні роботи  щодо нездійсненого  будівництва, які 
мають бути списані з балансу, складаються окремі  інвентаризаційні 
описи, в яких наводяться дані про характер виконаних  робіт  і  їх 
вартість   із   зазначенням   причин   припинення   (нездійснення) 
будівництва.  Списання  таких  витрат  провадиться  відповідно  до 
діючого  порядку.  (  Абзац третій пункту 33 із змінами, внесеними 
згідно з Постановою КМ N 897 ( 897-2005-п ) від 14.09.2005 ) 
     34. Інвентаризація незавершених  ремонтів  будівель,  споруд, 
машин,  устаткування  та  інших  об\’єктів  проводиться  перевіркою 
фактичного стану робіт.
     На незавершений  ремонт  складається  акт  інвентаризації,  в 
якому вказується назва об\’єкта, що ремонтується, вид, відсоток,  а 
також кошторисна і фактична вартість виконаних робіт. 
                V. Інвентаризація тварин 
     35.  Доросла  продуктивна  і  робоча  худоба  заноситься   до 
інвентаризаційних описів із  зазначенням  номера  худоби  (бірки), 
клички, віку, породи, угодованості, живої маси (ваги) (маса (вага) 
коней, мулів, оленів не вказується).
     Велика рогата худоба, робоча худоба, свині (матки і кнури)  і 
особливо цінні екземпляри  овець  та  іншої  худоби  вносяться  до 
окремих інвентаризаційних описів.
     Інша худоба основного  стада,  що  враховується  у  груповому 
порядку,  включається  до  інвентаризаційних  описів  за   групами 
згідно з віком і статтю із зазначенням  кількості  голів  і  живої 
маси (ваги) по кожній групі. 
     36.  Молодняк  великої  рогатої  худоби,  племінних  коней  і 
робочої худоби включається до інвентаризаційних описів  окремо  із 
зазначенням номера, статті, клички, породи тощо.
     Худоба на відгодівлі, молодняк свиней,  овець,  кіз  та  інші 
види худоби, а також птиця, що враховуються у  груповому  порядку, 
вносяться до інвентаризаційних описів згідно з  номенклатурою,  що 
прийнята в облікових регістрах, із зазначенням кількості  голів  і 
живої маси (ваги) по кожній групі.
     Інвентаризаційні  описи  складаються  за  видами  тварин   на 
фермах, відділеннях, у бригадах і щодо матеріально  відповідальних 
осіб. 

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code