Площа приміщень санітарно-профілактичних закладів

Площа приміщень санітарно-профілактичних закладів

 

Назва приміщення

Площа (неменше),м2

Санепідстанції

Організаційний відділ

Кімнати
санітарних лікарів із загальної гігієни

12

Кабінети
лікарів-статистиків

12

Кімнатамедичних
статистиків

11

Кімната
лікаря-лаборанта

12

Санітарно-гігієнічний
відділ

Кабінет завідуючого
відділенням

12

Оперативні
відділення

Кабінет
завідуючого відділом

12

Кімната
лікарів-гігієністів

4 на 1
робочемісце, але неменше 12

Кімната
помічників лікарів гігієністів

Те саме

Лабораторії
санітарно-гігієнічного відділу

Відділення
комунальної гігієни

Приміщення для
дослідження питної води і води водоймищ

36

Приміщення для
дослідження стічних вод

18

Приміщення для дослідженая атмосферних
забруднень і повітряного середовища невиробничих закритих приміщень

18

Сірководнева

18

Приміщення для
підготовки, відбору проб і хімічного аналізу грунту

18

Відділення
гігієни праці

Приміщення для
досліджень на кожну бригаду із трьох працюючих

18

Сірководнева

18

Відділення
гігієни харчування

Приміщення для
досліджень

36

Мийна

12

Сірководнева

18

Відділення
з виявлення залишкової кількості ядохімікатів у харчових продуктах і
зовнішньому середовищі

Приміщення для
досліджень

18

Приміщення для
оформлення результатів

12

Відділення
фізико-хімічнихметодів дослідження

Приміщення для
газової хроматографії

18

Приміщення для
зберігання газових балонів

6

Приміщення для
спектроскопії з фотокімнатою

36 + 8

Приміщення
полярографії

18

Приміщення для
підготовки до дослідження

18

Приміщення для
зберігання шумо-вібраційної апаратури

18

Приміщення для
дослідження шуму і вібрації

14

Приміщення для підготовки, ремонту і
настройки апаратури для вимірювання електромагнітних полів

18

Приміщення для оформлення результатів
вимірювання електромагнітних полів

4,5 на 1 робочемісце

 


Продовження таблиці
Т.1

Назва приміщення

Площа
(неменше),м2

Приміщення для
оформлення результатів досліджень фізіології праці

4,5 на 1
робочемісце

Приміщення для досліджень фізіології праці

14

Загальні приміщення гігієнічних
лабораторій (крім токсикологічного відділення і радіологічної групи)

Кабінет завідуючого лабораторією

12

Мийна– дистиляторна

13,5

Мийна– дистиляторна за
наявностімийноїмашини

36

Вагова

6

Приміщення для зберігання реактивів

4

Кімната персоналу

8

Душова кабіна на одну сітку

3

Гардероб для
спеціального одягу персоналу лабораторії

4

Кімната для реєстрації, сортування аналізів
і видачі результатів

8

Токсикологічне
відділення лабораторії

Затравочна– інгаляційна

12

Приміщення для хімічного аналізу

18

Приміщення для патолого-анатомічних
досліджень

18

Приміщення для біохімічних досліджень

18

Приміщення для функціональних досліджень

18

Вагова

6

Мийна

12

Матеріальна

6

Кімната персоналу

8

Приміщення
радіологічної групи

Кабінет
завідуючого

12

Кімната лікарів-гігієністів

12

Приміщення для ремонту
контрольно-вимірювальних приладів

12

Вимірювальна

12

Приміщення для
прийняття проб імийна

16

Приміщення для зберігання і обробки проб

12

Радіохімічна

24

Робоча кімната для спеціалістів

12

Вагова

6

Радіометрична

36

Приміщення для
зберігання радіоактивних речовин

6

Приміщення для зберігання переносної
апаратури

8

Приміщення для
зберігання реактивів

6

Фотокімната

8

Гардероб для домашнього і спеціального
одягу

4

Душова на одну сітку

3

Епідеміологічне
відділення

Кабінет завідуючого відділенням

12

Оперативне
відділення

Кімната
лікарів-епідеміологів

4 на 1
робочемісце, але неменше 12

Кімната помічників лікарів-епідеміологів

4 на 1 робочемісце, але неменше
12

Бактеріологічна
лабораторія

Кабінет завідуючого лабораторією

18

 


Продовження таблиці
Т.1

Назва приміщення

Площа (неменше),м2

Бактеріологічне відділення

Приміщення лікарів і лаборантів для
дослідження на кишкові інфекції

12

Приміщення лікарів для фаготипування

12

Приміщення для дослідження на ф. 30

12

Приміщення лікарів для дослідження з
санітарної бактеріології

12

Приміщення лікарів для дослідження
капельних інфекцій

12

Приміщення лаборантів для дослідження з
санітарної бактеріології

12

Приміщення лаборантів для дослідження
капельних інфекцій

12

Приміщення для
серологічних досліджень

14

Посівна

15

Бокси з
передбоксами:

 

а)
санітарної бактеріології

12

б)
групи капельних інфекцій

12

в)
для дослідження на стерильність

12

Приміщення для ентомологічних досліджень

12

Приміщення для гематологічних досліджень

12

Приміщення для гельмінтологічних досліджень

18

Приміщення для експрес– діагностики

12

Мийна (безмийноїмашини)

18

Мийна з
використанняммийноїмашини

36

Препараторська

12

Стерилізаційна

15

Термальні кімнати:

 

а)
для дослідження на кишкові інфекції

6

б)
для дослідження з санітарної бактеріології

6

Холодильна камера

8

Автоклавна на 2 автоклави

15

Приміщення для варкимікробіологічних
середовищ

18

Бокс з передбоксом для розливу середовищ

6

Приміщення для холодильників

12

Комори:

 

а)
стерильного лабораторного посуду

12

б)
нестерильного лабораторного посуду, реактивів, візків, контейнерів

12+2 на 1 візок

Приміщення для розливу середовищ

8

Приміщення для контролю і розфасовки
середовищ з термальною кімнатою

12+6

Приміщення для приймання, реєстрації, сортування і видачі результатів
аналізів

12

Кімната персоналу

8

Санітарний пропускник персоналу відділення:

 

а)
гардероб для домашнього одягу

6

б) душова
на 1 сітку

3

в)
гардероб для спеціального одягу

6

г)
вбиральня

3

Приміщення для взяття проб:

 

а)
чекальня

12

б)
реєстратура і видача результатів аналізів

8

в)
приміщення (з унітазом і умивальником) для взяття проб

3

г)
приміщення (з кушеткою і умивальником) для взяття проб

12

д)
душова на 1 сітку

3


Продовження таблиці
Т.1

Назва приміщення

Площа
(неменше),м2

Вірусологічне
відділення

Кабінет
завідуючого відділенням

12

Приміщення для ідентифікації респіраторних
вірусів:

 

а) робоча кімната лікаря і лаборанта

12

б) бокс для зараження ембріонів

9

в) бокс для дослідження

6

г) передбокс, загальний для боксів

3

Приміщення для ідентифікації ентеральних
вірусів:

 

а) робоча кімната лікаря і лаборанта для
серологічних досліджень

12

б) бокс з передбоксом для зараження культури
тканин

12+5

в)
бокс з передбоксом для обробкиматеріалів

12+5

Приміщення для
приготування культури тканин:

 

а) робоча кімната лікаря і лаборанта

12

б)
бокс з передбоксом

9+3

Приміщення для ідентифікації арбовірусів:

 

а)
робоча кімната лікаря і лаборанта

12

б)
бокс з передбоксом

9+3

Кімната для експрес– діагностики

12

Кімната для серологічних досліджень

12

Бокс з передбоксом (для
використанняМФА в культурі і обробці матеріалів)

9+3

Термальна кімната

6

Приміщення для низькотемпературних
холодильників

12

Холодильна камера зі шлюзом

5+3

Приміщення холодильної установки

За розмірами
обладнання

Автоклавна на 2 автоклави

15

Мийна

12

Препараторська-стерилізаційна

12

Комора посуду,
реактивів,матеріалів

6

Кімната для
реєстрації, приймання, сортування і видачі результатів аналізів

8

Кімната для персоналу

8

Санітарний
пропускник для персоналу:

 

а) гардероб для домашнього одягу

6

б) кабіна для переодягання

2

в) душова на 1 сітку

3

г) гардероб для спеціального одягу

6

Вбиральня на 1
унітаз

3

Відділення особливо небезпечних інфекцій

Оперативне відділення

Кабінет
завідуючого

12

Кімната
лікарів-епідеміологів

4 на 1 робочемісце, але неменше
12

Кімната
помічників лікарів епідеміологів

4 на 1 робочемісце, але неменше
12

Лабораторія

Чиста зона

Санітарний пропускник для персоналу:

 

а) вестибюль і гардероб для
вуличного одягу (загальний для персоналу відділу)

18

б)
гардероб для домашнього одягу

6

 


Продовження таблиці
T.1

Назва приміщення

Площа
(неменше),м2

в)
душова кабіна на 1 сітку

3

г)
гардероб для спеціального одягу

6

Кімната персоналу

9

Зоопаразитологічна

12

Кімната для оформляння результатів
дослідження

12

Комора скляного посуду, реактивів,
дезінфекційних розчинів

12

Бокс з передбоксом для розливу середовищ

9+3

Автоклавна на 2 автоклави

15

Препараторська

14

Мийна

14

Вбиральня на 1 унітаз

3

Заразна
зона

Приміщення для проведення бактеріологічних досліджень
з боксом

24+6

Автоклавна на 2 автоклави

15

Приміщення для серологічних досліджень і
занять

20

Приміщення експрес-діагностики

12

\”Заразний блок\”:

 

а)
кімната для приймання і розбору зараженогоматеріалу

8

б)
відкривочна з боксом без передбоксу

12+6

в)
біопробна (кімната для заражених гризунів) з боксом без передбоксу

12+3

г)
посівна

4

д)
термальна

6

е)
кабіни для одягання спеціального одягу

2×2

Дезінфекційні
станції

Відділення
евакуації і осередкової дезінфекції

Кімната лікаря-дезінфекціоніста, помічника
епідеміолога і інструктора-дезінфекціоніста

12

Кімната длямедичної сестри
(диспетчера)

10

Кімната для евакуаторів і
інструкторів-дезінфекторів

10

Гардероб для вуличного, домашнього і спеціального одягу інструкторів-дезінфекторів
і дезінфекторів

6

Приміщення для зберігання дезінфекційної
апаратури

6

Приміщення для
дезінфекційної обробки санітарного транспорту

50

Відділення
дезінфекційних камер

Кабінет завідуючого відділенням

12

Кімната для персоналу

8

Приміщення для приймання інфікованих речей
і білизни

6

Комора дезінфікуючих засобів

4

Приміщення завантаження дезінфекційних
камер

9

Приміщення розвантаження дезінфекційних
камер

12

Кабіна для переодягання спеціального одягу
з душем

4

Комора білизни

4

Приміщення для видачі білизни і речей

8

Санітарний пропускник:

 

а)
чекальня

8

б)
оглядова

8

в)
роздягальня з вбиральнею на 1 унітаз

10+2

г)
душова на 1 сітку

3

д)
одягальня

10

 


Продовження таблиці Т.1

Назва приміщення

Площа (неменше),м2

Приміщення для
прання білизни (до 50 кг
за зміну):

 

а) пральний цех

15

б) сушильно-прасувальний цех

18

в)
комора пральнихматеріалів

4

Вбиральня на 1 унітаз

3

Відділення
профілактичної дезінфекції

Кабінет завідуючого відділенням

12

Кабінет біолога,
помічника епідеміолога, ентомолога

12

Приміщення для
оформляння заявок

8

Приміщення
інструкторів-дезінфекторів

12

Гардероб
вуличного, домашнього і спеціального одягу дезінфекторів

0,55 на 1 шафу

Кімната для інвентарю

6

Мийна

12

Вбиральня

3

Лабораторія
для приготування дератизаційних засобів

Кабінет
завідуючого лабораторією– інструкторська

12

Цех приготування
дератизаційних засобів

30

Холодильна камера
для зберігання дератизаційних засобів

8

Склад харчової
основи

10

Приміщення видачі

4

Приміщення
фасування і зберігання сухих ратицидів

8

Приміщення для
зберігання отрут

4

Кімната для
персоналу

8

Гардероб для
вуличного, домашнього і спеціального одягу

6

Душова на 1 сітку

3

Вбиральня на 1
унітаз

3

Службові
і побутові приміщення саиітарно-енідеміологічних закладів

Вестибюль

18

Кабінет головного лікаря

18

Приймальня

12

Кабінет заступника головного лікаря

12

Кабінет
заступника головного лікаря з адміністративно-господарчої частини

12

Кімната завідуючого
господарством

12

Аудиторія для
занять з персоналом

2 на 1місце
(із розра-хунку 66 % персоналу)

Кінопроекційна 1)

За відповідним ДБН

Кабінет
санітарної освіти

18

Бібліотекамедичної
літератури

24

Кабінет інженера

12

Бухгалтерія з
касою

12+4

Канцелярія-експедиція

12

Спецчастина

12+8

Кімната друкарки
і диктофонна

12

Телетайпна

12

Кімната для
розмножувальних апаратів

18

Медичний архів

18

Кімната громадських організацій

18

Буфет для персоналу

За нормами
закладів громадського харчування

 


Закінчення таблиці Т.1

 

Назва приміщення

Площа (неменше),м2

Кімната цивільної
оборони

12

Кімната чергового
з пожежної сигналізації

6

Майстерня з
ремонту господарського інвентарю і обладнання

18+18

Приміщення для
прибирального інвентарю

3

Приміщення
особистої гігієни

5

Вбиральні для персоналу (за винятком
бактеріологічного і вірусологічного відділень, відділення особливо
небезпечних інфекцій та дезінфекційного)

3

Приміщення
обслуговуючого персоналу

8

1) За завданням на проектування.

 


admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code