Особливості визначення вартості внесків учасників та засновників до статутних капіталів господарських товариств

Особливості визначення вартості 
          внесків учасників та засновників до статутних 
                капіталів господарських товариств 
     57. Порядок   оцінки   майна   відповідно  до  цього  розділу 
застосовується у разі створення господарських  товариств,  у  тому 
числі  державних  акціонерних  та  холдингових  компаній,  на базі 
державного майна та майна,  що  є  у  комунальній  власності,  для 
визначення  вартості  внесків  учасників  та засновників,  якщо до 
статутного  капіталу  господарського товариства вноситься державне 
майно   (майно,   що   є   у   комунальній  власності)  або  майно 
господарського   товариства   з   державною    часткою    (часткою 
комунального майна). 
     58. Вартість    внесків   усіх   учасників   та   засновників 
господарських  товариств,  у  тому  числі  у  разі  їх  створення, 
визначається   за   результатами   проведення  незалежної  оцінки. 
Незалежній  оцінці  передує  проведення  інвентаризації  майна  та 
аудиторської  перевірки (щодо цілісних майнових комплексів,  які є 
внеском)  у  порядку  згідно  із  законодавством   з   урахуванням 
особливостей, визначених цією Методикою. 
     Незалежну оцінку   державного   майна   та   майна,  що  є  у 
комунальній власності,  проводить суб\’єкт оціночної  діяльності  – 
суб\’єкт  господарювання,  якого  відібрано на конкурсних засадах у 
порядку,  визначеному Фондом державного майна.  Інші  учасники  та 
засновники господарського товариства визначають суб\’єкта оціночної 
діяльності – суб\’єкта господарювання,  який проводитиме  незалежну 
оцінку, самостійно. 
     59. Незалежна  оцінка  проводиться з використанням методичних 
підходів,  методів,  оціночних процедур та баз оцінки  у  порядку, 
передбаченому національними стандартами. 
     60. У  разі  коли  внеском  учасника  (засновника) є цілісний 
майновий комплекс, його ринкова вартість визначається переважно із 
застосуванням   майнового   та   дохідного  підходів  з  подальшим 
узгодженням результатів оцінки, отриманих за цими підходами. 
     У разі коли внеском учасника (засновника) з  боку  держави  є 
пакет  акцій  відкритого  акціонерного  товариства,  створеного  в 
процесі приватизації (корпоратизації),  його вартість не може бути 
нижчою  вартості,  яка  визначена  в  порядку,  встановленому цією 
Методикою для початкової вартості  пакетів  акцій,  що  підлягають 
продажу на конкурсі. 
     Вартість внеску  учасника з боку держави у формі частки (паю, 
акції)  в  статутному  капіталі  господарського товариства не може 
бути  нижчою  номінальної  вартості  частки (паю, акцій) згідно із 
статутними  документами,  збільшеної на відповідну частку вартості 
власного  капіталу  такого  товариства  (без  урахування  вартості 
статутного капіталу), що відповідає державній частці. 
     61. У разі коли державна акціонерна або  холдингова  компанія 
стає  правонаступником прав та обов\’язків державного підприємства, 
цілісний майновий комплекс якого вноситься до статутного капіталу, 
його   розмір   визначається   засновником  згідно  із  загальними 
методичними  засадами  формування  статутних  капіталів  відкритих 
акціонерних товариств на базі державного майна, встановленими цією 
Методикою.  За результатами такої оцінки  складається  акт  оцінки 
майна   згідно   з  додатком  2.  Акт  оцінки  майна  підписується 
відповідальними  особами   засновника   та   затверджується   його 
керівником  або  уповноваженою ним особою у порядку, передбаченому 
пунктом  18. { Абзац перший пункту 61 із змінами, внесеними згідно 
з Постановою КМ N 1253 ( 1253-2011-п ) від 07.12.2011 } 
     У   разі   внесення  до  статутного  капіталу  господарського 
товариства,  що  створюється  (створене)   за   участю   орендаря, 
цілісного майнового комплексу державного підприємства,  переданого 
в  оренду,  внесенню  до  статутного капіталу з боку держави також 
підлягає державне майно – амортизаційні відрахування на орендовані 
необоротні  активи,  невикористані  за  час  оренди,   кошти   від 
реалізації   орендованих  необоротних  активів,  кошти  державного 
цільового фінансування та державних цільових надходжень,  а  також 
придбане за час оренди майно за рахунок зазначених джерел. 
     62. При використанні загальних методичних засад, визначених у 
цій   Методиці   для  формування  статутного  капіталу  відкритого 
акціонерного товариства,  що утворюється на базі державного майна, 
у  разі  прийняття  рішення  про  внесення  до статутного капіталу 
відкритого  акціонерного  товариства  (господарського  товариства) 
оцінюється державне майно або майно,  що є у комунальній власності 
(необоротні та оборотні активи), яке: 
     не було  відображене  у  матеріалах  інвентаризації  під  час 
приватизації (корпоратизації); 
     щодо якого знято заборону на приватизацію; 
     отримане (придбане)  державним  підприємством  у  період  між 
датою  оцінки  та  датою  його  державної реєстрації як відкритого 
акціонерного товариства; 
     отримане відкритим  акціонерним  товариством   (господарським 
товариством). 
     Дата оцінки  визначається наказом керівника державного органу 
приватизації (органу,  уповноваженого управляти  державним  майном 
або майном, що є у комунальній власності). 

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code