САНАТОРІЙ – лікувально-профілактичний заклад

САНАТОРІЙ– лікувально-профілактичний
заклад, призначений для лікування переважно природними факторами (клімат,
лікувальні грязі, мінеральні води) в сполученні з дієтотерапією, лікувальною
фізкультурою, фізіо- і фармакотерапією при раціональному режимі лікування і
відпочинку.

САНАТОРНО-КУРОРТНІ ЗАКЛАДИ–
лікувально-профілактичні заклади для лікування та відпочинку. Часто розташовані
в курортній місцевості з природними цілющими властивостями, пристосованими для
лікування та відпочинку.

САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СТАНЦІЯ
(СЕС)– заклад, що проводить попереджувальний і поточний нагляд, а також
організує проведення санітарно-профілактичних і протиепідемічних заходів на
відповідній території або в відповідних відомствах (на залізничному транспорті,
міністерстві внутрішніх справ та ін.)

САНПРОПУСКНИК– приміщення для
проведення санітарної обробки хворих і персоналу.

СЕКЦІЯ ПАЛАТНА–
функціонально-планувальна частина палатного відділення, в якій розміщуються
палати, а також приміщення безпосередньо пов\’язані з ними.

СОЛЯРІЙ (лат. solarium–
сонячний)– майданчик, пристосований для приймання сонячних ванн

СТАЦІОНАР–
структурний підрозділ лікувально-профілактичного закладу (лікарні,
медсанчастини, диспансеру), призначений для обстеження і лікування хворих в
умовах цілодобового їх перебування в даному закладі і під наглядом медичного
персоналу.

СТАЦІОНАР АКУШЕРСЬКИЙ– структурний
підрозділ лікарні (акушерське відділення), призначений для надання медичної
допомоги вагітним, родильницям, породіллям і новонародженим.

СТАЦІОНАР ДЕННИЙ– структурний підрозділ
лікувально-профілактичного закладу (лікарні, поліклініки, медсанчастини,
диспансеру), призначений для обстеження і лікування хворих в умовах їх
перебування в даному закладі під наглядом медичного персоналу в денний час.

СТАНЦІЯ ПЕРЕЛИВАННЯ КРОВІ (СПК)–
лікувально-профілактичний заклад, призначений для взяття, консервування,
зберігання і переробки донорської крові, а також її розподілу по
лікувально-профілактичних закладах.

СТАНЦІЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ–
лікувально-профілактичний заклад, призначений для екстреного надання
позалікарняної допомоги населенню при раптових захворюваннях та нещасних
випадках, а також для термінового транспортування хворих і породіль до стаціонару.

СТЕРИЛІЗАЦІЙНА ЦЕНТРАЛІЗОВАНА (центральне
стерилізаційне відділення)– підрозділ лікувально-профілактичного закладу,
що проводить стерилізацію перев\’язочного матеріалу, білизни, хірургічних
інструментів та ін.

СТЕРИЛІЗАЦІЯ– цілковите звільнення
якої-небудь речовини або предмета від мікроорганізмів шляхом впливу на них
фізичними чи хімічними факторами.

ТОМОГРАФІЯ– одержання зображення певного шару
об\’єкта дослідження.

ТОМОГРАФІЯ КОМП\’ЮТЕРНА– томографія
шляхом сканування досліджуваного шару об\’єкта тонким пучком рентгенівського
випромінювання з наступною побудовою зображення цього шару з допомогою
ЕОМ.

ТРАВМАТОЛОГІЧНИЙ ПУНКТ– підрозділ поліклініки або
стаціонару, призначений для цілодобового надання медичної допомоги травмованим
особам.

ТРУДОТЕРАПІЯ– комплекс вправ, що
виконуються з лікувальною метою, в основі яких лежить напрацювання або
відновлення трудових навиків.

ФЕЛЬДШЕРСЬКО-АКУШЕРСЬКИЙ ПУНКТ (ФАП)–
лікувально-профілактичний заклад, що входить до складу медичних закладів
сільської лікарської дільниці і призначений для надання силами фельдшера і
акушерки долікарняної медичної допомоги і допомоги при пологах, для ведення
патронажу вагітних жінок, дітей, проведення санітарно-профілактичних та
протиепідемічних заходів.

ФІЗІОТЕРАПІЯ– галузь клінічної
медицини, що вивчає лікувальні властивості природних та штучно створюваних
фізичних факторів і розробляє способи їх використання (без порушення тканини)
для лікування і профілактики захворювань.

ФЛЮОРОГРАФІЯ– метод рентгенологічного
дослідження, що передбачає фотографування рентгенівського зображення
досліджуваного об\’єкта з просвічуваного екрана.

ФОТОМЕТРІЯ ПЛОМЕНЕВА– метод кількісного
елементарного аналізу по атомних спектрах поглинання або випромінювання.
Використовується в лабораторіях. Для роботи приладу необхідне підведення
горючих газів (пропан, бутан, ацетилен).

ХАРЧОБЛОК– структурний підрозділ
лікувально-профілактичного закладу, призначений для приготування їжі; входить
до складу служби приготування їжі.

ЦЕНТРИФУГУВАННЯ– розподіл неоднорідних
сумішей (суспензій, емульсій) на складові частини під дією центробіжної сили.
Здійснюється в спеціальних апаратах– центрифугах.

ШЛЮЗ– спеціальне приміщення в медичних закладах, яке відокремлює
групу приміщень для підтримки в них санітарно-епідеміологічного режиму.


admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code