АМБУЛАТОРІЯ

АКУШЕРСЬКА ДОПОМОГА– сукупність
лікувально-профілактичних заходів з допомоги в пологах і нагляду за вагітними
жінками, родильницями, породіллями і новонародженими.

АМБУЛАТОРІЯ– лікувально-профілактичний
заклад, призначений для надання позалікарняної медичної допомоги і який має в
своєму складі до 5 лікарських посад.

АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ– галузь клінічної
медицини, що вивчає питання знеболювання та керування життєво важливими
функціями організму під час хірургічних операцій.

АПТЕКА– заклад, в якому зберігають,
готують та відпускають медичним закладам та продають населенню лікувальні
засоби, перев\’язочні матеріали, предмети санітарії та догляду за хворими.

АПТЕКА ЛІКАРНЯНА– входить до складу
лікарні і забезпечує її лікувальними засобами та іншими предметами аптечного асортименту.

АПТЕКА МІЖЛІКАРНЯНА– аптека, що
забезпечує лікувальними засобами та іншими предметами аптечного асортименту
декілька лікарень.

АПТЕЧНИЙ КІОСК– структурний підрозділ
аптеки (закладу охорони здоров\’я), що здійснює роздрібну реалізацію готових лікарських
засобів, які дозволені до відпуску без рецептів.

АПТЕЧНИЙ ПУНКТ– структурний підрозділ
аптеки (закладу охорони здоров\’я), що здійснює роздрібну реалізацію готових
лікарських засобів, які дозволені до відпуску за рецептами і без рецептів, та
виробів медичного призначення.

АПТЕЧНИЙ СКЛАД– заклад аптечного
управління, який приймає, зберігає і відпускає аптечним та
лікувально-профілактичним закладам лікувальні засоби, перев\’язочні матеріали,
предмети гігієни і санітарії, медичне обладнання, інструментарій та інші
медичні товари.

БАРОЗАЛ– приміщення для встановлення барокамер.

БАРОКАМЕРА– апарат, що герметично
закривається, в якому може бути створено підвищений або знижений тиск повітря
(газів, в тому числі кисню).

БІОПСІЯ– взяття з живого організму
невеликого об\’єму тканини для мікроскопічного (гістологічного) дослідження з
діагностичною метою.

БОКС– 1) спеціальне приміщення з
виходом назовні, призначене для ізоляції інфекційних хворих або осіб, у яких
запідозрюється інфекційне захворювання. До складу боксу входять: палата,
санітарний вузол (вбиральня та ванна), шлюз між палатою і коридором та шлюз з
виходом назовні. При розміщенні боксу на другому поверсі необхідно передбачати
пандус для ввозу хворого у бокс;

2) приміщення для проведення лабораторних
досліджень, що вимагають дотримання особливих умов середовища, або для роботи з
небезпечними для оточуючого довкілля матеріалами.

БОКС ІЗОЛЯЦІЙНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ– див. БОКС– 1).

БОКС ОГЛЯДОВИЙ– бокс в приймальному відділенні
лікувально-профілактичних закладів, що має окремі вхід та вихід, приміщення
огляду хворого та його санітарної обробки.

БОКС ПОЛОГОВИЙ– окрема група приміщень, що організується для приймання пологів у
вагітних, які становлять епідемічну небезпеку для інших пацієнтів стаціонару, а
також при відсутності акушерського відділення в стаціонарі.

БОКС РЕАНІМАЦІЙНИЙ– окрема група приміщень, що
організується в зв\’язку з відсутністю відділення реанімації і інтенсивної
терапії і призначається для проведення комплексу лікувальних заходів, націлених
на відновлення згасаючих або тільки що згаслих життєвих функцій організму.

БЮРО СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ–
заклад, що проводить судово-медичні експертизи, призначені судово-слідчими
органами для вивчення питань, що виникли при розслідуванні карних та цивільних
справ, які потребують спеціальних медичних знань.

ВІВАРІЙ– приміщення для утримання і
розведення лабораторних тварин, що використовуються з науковою метою та для
біологічних проб.

ВІДДІЛЕННЯ АКУШЕРСЬКЕ– підрозділ
стаціонару, призначений для надання медичної допомоги жінкам та їх лікування
під час вагітності, пологів і в післяпологовому періоді.

ВІДДІЛЕННЯ АКУШЕРСЬКО-ГІНЕКОЛОГІЧНЕ–
підрозділ стаціонару, призначений для надання медичної допомоги жінкам і їх
лікування під час вагітності, пологів і в післяпологовому періоді, а також для
лікування гінекологічних захворювань.

ВІДДІЛЕННЯ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОГО ЛІКУВАННЯ–
структурний підрозділ лікувально-профілактичноого закладу, призначений для
лікувального впливу на хворого фізичними факторами (електростатичними і
електромагнітними полями, світловим опроміненням, аерозолями, водними
процедурами, тепловою дією), а також масажем і лікувальною фізкультурою.

ВІДДІЛЕННЯ ГІНЕКОЛОГІЧНЕ– підрозділ
стаціонару, призначений для надання медичної допомоги жінкам, що страждають
захворюваннями і аномаліями в жіночій статевій сфері.

ВІДДІЛЕННЯ ГІПЕРБАРИЧНОЇ ОКСИГЕНАЦІЇ–
структурний підрозділ лікувально-профілактичного закладу, призначений для
проведення спеціального методу лікування киснем з використанням кисневих барокамер.

ВІДДІЛЕННЯ (КАБІНЕТИ) ЕНДОСКОПІЧНЕ–
структурний підрозділ лікувально-профілактичного закладу, призначений для
візуального дослідження без пошкодження тканин шлунково-кишкового тракту,
верхніх дихальних шляхів і бронхолегеневого апарату, статевих і сечовивідних
органів з допомогою спеціальної апаратури (ендоскопів) з метою отримання
необхідних даних для діагностики і лікування захворювань вищезгаданих органів і
систем.

ВІДДІЛЕННЯ ОБСЕРВАЦІЙНЕ– підрозділ
акушерського стаціонару, призначений для вагітних, породіль і родильниць, які є
потенційно епідемічно небезпечними для здорових пацієнтів закладу.

ВІДДІЛЕННЯ ПАЛАТНІ– структурні
підрозділи лікувально-профілактичного закладу, призначені для розміщення,
постійного перебування і лікування хворих.

ВІДДІЛЕННЯ ПАТОЛОГІЇ ВАГІТНОСТІ–
підрозділ акушерського стаціонару, призначений для жінок з відхиленнями від
нормально протікаючої вагітності.

ВІДДІЛЕННЯ ПАТОЛОГО-АНАТОМІЧНЕ–
підрозділ лікувально-профілактичної закладу, призначений для проведення розтину
трупів, морфологічного дослідження його органів і тканин, а також для
морфологічного дослідження тканин, отриманих при операціях і біопсіях.

ВІДДІЛЕННЯ ПЕРЕЛИВАННЯ КРОВІ–
структурний підрозділ лікувально-профілактичного закладу, призначений для
збору, консервування і часткової переробки донорської крові, зберігання крові і
кровозамінників, а також проведення гемотерапії.

ВІДДІЛЕННЯ ПОЛОГОВЕ– підрозділ стаціонару, призначений для надання
медичної допомоги жінкам і їх лікування під час вагітності, пологів, і в післяпологовому
періоді.

ВІДДІЛЕННЯ ПОЛОГОВЕ ФІЗІОЛОГІЧНЕ–
підрозділ акушерського стаціонару, призначений для практично здорових вагітних,
породіль і родильниць.

ВІДДІЛЕННЯ ПСИХОСОМАТИЧНЕ– структурний
підрозділ стаціонару, призначений для розміщення, перебування і лікування
хворих з пограничними станами.

ВІДДІЛЕННЯ РЕНТГЕНФЛЮОРОГРАФІЧНЕ–
структурний підрозділ поліклініки, призначений для проведення масових
рентгенологічних досліджень.

ВІДДІЛЕННЯ СЕПТИЧНОЇ (ГНІЙНОЇ)
ХІРУРГІЇ– структурний підрозділ стаціонару, призначений для розміщення,
перебування і лікування хірургічних хворих.

ВІДДІЛЕННЯ СТОМАТОЛОГІЧНЕ– структурний
підрозділ поліклініки, призначений для проведення лікування захворювань зубів.

ВІДДІЛЕННЯ УРОЛОГІЧНЕ– структурний
підрозділ стаціонару, призначений для розміщення, перебування і лікування
хворих з патологією сечовивідних шляхів.

ВІДДІЛЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ–
структурний підрозділ лікувально-профілактичної закладу, призначений для
дослідження органів і систем людського тіла з метою отримання необхідних даних
для діагностики і лікування.

ВІДДІЛЕННЯ ХІРУРГІЧНЕ– структурний
підрозділ лікувально-профілактичного закладу, призначений для розміщення,
перебування і лікування хірургічних хворих.

ГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ– комплекс вимог і
заходів, націлених на профілактику негативного впливу фізичних, хімічних,
мікрокліматичних та інших факторів на здоров\’я людини.

ДЕЗІНСЕКЦІЯ– знищення членистоногих,
які є переносниками інфекційних та інвазійних захворювань.

ДЕЗІНФЕКЦІЙНА СТАНЦІЯ– санітарно-епідеміологічний
заклад, що проводить дезінсекцію, дезінфекцію, дератизацію, а також методичне
керівництво проведенням цих робіт.

ДЕЗІНФЕКЦІЯ (син. знезараження)–
знищення збудників інфекційних хвороб в навколишньому середовищі.

ДЕНТАЛЬНИЙ РЕНТГЕНДІАГНОСТИЧНИЙ АПАРАТ–
рентгендіагностичний апарат, призначений для проведення рентгенологічних
досліджень зубів.

ДЕРАТИЗАЦІЯ– знищення гризунів, небезпечних в
епідемічному відношенні.

ДІАЛІЗ– метод виділення
низькомолекулярних сполук із колоїдних систем та розчинів з допомогою дифузії
через напівпроникну мембрану. Використовується для лікування гострої та
хронічної ниркової недостатності в апараті \”штучна нирка\”
(ГЕМОДІАЛІЗ), що розміщується в діалізному залі.

ДИСПАНСЕР–
спеціалізований лікувально-профілактичний заклад, що здійснює медичне
обслуговування, використовуючи метод, який поєднує запобіжні та лікувальні
методи (диспансеризацію).

ЖІНОЧА КОНСУЛЬТАЦІЯ– структурний підрозділ пологового
будинку, поліклініки або самостійний амбулаторно-поліклінічний заклад, призначений
для надання акушерсько-гінекологічної допомоги і диспансеризації жінок під час
вагітності, після пологів, а також із захворюваннями і аномаліями жіночої
статевої сфери.

ЗАКЛАДИ ОХОРОНИ МАТЕРИНСТВА ТА ДИТИНСТВА– група
лікувально-профілактичних закладів, до яких відносяться дитячі стаціонари та
амбулаторно-поліклінічні заклади, пологові будинки, акушерські стаціонари та
жіночі консультації.

ЗАХВОРЮВАННЯ ІНФЕКЦІЙНІ (син. захворювання заразні)–
захворювання, що викликаються мікроорганізмами та їх токсинами.

ЗАХВОРЮВАННЯ ІНВАЗІЙНІ (син. захворювання паразитарні)–
захворювання, що викликаються паразитами з числа найпростіших, членистоногих і
черв\’яків.

ІН ВІВО (лат. in vivo)– проведення діагностичних
досліджень живого організму (пацієнта).

ІН ВІТРО (лат. in vitro)– проведення
діагностичних досліджень окремих зразків тканин пацієнтів.

КАБІНЕТ– одиниця структурного
підрозділу лікувально-профілактичного закладу (приміщення), в якому надається
певний вид медичної допомоги.

КАРАНТИН– комплекс адміністративних та
медико-санітарних заходів, які попереджують занесення карантинних інфекцій на
визначену територію і їх розповсюдження за межі епідемічного осередку.

КУВЕЗ (франц. couveuse)– апарат для
виходжування недоношених або хворих новонароджених.

ЛАБОРАТОРІЯ– медичний заклад або
структурний підрозділ медичного закладу, що виконує наукові та (або) прикладні
(клініко-діагностичні, санітарно-епідемічні та інші) дослідження.

ЛАБОРАТОРІЯ ЗУБОПРОТЕЗНА– спеціально
обладнані приміщення лікувально-профілактичного закладу, призначені для
проведення робіт із виготовлення зубних протезів.

ЛАБОРАТОРІЯ КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНА–
лабораторія в складі лікувально-профілактичного закладу, призначена для
проведення загальноклінічних, гематологічних, біохімічних, мікробіологічних і інших досліджень з метою уточнення діагнозу
і спостереження за протіканням захворювань та контролю
лікування.

ЛАБОРАТОРІЯ РАДІОІЗОТОПНА– спеціально
обладнані приміщення лікувально-профілактичного закладу, призначені для
проведення радіоізотопних досліджень.

ЛАБОРАТОРНІ ТВАРИНИ (син. експериментальні
тварини)– різні види тварин, що розводяться (утримуються) в лабораторіях,
віваріях або розплідниках для наступного використання в експериментальній,
клініко-діагностичній діяльності.

ЛІЖКО лікарняне, пологове– умовна
розрахункова одиниця, що визначає можливість стаціонару
лікувально-профілактичного закладу щодо розміщення та лікування одного хворого
(породіллі).

ЛІКАРНЯ– лікувально-профілактичний
заклад, що надає населенню стаціонарну медичну допомогу.

ЛІКАРНЯ БАГАТОПРОФІЛЬНА– лікарня, що
має в своєму складі відділення різних профілів для лікування хворих з
відповідними групами захворювань.

ЛІКАРНЯ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОГО ЛІКУВАННЯ– спеціалізована лікарня,
призначена для лікування хворих переважно методами фізіотерапії, лікувальної
фізкультури, механо- і трудотерапії.

ЛІКАРНЯ ДИТЯЧА– лікарня для дітей віком до 14 років
включно.

ЛІКАРНЯ ІНФЕКЦІЙНА– спеціалізована
лікарня для лікування інфекційних хворих з дотриманням суворого
протиепідемічного режиму.

ЛІКАРНЯ КЛІНІЧНА– лікарня, на базі якої
проводять свою діяльність клінічні кафедри медичних вищих навчальних закладів,
інститутів вдосконалення лікарів або науково-дослідних закладів.

ЛІКАРНЯ ПСИХІАТРИЧНА– спеціалізована лікарня для
лікування психічно хворих.

ЛІКАРНЯ ТУБЕРКУЛЬОЗНА– спеціалізована
лікарня, призначена для лікування хворих туберкульозом.

ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ–
лікарня, призначена виключно для надання екстреної стаціонарної медичної
допомоги; для надання позалікарняної допомоги може мати в своїй структурі
станцію швидкої медичної допомоги.

ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ЗАКЛАД (ЛПЗ)–
загальна назва медичних закладів, призначених для надання
лікувально-профілактичної допомоги населенню.

ЛІКУВАЛЬНА ФІЗКУЛЬТУРА– комплекс
фізичних вправ, що виконуються з лікувальною метою.

ЛІТОТРИПСІЯ– лікування ударно-хвильовим
методом сечо- та жовчнокам\’яної хвороби з використанням ультразвуку.

МАММОГРАФІЯ– рентгендіагностичне дослідження
молочної залози.

МЕХАНОТЕРАПІЯ– комплекс фізичних вправ, які
виконуються з лікувальною метою на тренажерах.

МОЛОЧНА КУХНЯ– самостійний
лікувально-профілактичний заклад чи підрозділ дитячої лікарні (поліклініки), призначений для забезпечення молочними сумішами і
прикормом дітей раннього віку, що проживають на
території, яка обслуговується, а також тих, що знаходяться в стаціонарах
лікарень, в дошкільних дитячих закладах і санаторіях.

НАПІВБОКСИ– спеціальні приміщення без
виходу назовні у лікувально-профілактичному закладі, призначені для ізоляції
інфекційних хворих, або осіб, у яких запідозрюється інфекційне захворювання. У
складі напівбоксу передбачається: санітарний вузол (вбиральня та ванна),
палата, шлюз між палатою і коридором.

ОПЕРАЦІЙНА– приміщення, призначене і
спеціально обладнане для проведення хірургічних операцій.

ОПЕРАЦІЙНИЙ БЛОК– комплекс приміщень
лікувально-профілактичного закладу, спеціально обладнаних для проведення
хірургічних операцій.

ОПЕРАЦІЙНИЙ СТІЛ– пристрій для надання
тілу хворого положення, необхідного для проведення хірургічної операції, що
представляє собою стіл, обладнаний пристосуваннями для фіксації цього
положення.

ОПЕРБЛОК див. ОПЕРАЦІЙНИЙ БЛОК

ПАЛАТА БОКСОВАНА– палата, до складу
якої входять санітарний вузол (вбиральня та душ), палата, шлюз між палатою і
коридором.

ПАЛАТА ДОПОЛОГОВА– приміщення в складі
акушерського стаціонару, спеціально обладнане для розміщення і перебування
вагітних жінок перед пологами.

ПАЛАТА ІНДИВІДУАЛЬНА ПОЛОГОВА З ТУАЛЕТОМ ДЛЯ
НОВОНАРОДЖЕНОГО– приміщення в складі акушерського стаціонару (пологове
відділення), спеціально обладнане для розміщення і перебування вагітних жінок
перед пологами і під час пологів.

ПАЛАТА ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ– приміщення
в складі палатного відділення, призначене для догляду і лікування тяжко хворих.

ПАЛАТА ЛІКАРНЯНА– приміщення в складі
стаціонару лікувально-профілактичного закладу, спеціально обладнане для
розміщення і перебування хворих і породіль.

ПАЛАТА ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНА– приміщення в
складі операційного блоку, розміщене зовні його і призначене для догляду і
лікування післяопераційних хворих.

ПАТОЛОГІЯ ВАГІТНОСТІ– несприятливі
хворобливі зміни для жінки і плоду, що розвивається, під час вагітності.

ПІДСТАНЦІЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ–
філіал станції швидкої медичної допомоги, що виконує всі її функції за винятком
адміністративних і методичних.

ПОЛІКЛІНІКА– багатопрофільний або
спеціалізований лікувально-профілактичний заклад, що надає медичну допомогу
хворим, які приходять, і на дому.

ПОЛОГОВА– спеціалізоване приміщення
пологового відділення акушерського стаціонару, призначене для проведення
пологів.

ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК–
лікувально-профілактичний заклад, призначений для надання медичної допомоги
жінкам і їх лікування під час вагітності, пологів і в післяпологовому періоді;
до складу П.Б. входить стаціонар акушерського і гінекологічного відділень і
жіноча консультація.

ПОЛОГОВА ТРАВМА– травма,
отримана новонародженим під час пологів.

ПОРОДІЛЛЯ– жінка, у якої
проходять пологи

ПРОТИЕПІДЕМІЧНІ ВИМОГИ– комплекс вимог
і заходів, спрямованих на профілактику і боротьбу з інфекційними хворобами
різної етіології.

ПРОФІЛАКТОРІЙ– лікувально-профілактичний заклад
санаторного типу.

ПРОЦЕДУРНА– спеціалізоване приміщення,
призначене для проведення лікувальних маніпуляцій.

РЕАНІМАЦІЯ– комплекс лікувальних
заходів, спрямованих на відновлення згасаючих або тільки що згаслих життєво
важливих функцій організму.

РЕНТГЕНОДІАГНОСТИКА– діагностика хвороб
з використанням даних рентгенологічного дослідження, при якому отримують
зображення досліджуваного об\’єкта з допомогою рентгенівського випромінювання.

РОДИЛЬНИЦЯ– жінка у післяпологовому періоді.

РОЗДАВАЛЬНІ ПУНКТИ МОЛОЧНИХ КУХОНЬ–
лікувально-профілактичний заклад, що спеціалізується на забезпеченні молочними
сумішами і прикормом, які отримують із молочних кухонь для дітей раннього віку,
що проживають на обслуговуваній території; філіал молочної кухні.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code