Про внесення змін до деяких наказів Фонду державного майна України

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
10.06.2013  № 799
Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
13 червня 2013 р. 
за № 940/23472
Про внесення змін до деяких наказів Фонду державного майна України
Відповідно до статті 5 Закону України \”Про Фонд державного майна України\”, пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 04 березня 2013 року № 231 \”Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства\”, з метою приведення нормативно-правових актів Фонду державного майна України у відповідність із вимогами чинного законодавства НАКАЗУЮ:
1. У заголовку та преамбулі наказу Фонду державного майна України від 30 жовтня 2001 року № 1996 \”Про затвердження Положення про порядок стажування фізичних осіб, які пройшли навчання за програмою базової підготовки оцінювачів\”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2001 року за № 956/6147 (із змінами), слова \”які пройшли навчання за програмою базової підготовки оцінювачів\” замінити словами \”для отримання кваліфікаційного свідоцтва оцінювача\”;
у пункті 1 наказу слова \”які пройшли навчання за програмою базової підготовки оцінювачів\” замінити словами \”для отримання кваліфікаційного свідоцтва оцінювача\”.
2. Заголовок наказу Фонду державного майна України від 19 грудня 2001 року № 2357 \”Про затвердження Порядку перевірки документів громадської організації, що претендує на визнання статусу саморегулівної організації оцінювачів\”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 січня 2002 року за № 25/6313 (із змінами), викласти у такій редакції:
\”Про затвердження Порядку перевірки документів громадської організації (об’єднання громадських організацій), що претендує на визнання статусу саморегулівної організації оцінювачів (об’єднання саморегулівних організацій оцінювачів)\”;
пункт 1 наказу викласти у такій редакції:
\”1. Затвердити Порядок перевірки документів громадської організації (об’єднання громадських організацій), що претендує на визнання статусу саморегулівної організації оцінювачів (об’єднання саморегулівних організацій оцінювачів), що додається\”.
3. Преамбулу наказу Фонду державного майна України від 14 березня 2002 року № 479 \”Про затвердження Положення про порядок видачі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності\”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 березня 2002 року за № 312/6600 (із змінами), викласти у такій редакції:
\”З метою реалізації Законів України \”Про Фонд державного майна України\”, \”Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні\”, постанови Кабінету Міністрів України від 04 березня 2013 року № 231 \”Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства\”;
у пункті 1 слова \”, погоджене Наглядовою радою з питань оціночної діяльності\” виключити.
4. Преамбулу наказу Фонду державного майна України від 15 квітня 2004 року № 754 \”Про затвердження Загальних вимог до навчальних програм навчання оцінювачів та підвищення їх кваліфікації\”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 травня 2004 року за № 562/9161 (із змінами), після слів \”професійну оціночну діяльність в Україні\” доповнити словами та цифрами \”, постанови Кабінету Міністрів України від 04 березня 2013 року № 231 \”Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства\”.
5. У преамбулі наказу Фонду державного майна України від 27 березня 2006 року № 513 \”Про затвердження Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання\”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за № 417/12291 (із змінами), слово та цифри \”статті 20\” замінити словами \”Закону України \”Про Фонд державного майна України\”,\”, після слів \”Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні\” доповнити словами та цифрами \”постанови Кабінету Міністрів України від 04 березня 2013 року № 231 \”Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства\”.
6. У наказі Фонду державного майна України від 19 лютого 2013 року № 210 \”Про затвердження форм кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів\”, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2013 року за № 378/22910:
преамбулу після слів \”професійну оціночну діяльність в Україні\” доповнити словами та цифрами \”, постанови Кабінету Міністрів України від 04 березня 2013 року № 231 \”Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства\”;
пункт 1 доповнити новим абзацом такого змісту:
\”кваліфікаційне свідоцтво оцінювача за спеціалізацією 1.8 \”Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства\” у межах напряму 1 \”Оцінка об’єктів у матеріальній формі\” або за спеціалізацією 2.3 \”Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства\” у межах напряму 2 \”Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності\” або напрямом 3 \”Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства\” (ОДЦО)\”;
доповнити новою формою кваліфікаційного свідоцтва оцінювача (ОДЦО), що додається.
7. У наказі Фонду державного майна України від 19 лютого 2013 року № 211 \”Про затвердження форм посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювачів\”, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2013 року за № 379/22911:
преамбулу після слів \”професійну оціночну діяльність в Україні\” доповнити словами та цифрами \”, постанови Кабінету Міністрів України від 04 березня 2013 року № 231 \”Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства\”;
пункт 1 доповнити новим абзацом такого змісту:
\”посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювачів за спеціалізацією 1.8 \”Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства\” у межах напряму 1 \”Оцінка об’єктів у матеріальній формі\” або спеціалізацією 2.3 \”Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства\” у межах напряму 2 \”Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності\” або напрямом 3 \”Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства\” (ОДЦО)\”;
доповнити новою формою посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача (ОДЦО), що додається.
8. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Фонду державного майна України, що додаються.
9. Начальнику Управління з питань оціночної діяльності забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.
10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту координації розробки та виконання програмних документів, оцінки та розпорядження об’єктами державної власності.
11. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code