Фінансово-господарська діяльність та матеріально-технічна база позашкільного навчального закладу
 
     42. Фінансово-господарська діяльність позашкільного навчального закладу провадиться відповідно до законодавства та статуту позашкільного навчального закладу.
 
     43. Фінансування державних і комунальних позашкільних навчальних закладів здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів, приватних позашкільних навчальних закладів – за рахунок коштів засновників (власників).
 
     Фінансування державних і комунальних позашкільних навчальних закладів може здійснюватися також за рахунок додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством,
 
     44. Додатковими джерелами формування коштів позашкільного навчального закладу є:
 
     кошти, отримані за надання платних послуг відповідно до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України, та у порядку, встановленому МОН, за погодженням з Мінфіном та Мінекономіки;
 
     кошти гуманітарної допомоги;
 
     добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємств, установ, організацій та окремих громадян;
 
     кредити банків;
 
     інші надходження.
 
     Кошти, отримані позашкільним навчальним закладом з додаткових джерел фінансування, використовуються для провадження діяльності, передбаченої його статутом.
 
     45. Позашкільний навчальний заклад у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право:
 
     самостійно розпоряджатися коштами господарської та іншої діяльності відповідно до його статуту;
 
     користуватися безоплатно земельними ділянками, на яких він розташований;
 
     розвивати власну матеріальну базу, мережу спортивно-оздоровчих, профільних таборів, туристичних баз;
 
     володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до законодавства та статуту;
 
     виконувати інші дії, що не суперечать законодавству та статуту позашкільного навчального закладу.
 
     Матеріально-технічна база позашкільного навчального закладу включає приміщення, споруди, обладнання, засоби зв\’язку, транспортні засоби, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що перебуває в його користуванні.
 
     Для проведення навчально-виховної, навчально-тренувальної та спортивної роботи позашкільним навчальним закладам надаються в користування (оренду) спортивні об\’єкти, культурні, оздоровчі та інші заклади безоплатно або на пільгових умовах. Порядок надання зазначених об\’єктів у користування (оренду) визначається відповідними місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до законодавства. 
 
     46. Майно державного і комунального позашкільного навчального закладу може вилучатися засновником (власником) лише за умови подальшого використання цього майна та коштів, отриманих від його реалізації, на розвиток позашкільної освіти в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
     У разі ліквідації приватного позашкільного навчального закладу майно та кошти відповідно до законодавства та засновницьких документів позашкільного навчального закладу використовуються за рішенням засновника (власника).
 
     47. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності у позашкільному навчальному закладі здійснюється у порядку, визначеному нормативно-правовими актами.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *