ПОРЯДОК присвоєння об\’єкту нерухомого майна реєстраційного номера

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 р. N 1117   ПОРЯДОК присвоєння об\’єкту нерухомого майна реєстраційного номера        1. Цей Порядок установлює механізм присвоєння об\’єкту нерухомого майна реєстраційного номера під час проведення державної реєстрації права власності… Continue Reading

Про надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень у скорочені строки

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 8 квітня 2015 р. № 190 Київ Про надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень у скорочені строки Відповідно до частини тринадцятої статті 15 Закону України \”Про державну реєстрацію речових… Continue Reading

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо деяких питань спадкування

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо деяких питань спадкування Верховна Рада України постановляє: I. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 1. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст. 356): 1)… Continue Reading

ПОЛОЖЕННЯ про Державну реєстраційну службу України

ЗАТВЕРДЖЕНО  постановою Кабінету Міністрів України  від 2 липня 2014 р. № 219 ПОЛОЖЕННЯ про Державну реєстраційну службу України 1. Державна реєстраційна служба України (Укрдержреєстр) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції, який… Continue Reading

Основні положення з діагностики технічного стану мереж і споруд ВК

Основні положення з діагностики технічного стану мереж і споруд ВК        4.1. Діагностика технічного стану мереж і споруд ВК здійснюється шляхом поєднання взаємоув\’язаних і взаємодоповнюючих обстежувальних, розрахункових та аналітичних процедур, перелік та повнота яких у кожному конкретному випадку уточнюється… Continue Reading

Організація й проведення обстеження, оцінки технічного стану та паспортизації мереж і споруд ВК

Організація й проведення обстеження, оцінки технічного стану та паспортизації мереж і споруд ВК        3.1. Для організації вказаної роботи власник мережі або споруди ВК укладає договір із СО на виконання робіт з обстеження, оцінки технічного стану та паспортизації мережі… Continue Reading

Правила обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації зовнішніх мереж і споруд водопостачання й каналізації

Затверджено Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 03.04.98 N 69   Правила обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації зовнішніх мереж і споруд водопостачання й каналізації   1. Загальні положення        1.1. Правила обстежень, оцінки технічного стану та… Continue Reading