Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у вищих навчальних закладах України

Особливості
прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у вищих навчальних
закладах України

20.1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно
із Законом України \”Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” (із
змінами), Указами Президента України від 25 березня 1994 року №112 \”Про
заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними
прикордонними областями Російської Федерації” та від 03 червня 1994 року №271
\”Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з
суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними
одиницями Республіки Молдова”, постановами Кабінету Міністрів України від 26
лютого 1993 року №136 \”Про навчання іноземних громадян в Україні” (із
змінами) та від 05 серпня 1998 року №1238 \”Про затвердження Положення про
прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних
закладів”. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними
договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями
України, приймаються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту в межах обсягу державного замовлення.

 

20.2. Закордонні українці, які отримали направлення на навчання від
українських національно-культурних товариств, при вступі до вищих навчальних
закладів України користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й
громадяни України, у тому числі при вступі на навчання за державним
замовленням. Вони беруть участь у конкурсі щодо зарахування на таких самих
підставах, як і громадяни України.

 

20.3. Іноземці та особи без громадянства, які
перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої
освіти, крім права на здобуття вищої освіти за рахунок коштів Державного
бюджету України, місцевих бюджетів, якщо інше не встановлено міжнародними
договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

20.4. Іноземці, які здобули повну загальну
середню освіту у закордонних школах з вивченням української мови, та закордонні
українці приймаються до вищих навчальних закладів України за співбесідою з
предметів, передбачених правилами прийому до вищого навчального закладу для
вступу на напрям підготовки (спеціальність), у межах установлених квот за
рекомендаціями національних культурних українських товариств або дипломатичних
установ України за кордоном.

 

20.5. Строки виконання умов для зарахування
іноземців, які вступають відповідно до доведених вищому навчальному
закладу квот, а також які вступають на
підставі договорів, укладених вищими навчальними закладами з юридичними та
фізичними особами, встановлюються приймальною комісією, але не пізніше 01
листопада 2013 року.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code