Конт.:

Олег Прокопенко

Кандидат наук, архитектор в Киеве Tel, Viber +38 063 608 7812


Архитектурное проектирование зданий
032013 17

НАПРАВЛЕННЯ для проведення позапланової перевірки

Олег Прокопенко - кандидат наук, архитектор в Киеве, дизайн-проекты. Подготовка эскиза для получения стройпаспорта! Анализ земельных участков под застройку с разработкой архитектурной концепции. Опыт государственной службы в центральном органе гос. исп. власти.

Автор: Oleg | Раздел: Архстройконтроль ГАСК (ДАБІ) | Просмотров: 5 332

Додаток 9

до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

15.05.2012 № 240

 


____________________________________________________________________

(найменування інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, місцезнаходження, телефон, електронна адреса)

 

 

НАПРАВЛЕННЯ

для проведення позапланової перевірки

__________________ № _____

(дата)

 

Відповідно до Указу Президента України від 08 квітня 2011 року № 439 «Про Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію України» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 року № 553 «Про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю» направляється:

1. ___________________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові особи)

2. _____________________________________________________________________________________________

для здійснення позапланової перевірки на ________________________________

(назва та місцезнаходження об’єкта)

_________________________________________________________________________на підставі наказу

_____________________________________________________________________________________________та

(найменування інспекції, дата та номер наказу)

_______________________________________________________________________________________________.

(вказується підстава проведення позапланової перевірки)

 

Направлення дійсне при пред’явленні службового посвідчення.

 

Строк дії направлення з «____» до «_____» 20___ року.

 

Працівники Держархбудінспекції України та її територіальних органів мають право безперешкодного доступу на місце будівництва об'єкта, об'єкти будівництва, підприємства будівельної галузі або місцезнаходження суб'єкта господарювання, який провадить господарську діяльність, пов'язану з будівництвом об'єкта архітектури, який за складністю архітектурно-будівельного рішення та (або) інженерного обладнання належить до IV і V категорій складності.

Відповідальність за недопущення працівників Держархбудінспекції України та її територіальних органів для здійснення перевірки передбачена частиною другою статті 18842Кодексу України про адміністративні правопорушення та пунктом 2 частини шостої статті 2 Закону України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності».

_________________ _____________ ____________________

(посада)М.П. (підпис) (ім’я, по батькові та прізвище)

 

Градостроительный расчет для получения градостроительных условий и ограничений, архитектурное проектирование, разработка эскиза намерений застройки для получения строительного паспорта застройки в Киеве!

032013 17

ПОСТАНОВА № _____ про накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності

Олег Прокопенко - кандидат наук, архитектор в Киеве, дизайн-проекты. Подготовка эскиза для получения стройпаспорта! Анализ земельных участков под застройку с разработкой архитектурной концепции. Опыт государственной службы в центральном органе гос. исп. власти.

Автор: Oleg | Раздел: Архстройконтроль ГАСК (ДАБІ) | Просмотров: 5 257

Додаток 8

до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

15.05.2012 № 240

 


____________________________________________________________________

(найменування інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, місцезнаходження, телефон, електронна адреса)

 


ПОСТАНОВА № _____
про накладення штрафу за правопорушення у
сфері містобудівної діяльності
 
__________________ ____________________________
 (дата складання постанови) (місце складання постанови)
 

Я, _____________________________________________________________
 (посада, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи)
_______________________________________________________________________________________________,
розглянувши матеріали справи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності____________________________________________________________
 (зазначаються документи, складені за результатами планової/позапланової перевірки)
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
УСТАНОВИВ:
____________________________________________________________________ 
(повне найменування юридичної особи /прізвище, ім'я, 
________________________________________________________________________________________________ по батькові фізичної особи - підприємця)
_______________________________________________________________________________________________:
Для юридичної особи:
1. Місцезнаходження__________________________________________________________
2. Код за ЄДРПОУ ___________________________________________________________
3. Посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника___________________________________
4. Інші відомості _____________________________________________________________
Для фізичної особи-підприємця:
1. Дата народження___________________________________________________________
2. Місце народження _________________________________________________________
3. Місце проживання_________________________________________________
4. Місце роботи (навчання) ____________________________________________________
5. Посада____________________________________________________________________
6. Документ, що посвідчує особу, _______________ серія_____ №___________________,
виданий_________________________________________________________________________
7. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття такого номера) ____________________________________________________________ 
8. Інші відомості _____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
(суть правопорушення)
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
чим порушив ________________________________________________________
 (зазначаються абзаци, пункти, частини, статті, розділи, глави 
________________________________________________________________________________________________
нормативно-правових актів, будівельних норм, державних стандартів і правил,
________________________________________________________________________________________________
проектних рішень тощо, вимоги яких порушено)
_______________________________________________________________________________________________.
 На підставі поданих документів і матеріалів та заслухавши осіб, які брали участь у розгляді справи:_________________________________________
 (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________,
керуючись Законом України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності»,
ПОСТАНОВИВ:
Визнати ________________________________________________________
 (повне найменування юридичної особи, прізвище, ім'я та по батькові 
_________________________________ винним у вчиненні правопорушення, передбаченого
 фізичної особи-підприємця)
______________________________________________ Закону України «Про відповідальність за 
(абзац, пункт, частина, стаття)
правопорушення у сфері містобудівної діяльності», та накласти штраф у сумі ____________________________________________________________ гривень, які перераховуються 
(цифрами та словами) 
до державного бюджету за реквізитами___________________________________
_______________________________________________________________________________________________.

 _____________________ _____________ ___________________
 (посада) (підпис) (П.І.Б. посадової особи)
М.П.


Постанова набирає законної сили після закінчення строку на її оскарження, а саме: 
«_____» _____________20___року (зазначається у разі направлення цієї постанови на примусове виконання до відповідного органу державної виконавчої служби).
Постанова може бути оскаржена до суду протягом п’ятнадцяти днів з дня її винесення з повідомленням про таке оскарження у той самий строк органу, який виніс постанову. 
Штраф підлягає сплаті у п’ятнадцятиденний строк з дня вручення або надсилання постанови рекомендованим листом з повідомленням про вручення. 
У разі несплати штрафу в зазначений строк другий примірник постанови надсилається органу державної виконавчої служби для виконання у примусовому порядку. 
Строк пред’явлення постанови до виконання два роки з дня її винесення. 

Копію завіреного банком платіжного документа, що засвідчує факт сплати суми штрафу в повному обсязі, надіслати на адресу: __________________________________
 (найменування та місцезнаходження
______________________________________________________________________________________________.
органу, що наклав штраф)
Примірник постанови одержав ____________________________________
 (посада, прізвище та ініціали керівника (уповноваженої 

________________________________________________________________________________________________

ним особи) юридичної особи/ прізвище та ініціали фізичної особи - підприємця)
 ______ _______________
 (дата) (підпис)
Примірник постанови надіслано поштою ____________________________
 (оператор поштового зв’язку, дата і
_______________________________________________________________________________________________.
номер поштового відправлення)

 

Градостроительный расчет для получения градостроительных условий и ограничений, архитектурное проектирование, разработка эскиза намерений застройки для получения строительного паспорта застройки в Киеве!

 

Порядок видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки затверджений наказом Мінрегіону України від 05.07.2011 № 103 та діє в редакції наказу Мінрегіону України від 25.02.2013 № 66. Будівельний паспорт забудови земельної ділянки визначає комплекс містобудівних та архітектурних вимог до розміщення і будівництва індивідуального (садибного) житлового, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного) з площею до 300 кв.м., господарських будівель, споруд, гаражів, елементів інженерного захисту, благоустрою та озеленення на земельній ділянці. Порядок розроблення проектної документації на будівництво об'єктів затверджено наказом Мінрегіону України від 16.05.2011 № 45. Порядок надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст затверджено наказом Мінрегіону України від 07.07.2011 № 109. Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466. Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461. Прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадянських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення 1 та 2 категорії складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж відбувається відповідно до наказу Мінрегіону України від 19.03.2013 № 95, зареєстрованого в Мін'юсті України 15 квітня 2013 року за № 612/23144.

Олег Викторович - кандидат наук, сертифицированный архитектор. Районы Киева: Голосеевский, Святошинский, Соломенский, Оболонский, Подольский, Печерский, Шевченковский, Дарницкий, Днепровский, Деснянский. Районы Киевской области: Барышевский, Белоцерковский, Богуславский, Бориспольский, Бородянский, Броварский, Васильковский, Володарский, Вышгородский, Згуровский, Иванковский, Кагарлыкский, Киево-Святошинский, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Переяслав-Хмельницкий, Полесский, Ракитнянский, Сквирский, Ставищенский, Таращанский, Тетиевский, Фастовский, Яготинский.