Учень, слухач професійно-технічного навчального закладу

Posted on

 Учень, слухач професійно-технічного навчального закладу Учень, слухач професійно-технічного навчального закладу є суб\’єктом професійно-технічної освіти. Учень професійно-технічного навчального закладу – це випускник основної або старшої загальноосвітньої школи, зарахований до професійно-технічного навчального закладу на навчання за програмами первинної професійної підготовки. Учню професійно-технічного навчального закладу видається учнівський квиток. Слухач професійно-технічного навчального закладу – це особа, зарахована до цього […]

Read More

Державний перелік професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах

Posted on

Державний перелік професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах Державний перелік професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах є нормативно-правовим актом, який визначає: код секції (підсекції), код та назву розділу (група, клас, підклас) за Національним класифікатором України \”Класифікація видів економічної діяльності\” або номер групи загальних професій; назву професії (професійну назву роботи) […]

Read More

Форми організації навчального процесу

Posted on

Форми організації навчального процесу Професійно-технічна освіта може включати природничо-математичну, гуманітарну, фізичну, загальнотехнічну, професійно-теоретичну і професійно-практичну підготовку. Природничо-математична, гуманітарна, загальнотехнічна, професійно-теоретична підготовка здійснюється в спеціалізованих навчальних кабінетах, аудиторіях, лабораторіях і провадиться у таких формах: різні типи уроків, лекція, теоретичний семінар, практичний семінар, лабораторно-практичне заняття тощо; індивідуальне заняття учнів, слухачів; виконання учнями, слухачами індивідуальних завдань (реферат, розрахункова […]

Read More

Визначення професійно-технічного навчального закладу

Posted on

 Визначення професійно-технічного навчального закладу Професійно-технічний навчальний заклад – це заклад освіти, що забезпечує реалізацію потреб громадян у професійно-технічній освіті, оволодінні робітничими професіями, спеціальностями, кваліфікацією відповідно до їх інтересів, здібностей, стану здоров\’я. Стаття 18. Типи професійно-технічних навчальних закладів До професійно-технічних навчальних закладів належать: професійно-технічне училище відповідного профілю; професійне училище соціальної реабілітації; вище професійне училище; професійний ліцей; […]

Read More

Органи управління професійно-технічною освітою

Posted on

Органи управління професійно-технічною освітою До органів управління професійно-технічною освітою належать: центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти; центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти; центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані професійно-технічні навчальні заклади; Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації, а […]

Read More