Службові обов\’язки працівників служби спостереження
 
     9.2.1. Служба спостереження виконує такі основні функції:
     9.2.1.1. Проводить експертизу проектів будівництва (реконструкції, технічного переоснащення) підприємств і виробничих об\’єктів, розробок нових технологій на відповідність нормативним актам.
     9.2.1.2. Складає разом з структурними підрозділами підприємства комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, планування проведення планово-запобіжних ремонтів (підвищення існуючого рівня технічного стану, якщо встановлені норми досягнуті).
     9.2.1.3. Організовує:
     а) паспортизацію цехів, будівель, дільниць щодо їх відповідності вимогам нормативних документів;
     б) підготовку статистичних звітів підприємства з питань спостереження.
     9.2.1.4. Бере участь у:
     а) розслідуванні нещасних випадків і аварій;
     б) роботі комісії з питань спостереження за безпечною експлуатацією будівель та споруд підприємства;
     в) роботі комісії з введення в дію закінчених будівництвом, реконструкцією або технічним переозброєнням об\’єктів виробничого та соціального призначення, відремонтованого або модернізованого устаткування;
     г) розробці положень, інструкцій, інших нормативних документів з питань спостереження за безпечною експлуатацією, що діють у межах підприємства.
     9.2.1.5. Сприяє впровадженню у виробництво досягнень науки і техніки, в тому числі ергономіки, прогресивних технологій, захисту населення і навколишнього середовища.
     9.2.1.6. Розглядає листи, заяви та скарги працюючих з питань спостереження за безпечною експлуатацією будівель та споруд.
     9.2.1.7. Готує проекти та розпорядження з питань спостереження за безпечною експлуатацією будівель та споруд, загальних для всього підприємства.
     9.2.1.8. Контролює:
     а) дотримання чинного законодавства, міжгалузевих, галузевих та інших нормативних актів, виконання працівниками посадових інструкцій з питань спостереження за безпечною експлуатацією будівель та споруд;
     б) виконання приписів органів державного нагляду, пропозицій та подань уповноважених трудових колективів і профспілок з питань спостереження за безпечною експлуатацією будівель та споруд;
     в) виконання заходів, наказів, розпоряджень з питань спостереження за безпечною експлуатацією будівель та споруд, а також заходів щодо усунення причин нещасних випадків і аварій, які визначені в актах розслідування.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *