Приміщення громадського харчування

Приміщення громадського харчування

3.77 В усіх навчальних закладах повинні
передбачатися їдальні та буфети. Необхідність інших типів підприємств
громадського харчування і вимоги щодо їх проектування визначаються завданням на
проектування.

3.78 Кількість місць в обідніх залах \’їдалень
визначається з розрахунку:

 

– у загальноосвітніх та професійних навчальних
закладах — 1 місце на 3-х учнів;

– у вищих навчальних закладах — 1 місце на 5
відвідувачів кожного контингенту (студентів, професорсь­ ко-викладацького
складу, наукових співробітників, аспірантів, обслуговуючого персоналу та ін.);

– в інститутах підвищення кваліфікації (з
врахуванням буфетів) — 1 місце на 4 відвідувачів (слухачів і співробітників).

3.79 Площу обіднього залу (без роздавальної)
належить приймати на одне місце не менше, м2 :

– в їдальнях загальноосвітніх навчальних
закладів — 1,0;

– в їдальнях професійних навчальних закладів —
1,3;

– в їдальнях вищих навчальних закладів — 1,6;

— в кафе-автоматах, в буфетах та інших
спеціалізованих підприємствах швидкого обслуговування — 1,2.

3.80 Склад та площі виробничих, складських та
адміністративних приміщень підприємств громадсь­ кого харчування визначаються
завданням на проектування в залежності від форми виробництва (на сировині, на
напівфабрикатах та ін.).

В загальноосвітніх школах та профтехучилищах
масового будівництва належить передбачати, як правило, їдальні на сировині. При
наявності фабрики-заготівельної допускається проектувати їдальню на
напівфабрикатах.

Примітка. Рекомендований склад приміщень
їдальні на сировині для загальноосвітніх шкіл наведено в додатку 7.

3.81При їдальнях та буфетах передбачаються
умивальники, кількість яких визначається з розрахунку не менше ніж один
умивальник на:

– 40 місць в обідньому залі загальноосвітніх
шкіл;

– 30 місць в обідньому залі професійних училищ
та вищих навчальних закладів.

3.82 їдальні професійних та вищих навчальних
закладів проектуються у складі громадсько-побутових блоків, прибудованих до
навчальних корпусів або зв\’язаних з ними теплими переходами.

Великі їдальні вищих навчальних закладів
допускається виносити в окремі будинки на відстань не більше 500 м від
навчальних та навчально-виробничих приміщень.

їдальні місткістю не більше 50 місць, а також
їдальні навчальних закладів, які реконструюються, можуть проектуватися
вбудованими в навчальні корпуси.

3.83В їдальнях кооперованих та зблокованих
навчальних комплексів автономні обідні зали чи окремі зони визначаються за
нормативними вимогами до їдалень відповідних навчальних закладів, що входять до
комплексу.

Типи підприємств громадського харчування в
житловій зоні навчального закладу визначаються завданням на проектування.

Приміщення медичного обслуговування

3.84В кожному навчальному закладі необхідно
передбачати приміщення медичного обслуговування згідно з таблицею 12.

Таблиця 12

 

Приміщення

Площа (не менше), м2

Терапевтичний кабінет*

16

Процедурна

10+8

Фізіотерапевтичний кабінет

18

Кабінет зубного лікаря

16

Кімната психофізіологічного розвантаження

18


* Одна із сторін приміщення повинна бути не
меншою 5,8 м (для перевірки зору).

Склад та площі додаткових приміщень
оздоровчого пункту визначаються завданням на проектування. При профтехучилищах
та вищих навчальних закладах рекомендується передбачати
санаторій-профілакто-рій, а в навчальних комплексах та вищих навчальних
закладах на 8000 студентів і більше — поліклініку, які проектуються за
спеціальними нормативними документами.

В сільській місцевості склад приміщень
медичного обслуговування учнів встановлюється завданням на проектування.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code