Порядок ведення, зберігання та використання Паспорта технічного стану будівлі (споруди)

Порядок ведення, зберігання та використання Паспорта технічного стану будівлі (споруди)
 
     5.1. Паспортизації підлягають будівлі (споруди) всіх підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності.
     5.2. Результатом паспортизації буде створення єдиної системи обліку та моніторингового контролю за станом об\’єктів з метою своєчасного виявлення передаварійних та аварійних ситуацій, а також припинення експлуатації аварійно небезпечних будівель (споруд).
     5.3. Форму Паспорта технічного стану будівлі (споруди) заповнює її власник (керівник організації) на основі даних повного обстеження та визначення технічного стану будівлі (споруди) за участю представника спеціалізованої організації, що проводила обстеження.
     5.4. Обстеження здійснюється спеціалізованою організацією на договірних засадах на кошти власника об\’єкта або інші.
     5.5. Достовірність даних, що занесені до Паспорта, підтверджується підписами власника об\’єкта (керівника організації), представника спеціалізованої організації, що проводила обстеження, та представника територіального органу Держнаглядохоронпраці.
     5.6. Паспорт шнурується та скріплюється печаткою організації – власника об\’єкта.
     5.7. Паспорт складається у двох примірниках: один з них зберігається у власника будівлі (споруди), а другий – в організації, що проводила паспортизацію.
     5.8. Якщо обстеження визначило, що стан об\’єкта або його окремих конструкцій відповідає III або IV категорії технічного стану, то копія Паспорта в десятиденний термін після закінчення обстеження надсилається представником спеціалізованої організації до реєстру аварійно небезпечних будівель і споруд у Науково-дослідний інститут будівельного виробництва рекомендованим листом з повідомленням про одержання.
     5.9. Зміни технічного стану об\’єкта, що зафіксовані наступними за паспортизацією обстеженнями, заносять до Паспорта у вигляді доповнень із зазначенням дати обстеження та засвідчують підписами власника об\’єкта, особи, що відповідає за обстеження (в результаті якого були виявлені ці зміни), та представника територіального органу Держнаглядохоронпраці.
     5.10. Власник об\’єкта (керівник організації) зобов\’язаний внести доповнення до Паспорта не пізніше одного місяця після закінчення обстеження.
     5.11. Періодичність наступних після паспортизації обстежень визначається Правилами обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд або потребою позапланового обстеження у зв\’язку з надзвичайною ситуацією, що призвела до зміни технічного стану об\’єкта.
     5.12. Паспорти для нових будівель (споруд), а також для об\’єктів після їх реконструкції або капітального ремонту складаються організацією, що проектувала будівлю (споруду), безпосередньо після прийняття об\’єкта державною або технічною комісією.
     5.13. Паспорт є документом, що засвідчує технічний стан будівлі (споруди) та використовується для підтвердження факту експлуатаційної придатності (непридатності) об\’єкта.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code