Права і обов’язки аспірантів (ад’юнктів) і докторантів

Права і обов’язки
аспірантів
(ад’юнктів)і докторантів

9.Аспіранти (ад’юнкти)і
докторанти мають право на:

1)отримання всіх
видів відкритої наукової інформації і наукового консультування;

2)безпечні та нешкідливі умови навчання
та проведення наукових досліджень;

3)участь у науковій
діяльності кафедри, відділу, лабораторії, фахової групи вчених вищого
навчального закладу (наукової установи), які здійснюють наукове керівництво
аспірантами (ад’юнктами) та/або консультування докторантів, а також у
діяльності Наукових товариств студентів
(курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених;

4)академічну
мобільність, зокрема міжнародну, для отримання додаткової консультації,
необхідної для якісного проведення наукового дослідження та/або для успішного
виконання частини освітньо-наукової (наукової) програми;

5)отримання державної стипендії
встановленого розміру у разі зарахування на навчання за державним замовленням;

6)переривання
навчання з поважних причин з подальшим його продовженням. Тривалість і
кількість переривань навчання, а також поважність причин визначаються вченою
радою вищого навчального закладу (наукової установи);

7)забезпечення
впорядкованим житлом – у разі зарахування на навчання за державним замовленням
– на час навчання за умови оплати вартості користування житлом самим аспірантом(ад’юнктом) або докторантом (іногороднім);

10.Аспіранти(ад’юнкти) і докторанти зобов’язані:

1)дотримуватися вимог
законодавства, моральних та етичних норм поведінки, встановлених вищим
навчальним закладом (науковою установою) та/або професійними чи громадськими
органами (організаціями), які згідно з законом мають право встановлювати
стандарти поведінки дослідників у відповідній галузі (професії);

2) виконувати освітньо-наукову
(наукову) програму та навчальний план (для аспірантів (ад’юнктів));

3)виконувати
індивідуальний план наукової роботи та систематично звітувати
про хід його виконання на засіданні кафедри, відділу, лабораторії, вченої ради
чи іншого колегіального органу вищого навчального закладу (наукової установи);

4)у встановлений
термін захистити дисертацію (для аспірантів і ад’юнктів) або результати своїх наукових досягнень
(дисертацію, або монографію, або сукупність опублікованих статей – для докторантів) у
спеціалізованій вченій раді вищого навчального закладу (наукової установи);

5)дотримуватися
статуту, правил внутрішнього розпорядку, інших документів вищого навчального
закладу (наукової установи), що регулюють підготовку наукових і
науково-педагогічних кадрів.

11.Аспірантам (ад’юнктам) і докторантам
можуть бути призначені в установленому порядку іменні стипендії, засновані на
честь видатних діячів науки, культури, освіти, громадських діячів, а також
засновані Президентом України, Кабінетом Міністрів України, а також державними
і недержавними органами, підприємствами, установами і організаціями.

12. Для реалізації права на
академічну мобільність аспіранти (ад’юнкти) та докторанти можуть бути
направлені вищим навчальним закладом (науковою установою) на стажування
(отримання додаткових наукових консультацій та/або керівництва щодо наукової
діяльності та/або засвоєння навчальних дисциплін в рамках виконання
освітньо-наукової програми аспіранта (ад’юнкта)) до інших вітчизняних
та/або закордонних вищих навчальних закладів або наукових центрів. Таке
стажування здійснюється за рахунок:

1)державного бюджету, в межах
відповідних загальнодержавних програм фінансування обміну або стажування
вчених;

2)бюджету вищого навчального закладу
(наукової установи), в якому зарахований або до якого спрямований аспірант (ад’юнкт)чи
докторант;

3)міжнародних договорів про обміни
та/або стажування вчених, які підписані між вищими навчальними закладами
(науковими установами) або між відповідними органами державної влади чи органами
місцевого самоврядування;

4) коштів юридичних або фізичних осіб на
умовах договору з приймаючою стороною.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code