Умови прийому

Умови прийому 4.1. Прийом до професійно-технічного навчального закладу проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання: за рейтинговим списком вступників; за результатами співбесіди; за результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього бала атестата про повну загальну середню… Continue Reading

ТИПОВІ ПРАВИЛА прийому до професійно-технічних навчальних закладів України

ЗАТВЕРДЖЕНО  Наказ Міністерства  освіти і науки України  14.05.2013  № 499 Зареєстровано в Міністерстві  юстиції України  29 травня 2013 р.  за № 823/23355 ТИПОВІ ПРАВИЛА прийому до професійно-технічних навчальних закладів України І. Загальна частина 1.1. Ці Типові правила є обов\’язковими для професійно-технічних… Continue Reading

Відносини власності в галузі професійно-технічної освіти

Відносини власності в галузі професійно-технічної освіти Засновник закріплює за професійно-технічними навчальними закладами державної або комунальної форми власності та установами професійно-технічної освіти об\’єкти права власності, які належать засновнику на праві власності або орендовані ним у інших власників. Об’єкти права власності закріплюються… Continue Reading

До педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів

До педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів та установ професійно-технічної освіти належать викладачі, педагоги професійного навчання, вихователі, майстри виробничого навчання, старші майстри, старші майстри виробничого навчання, інструктори виробничого навчання, методисти, практичні психологи, соціальні педагоги, керівники фізичного виховання, керівники професійно-технічних навчальних закладів,… Continue Reading

Учні, слухачі професійно-технічних навчальних закладів, яким забезпечується особливий соціальний захист

Учні, слухачі професійно-технічних навчальних закладів, яким забезпечується особливий соціальний захист Право на особливий соціальний захист в галузі професійно-технічної освіти мають інваліди, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та учні, слухачі, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, а також особи, визнані… Continue Reading

Учень, слухач професійно-технічного навчального закладу

 Учень, слухач професійно-технічного навчального закладу Учень, слухач професійно-технічного навчального закладу є суб\’єктом професійно-технічної освіти. Учень професійно-технічного навчального закладу – це випускник основної або старшої загальноосвітньої школи, зарахований до професійно-технічного навчального закладу на навчання за програмами первинної професійної підготовки. Учню професійно-технічного… Continue Reading

Державний перелік професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах

Державний перелік професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах Державний перелік професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах є нормативно-правовим актом, який визначає: код секції (підсекції), код та назву розділу (група, клас, підклас) за Національним класифікатором… Continue Reading