Визначення розміру статутного капіталу відкритого акціонерного товариства

 Визначення розміру статутного капіталу 
                відкритого акціонерного товариства 
                   (пайового фонду колективного 
             сільськогосподарського підприємства), що 
               створюється на базі майна радгоспів, 
              інших державних сільськогосподарських 
                підприємств та підприємств рибного 
                           господарства 
     52.   Розмір   статутного  капіталу  відкритого  акціонерного 
товариства  (пайовий  фонд   колективного   сільськогосподарського 
підприємства),  що  створюється  на  базі  майна радгоспів,  інших 
державних сільськогосподарських підприємств та підприємств рибного 
господарства,  розраховується  на  підставі передавального балансу 
підприємства,  складеного за результатами повної інвентаризації  з 
урахуванням переоцінки повністю зношених за даними бухгалтерського 
обліку основних засобів. 
     Для   розрахунку   розміру   статутного  капіталу  відкритого 
акціонерного     товариства     (пайового    фонду    колективного 
сільськогосподарського        підприємства)         застосовується 
стандартизована оцінка. 
     53. Переоцінка  повністю  зношених  за даними бухгалтерського 
обліку основних засобів здійснюється комісією  з  приватизації  на 
підставі  вихідних даних,  наведених у відомості згідно з додатком 
14,  з урахуванням строку їх корисного  використання,  визначеного 
підприємством,  виходячи  з технічного стану об\’єкта та можливості 
його подальшого використання. 
     Оціночна вартість   повністю   зношеного   основного   засобу 
визначається шляхом множення його первісної вартості на коефіцієнт 
придатності. 
     Коефіцієнт придатності (Кпр) розраховується за формулою: 
                                    Ск 
                            Кпр = ——,
                                    Сз 
де Ск  –  очікуваний строк корисного використання основного засобу 
від дати оцінки,  у місяцях;  Сз –  загальний  строк  експлуатації 
основного засобу залежно від класифікації, у місяцях. 
     Значення показника  Сз  залежно  від  класифікації   основних 
засобів дорівнюють для: 
     будинків, споруд та передавальних пристроїв – 480 місяців; 
     машин, обладнання та транспортних засобів – 96 місяців; 
     інструментів, приладів – 60 місяців; 
     меблів – 120 місяців; 
     інших об\’єктів – 108 місяців. 
     54. За  результатами  переоцінки  повністю зношених за даними 
бухгалтерського обліку основних засобів комісія з  приватизації  в 
п\’ятиденний  строк  від  дати надання підприємством вихідних даних 
складає акт  переоцінки  за  формою  згідно  з  додатком  15.  Акт 
переоцінки   надається   підприємству   для   відображення   даних 
переоцінки в передавальному балансі  та  подання  його  комісії  з 
приватизації у строк, встановлений цією Методикою. 
     55. Акт  оцінки  майна складається комісією з приватизації за 
формою  згідно  з  додатком  2  та  подається  державному   органу 
приватизації  не  пізніше  ніж  за десять календарних днів до дати 
завершення підготовки та затвердження плану приватизації. 
     56. За результатами рецензування акт оцінки  майна  подається 
комісією  з  приватизації  на  розгляд  та затвердження керівником 
державного  органу  приватизації  або  уповноваженою  ним особою у 
строк,  передбачений  законодавством  для  складання проекту плану 
приватизації.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code