Порядок встановлення розмірів ставок заробітної плати та посадових окладів 
64. Ставки заробітної плати (посадові оклади) вчителів,
викладачів, вихователів та інших педагогічних працівників
виплачуються:** а) за 3 години педагогічної (викладацької) роботи на день (18
годин на тиждень): вчителям I-XI (XII) класів шкіл та
шкіл-інтернатів усіх типів і найменувань; учителям трудового
навчання 2-3 класів спеціальних шкіл для дітей та підлітків, які
потребують особливих умов виховання; учителям-логопедам,
учителям-дефектологам, практичним психологам спеціальних
загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), викладачам 3-5 класів
шкіл естетичного виховання (загальної музичної, художньої,
хореографічної освіти) з п\'ятирічним строком навчання; викладачам
5-7 класів шкіл естетичного виховання (дитячих музичних, художніх,
хореографічних шкіл, шкіл мистецтв) з семирічним строком навчання;
викладачам спеціальних дисциплін 1-11 класів середніх музичних і
художніх шкіл та шкіл-інтернатів; викладачам 1-4 класів дитячих
художніх шкіл і шкіл загальної художньої освіти з чотирирічним
строком навчання; викладачам і старшим викладачам педагогічних
училищ; учителям-дефектологам і логопедам установ охорони здоров\'я
та соціального забезпечення (крім будинків дитини); керівникам
гуртків, секцій, студій та інших форм гурткової роботи, в тому
числі організованих у закладах освіти на принципах самоокупності;
учителям груп для занять з іноземної мови в початкових класах
загальноосвітніх шкіл і в дошкільних закладах, що працюють на
принципах самоокупності; викладачам постійно діючих курсів по
вивченню мов, стенографії, машинопису з терміном навчання один рік
і більше; вчителям і викладачам училищ фізичної культури;
( Підпункт \"а\" пункту 64 підрозділу А розділу VI із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 118
( z0281-05 ) від 24.02.2005 )__________________________
**Норма годин на ставку встановлена, виходячи з 6 денного режиму
роботи
б) за 3 години викладацької роботи в середньому в день (720
годин на рік): викладачам та старшим викладачам вищих навчальних
закладів I-II рівнів акредитації та професійно-технічних
навчальних постійно діючих курсів, курсів по підготовці до вступу
в вищі навчальні заклади I-II рівнів акредитації; в) за 20 годин викладацької роботи на тиждень: завідуючим
логопедичними пунктами, логопедам будинків дитини,
вчителям-логопедам і вчителям-дефектологам у дошкільних навчальних
закладах; ( Підпункт \"в\" пункту 64 підрозділу А розділу VI із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки
N 118 ( z0281-05 ) від 24.02.2005 ) г) за 4 години педагогічної (викладацької) роботи в день (24
години на тиждень): викладачам 1-2 класів шкіл естетичного
виховання (загальної музичної, художньої, хореографічної освіти) з
п\'ятирічним строком навчання; викладачам 1-4 класів шкіл
естетичного виховання (дитячих музичних, художніх, хореографічних
шкіл, шкіл мистецтв) з семирічним строком навчання; музичним
керівникам; концертмейстерам, акомпаніаторам і культорганізаторам; д) за 4 години педагогічної (викладацької) роботи на день
(1016 годин на рік): викладачам постійно діючих курсів по вивченню
мов, стенографії, машинопису з строком навчання менше одного року; е) за 25 годин виховної роботи на тиждень: вихователям
спеціальних навчально-виховних закладів (груп) для дітей і
підлітків з вадами у фізичному чи розумовому розвитку; є) за 5 годин педагогічної роботи в день (30 годин на
тиждень): вихователям груп загального типу дошкільних навчальних
закладів, вихователям, старшим вихователям шкіл-інтернатів,
дитячих будинків, крім шкіл-інтернатів з поглибленим вивченням
російської мови та посиленою військово-фізкультурною підготовкою,
інтернатів, шкіл (груп) продовженого дня, установ охорони
здоров\'я, приймальників-розподільників для неповнолітніх,
виховно-трудових колоній, спеціальних шкіл та спеціальних
профтехучилищ для дітей і підлітків, які потребують особливих умов
виховання, кімнат школяра при клубах, палацах культури,
житлово-експлуатаційних організаціях, інструкторам фізкультури,
інструкторам слухових кабінетів; ( Підпункт \"є\" пункту 64
підрозділу А розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 118 ( z0281-05 ) від 24.02.2005 ) ж) за 6 годин педагогічної роботи в день (36 годин на
тиждень) вихователям-методистам дитячих дошкільних закладів,
дитячих майданчиків, дитячих парків; ( Підпункт \"ж\" пункту 64
підрозділу А розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 118 ( z0281-05 ) від 24.02.2005 ) з) за 7 годин роботи в день (41 година на тиждень): майстрам
виробничого навчання, в тому числі навчання водінню, вихователям
професійно-технічних навчальних закладів. Ставки заробітної плати педагогічних працівників, перелічених
у підпунктах \"а\"-\"з\" цього пункту, встановлюються виходячи із
затрат робочого часу в астрономічних годинах (60 хвилин). Короткі
перерви, передбачені між уроками, заняттями, лекціями, є робочим
часом педагогічного працівника. Тривалість уроків і перерв
встановлюється відповідно до положення про навчальний заклад. В
навчальних планах шкіл усіх типів і найменувань, педучилищ,
професійно-технічних навчальних закладів час на навчальні
дисципліни визначається в академічних годинах (45 хвилин), крім
перших класів шкіл, де навчаються діти шестирічного віку (35
хвилин). Скорочення тривалості уроку не є підставою для зменшення
норми часу, що передбачається на вивчення предмета, і не є
підставою для зменшення норми часу для оплати в розрізі чверті,
півріччя, року. Збільшення кількості уроків в зв\'язку із
зменшенням її тривалості не означає збільшення навчального
навантаження, встановленого при тарифікації. За години педагогічної роботи, виконаної понад встановлену
норму, провадиться додаткова оплата відповідно до отримуваної
ставки заробітної плати в одинарному розмірі. У тих випадках, коли робота понад встановлену норму
виконується вихователями, помічниками вихователів,
санітарками-нянями дошкільних закладів з причини невиходу на
роботу змінника, або у випадках, коли батьки несвоєчасно забирають
дітей з дошкільного закладу і робота виконується за межами
робочого часу, встановленого графіками роботи, оплата праці
провадиться відповідно до статті 106 Кодексу законів про працю
України ( 322-08 ), як за надурочну. Цей порядок застосовується у випадках, коли робота понад
встановлену норму робочого часу виконувалась без перерви після
закінчення основного робочого часу. Адміністрація зобов\'язана вжити заходів для заміни
відсутнього працівника. Надурочна робота допускається, як виняток,
з дозволу профспілкового комітету. Надурочна робота не повинна перевищувати для кожного
працівника 120 годин на рік. При погодинній оплаті праці надурочна робота оплачується за
перші дві години у полуторному розмірі, а наступні години-у
подвійному розмірі. Оплата надурочних робіт здійснюється в межах фонду заробітної
плати (фонду оплати праці) закладу, установи. Якщо для працівника установи чи закладу освіти законодавством
не передбачено скороченої тривалості робочого дня, то він
становить 7 годин при шестиденному робочому тижні (41 годину на
тиждень).
65. Педагогічним працівникам, які мають освіту в обсязі
учительського інституту та прирівнених до нього навчальних
закладів, ставки заробітної плати і посадові оклади встановлюються
у розмірах, передбачених для працівників, які мають середню
спеціальну освіту.
66. Учителям і викладачам, старшим викладачам, які мають стаж
педагогічної роботи 25 і більше років, при неповному навчальному
навантаженні виплачується гарантована частина ставки у розмірі
0,48 мінімальної заробітної плати, а за години проведених занять
провадиться оплата, виходячи із ставки, зменшеної на 0,48
мінімальної заробітної плати. У тих випадках, коли вчителі і викладачі, які мають стаж
педагогічної роботи 25 і більше років, працюють у двох чи
декількох навчальних закладах і за усіма місцями роботи (разом)
мають неповне навчальне навантаження, гарантована частина ставки
виплачується тільки за основним місцем роботи. Оплата за години
проведених занять за усіма місцями роботи здійснюється у таких
випадках, виходячи із ставки, зменшеної на 0,48 мінімальної
заробітної плати. Вчителям, які працюють у різних класах (1-4, 5-11(12),
гарантована частина ставки виплачується, якщо їх заробітна плата
за загальне навчальне навантаження в цих класах менше за місячну
ставку. При визначенні навчального навантаження виховательська
робота в групах продовженого дня не враховується. Зазначений порядок виплати гарантованої частини ставки не
застосовується для працівників, які отримують пенсію за віком, по
інвалідності чи за іншими підставами, а також для працівників з
числа адміністративно-господарського та навчально-допоміжного
персоналу, які ведуть у цих же закладах викладацьку роботу.
67. У навчальних закладах з індивідуальними формами навчання
(музичні школи, училища тощо) за години викладацької роботи, не
виконані у зв\'язку з неявкою учнів на заняття, оплата праці
провадиться у розмірі не менше двох третин їх тарифних ставок. При наявності економії фонду заробітної плати за згодою
керівника навчального закладу невичитані години можуть бути
проведені протягом навчального року з додатковою погодинною
оплатою.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *