Організація й проведення обстеження, оцінки технічного стану та паспортизації мереж і споруд ВК
 
     3.1. Для організації вказаної роботи власник мережі або споруди ВК укладає договір із СО на виконання робіт з обстеження, оцінки технічного стану та паспортизації мережі або споруди ВК та видає наказ по підприємству, де визначаються об\’єкти, що підлягають обстеженню, види й терміни обстеження, методи та обсяги окремих видів робіт та досліджень. Результати обстежень і оцінки технічного стану мереж і споруд ВК подаються у вигляді технічного звіту СО.
     3.2. При організації і виконанні обстежень потрібно використовувати:
     технічну документацію мереж і споруд ВК, що обстежуються;
     акти на приховані роботи за формою (СНиП 3.01.01-85*), а також про підготовку основ під трубопроводи та споруди, улаштування упорів, виконання ущільнень, стикових з\’єднань, улаштування протикорозійного або інших заходів захисту трубопроводів, герметизацію трубопроводів, засипання трубопроводів з ущільненням;
     проекти ремонтів, підсилень та реконструкцій, що виконувались раніше;
     звіти про обстеження та випробування мереж і споруд ВК;
     паспорти мереж і споруд ВК, якщо вони є.
     Крім того, власник мереж і споруд ВК повинен надати СО фактичні дані про температурний режим, вологість повітря, режим роботи мереж і споруд ВК, фактичні дані про склад газового середовища та склад стічних вод.
     3.3. Підготовчі роботи, пов\’язані з виконанням обстежень та паспортизації, повинні, як правило, виконуватися власником мереж і споруд ВК або спеціально залученими до цього власником організаціями.
     3.4. Планові обстеження мереж і споруд ВК проводяться з розподілом на етапи:
     I – попереднє обстеження (збір та аналіз технічної документації, загальний огляд з оцінкою стану конструктивних елементів мережі або споруди ВК та виявленням аварійних частин, складання програми спеціальних обстежень та технічного завдання на виконання робіт з обстеження);
     II – детальне обстеження (виявлення і обмір дефектів та пошкоджень конструктивних елементів мережі або споруди ВК, визначення місць і розмірів деформацій швів та стиків, ширини розкриття та глибини тріщин, товщини захисного шару матеріалів труб і бетону, аналіз попередніх обстежень);
     III – спеціальне обстеження (тривалі спостереження та вимірювання деформацій, осідань, кренів, температурно-вологісного режиму, визначень показників біологічної корозії, уточнення даних інженерно-геологічних, інженерно-геодезичних та інших вишукувань). Ці обстеження призначаються, коли попередніх детальних обстежень недостатньо для прийняття рішення про технічний стан, функціональну придатність та безпечність мереж і споруд ВК.
     3.5. Звіт СО про обстеження мереж і споруд ВК та аналіз їх результатів повинен містити:
     результати огляду мереж і споруд ВК із зазначенням про їхній стан і стан окремих конструктивних елементів;
     відомості, які характеризують фактичний режим експлуатації мереж і споруд ВК, а також характер природного й виробничого середовищ;
     відомості та схеми дефектів і пошкоджень мереж і споруд ВК;
     результати фізико-механічних випробувань зразків матеріалів конструктивних елементів мереж і споруд ВК, а також захисних матеріалів, хімічних аналізів матеріалів та середовищ;
     результати аналізів дефектів, пошкоджень, а також причин їх виникнення;
     висновки про стан мереж і споруд ВК та їх придатність до подальшої експлуатації або ремонту.
     Відомості й висновки, які отримані СО при обстеженні мереж й споруд ВК, використовуються для заповнення Паспорта, зразок якого наведений у додатку 2 цих Правил.
     3.6. Паспорт є технічним документом власника мереж і споруд ВК, в якому на основі об\’єктивних даних, що отримані в процесі виконання обстежень, міститься висновок про придатність (або непридатність) мережі або споруди ВК до подальшої експлуатації. Перший запис про технічний стан мереж і споруд ВК заноситься в Паспорт їх власником на основі Акта державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об\’єкта.
     3.7. З метою забезпечення надійності та безпеки експлуатації мереж і споруд ВК їх власник повинен за підсумками обстежень та паспортизації вживати потрібних та своєчасних заходів щодо ремонту, реконструкції окремих конструктивних елементів мереж і споруд ВК або їх в цілому.
     3.8. При виявленні мереж і споруд ВК або їх конструктивних елементів у непридатному для подальшої експлуатації або аварійному стані СО, що виконує обстеження, зобов\’язана зробити відповідні записи в Паспорті із зазначенням термінів усунення таких дефектів та пошкоджень.
     3.9. У разі встановлення аварійного стану мережі або споруди ВК або їхніх конструктивних елементів СО, яка проводила обстеження та паспортизацію, повинна протягом тижня з моменту виконання робіт із обстеження мережі або споруди ВК повідомити органи Держнаглядохоронпраці. Крім цього, СО повинна не пізніше 10-денного терміну після закінчення обстеження надіслати до реєстру аварійно небезпечних будівель, споруд та інженерних мереж інформацію (копію Паспорта) про мережі й споруди ВК (або їхні конструктивні елементи), що мають непридатний для експлуатації або аварійний стан із зазначенням характеристики дефектів (пошкоджень) та термінів їх усунення.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *