ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки, молоді та спорту України 
17.10.2012  № 1112
Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
2 листопада 2012 р. 
за № 1851/22163
ВИМОГИ 
до опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук
За темою дисертації зараховуються публікації:
з наведенням обґрунтування отриманих наукових результатів відповідно до мети статті (поставленого завдання) та висновків;
у наукових періодичних виданнях України до травня 1997 року за умови повноти викладу матеріалів дисертації, що визначається спеціалізованою вченою радою;
у наукових фахових виданнях, які на дату їх публікації були внесені до Переліку наукових фахових видань України, затвердженого в установленому законодавством порядку;
у наукових періодичних виданнях інших держав за умови повноти викладу матеріалів дисертації, що визначається спеціалізованою вченою радою;
у кількості не більше однієї статті в одному випуску (номері) наукового фахового видання.
За темою дисертації не зараховуються публікації, в яких повторюються наукові результати, опубліковані раніше в інших наукових публікаціях, що ввійшли до мінімальної кількості публікацій за темою дисертації.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *