Конт.:

Олег Прокопенко

Кандидат наук, архитектор в Киеве Tel, Viber +38 063 608 7812


Архитектурное проектирование зданий
032013 17

Стаття 197-1. Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво

Олег Прокопенко - кандидат наук, архитектор в Киеве, дизайн-проекты. Подготовка эскиза для получения стройпаспорта! Анализ земельных участков под застройку с разработкой архитектурной концепции. Опыт государственной службы в центральном органе гос. исп. власти.

Автор: Oleg | Раздел: Архстройконтроль ГАСК (ДАБІ) | Просмотров: 4 438

 Стаття 197-1. Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво 

     1. Самовільне   зайняття   земельної  ділянки,  яким  завдано 
значної шкоди її законному володільцю або власнику, - 

     карається штрафом від двохсот до  трьохсот  неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців. 

     2. Самовільне зайняття  земельної  ділянки,  вчинене  особою, 
раніше  судимою за злочин,  передбачений цією статтею,  або групою 
осіб,  або щодо земельних ділянок особливо цінних земель, земель в 
охоронних  зонах,  зонах  санітарної  охорони,  санітарно-захисних 
зонах чи зонах особливого режиму використання земель, - 

     карається обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років 
або позбавленням волі на строк до двох років. 

     3. Самовільне будівництво будівель або споруд  на  самовільно 
зайнятій  земельній  ділянці,  зазначеній  у  частині  першій цієї 
статті, - 

     карається штрафом від трьохсот до п'ятисот  неоподатковуваних 
мінімумів  доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, 
або обмеженням волі на строк до трьох років. 

     4. Самовільне будівництво будівель або споруд  на  самовільно 
зайнятій  земельній  ділянці,  зазначеній  у  частині  другій цієї 
статті,  або вчинене особою,  раніше судимою за такий саме  злочин 
або злочин, передбачений частиною третьою цієї статті, - 

     карається позбавленням  волі  на  строк  від  одного до трьох 
років. 

     Примітка. Відповідно  до  цієї  статті   шкода,   передбачена 
частиною першою цієї статті, визнається значною, якщо вона у сто і 
більше   разів   перевищує   неоподатковуваний   мінімум   доходів 
громадян.

 

Градостроительный расчет для получения градостроительных условий и ограничений, архитектурное проектирование, разработка эскиза намерений застройки для получения строительного паспорта застройки в Киеве!

032013 17

Про внесення змін до деяких законів України, що передбачають безспірне списання (стягнення) коштів з рахунків юридичних осіб та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності у банках

Олег Прокопенко - кандидат наук, архитектор в Киеве, дизайн-проекты. Подготовка эскиза для получения стройпаспорта! Анализ земельных участков под застройку с разработкой архитектурной концепции. Опыт государственной службы в центральном органе гос. исп. власти.

Автор: Oleg | Раздел: Архстройконтроль ГАСК (ДАБІ) | Просмотров: 4 442

 З А К О Н  У К Р А Ї Н И 

Про внесення змін до деяких законів України, що передбачають безспірне списання (стягнення) 
коштів з рахунків юридичних осіб та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності у банках 

  ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 10, ст.36 ) 

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами 
  N 2121-III ( 2121-14 ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 5-6, ст.30 
  N 2210-III ( 2210-14 ) від 11.01.2001 - набирає чинності 
  через рік після опублікування, ВВР, 2001, N 12, ст.64 
  N 4572-VI  ( 4572-17 ) від 22.03.2012, ВВР, 2013, N 1, ст.1 
  N 5007-VI  ( 5007-17 ) від 21.06.2012 } 
 

     З метою  обмеження   застосування   уповноваженими   органами 
державної влади права безспірного списання (стягнення) коштів,  що 
знаходяться на  рахунках  юридичних  осіб  та  фізичних   осіб   - 
суб'єктів підприємницької  діяльності  у  банках,  та  у зв'язку з 
внесенням змін до статті 381 Цивільного  кодексу  Української  РСР 
( 556/96-ВР )  та до статті 24  Закону України "Про підприємства в 
Україні"       ( 419/96-ВР )      Верховна       Рада      України 
п о с т а н о в л я є: 

     I. Внести до деяких законів України такі зміни: 
 

     {  Пункт  1  розділу  I  втратив  чинність на підставі Закону 
N 5007-VI ( 5007-17 ) від 21.06.2012 } 
 

     {  Пункт  2  втратив чинність на підставі  Закону  N 2121-III 
( 2121-14 ) від 07.12.2000 } 
 

     {  Пункт  3  розділу  I  втратив  чинність на підставі Закону 
N 2210-III ( 2210-14 ) від 11.01.2001 } 
 

     {  Пункт  4  розділу  I  втратив  чинність на підставі Закону 
N 4572-VI ( 4572-17 ) від 22.03.2012 } 
 

     5. У пункті 6 статті  10  Закону  України  "Про  приватизацію 
державного житлового  фонду" ( 2482-12 ) (Відомості Верховної Ради 
України, 1992 р.,  N  36,  ст.524)  слово  "безспірному"  замінити 
словом "судовому". 

     6. У  частині  другій  статті  35 Закону України "Про пожежну 
безпеку" ( 3745-12 ) (Відомості Верховної Ради України,  1994  р., 
N 5,  ст.21)  слова  "керівниками цих органів" замінити словами "у 
судовому порядку". 

     7. У  частині  п'ятій   статті   47   Закону   України   "Про 
забезпечення  санітарного  та епідемічного благополуччя населення" 
( 4004-12 ) (Відомості Верховної Ради  України,  1994  р.,  N  27, 
ст.218)   слова   "у   безспірному  порядку  державною  податковою 
інспекцією" замінити словами "у судовому порядку". 

     8. У  частині   третій   статті   3   Закону   України   "Про 
відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій 
за правопорушення у сфері містобудування" ( 208/94-ВР ) (Відомості 
Верховної Ради   України,  1994  р.,  N  46,  ст.  411)  слова  "в 
безспірному порядку відповідною державною  податковою  інспекцією" 
замінити словами "за рішенням суду (арбітражного суду)". 

     9. У  частині  другій статті 7 Закону України "Про транспорт" 
( 232/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,  1994 р.,  N  51, 
ст. 446) слово "безакцептному" виключити. 

     10. У частині третій статті 31 Закону України "Про захист від 
недобросовісної конкуренції" ( 236/96-ВР  )  (Відомості  Верховної 
Ради України,  1996  р.,  N  36,  ст.164)  слова  "у  безспірному" 
замінити словами "та пеню у судовому". 

     11. У абзаці  шостому  частини  четвертої  статті  27  Закону 
України "Про  рекламу"  (  270/96-ВР  )  (Відомості Верховної Ради 
України, 1996 р.,  N 39,  ст.181) слово  "безакцептному"  замінити 
словом "судовому". 

     12. У  Законі  України "Про державне регулювання ринку цінних 
паперів в  Україні"  (  448/96-ВР  )  (Відомості  Верховної   Ради 
України, 1996 р., N 51, ст.292):
     частину третю статті 11 викласти у такій редакції:
     "Штрафи, накладені Державною комісією  з  цінних  паперів  та 
фондового ринку, стягуються у судовому порядку";
     частину шосту статті 12 виключити. 

     13. У  статті  14  Закону України "Про державний матеріальний 
резерв" ( 51/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,  1997  р., 
N 13, ст.112) пункт 16 виключити.
     У зв'язку з цим пункт 17 вважати пунктом 16. 

     II. Прикінцеві положення 

     1. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування. 

     2. Кабінету Міністрів України та Національному банку  України 
у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої 
нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом. 

 

Градостроительный расчет для получения градостроительных условий и ограничений, архитектурное проектирование, разработка эскиза намерений застройки для получения строительного паспорта застройки в Киеве!

 

Порядок видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки затверджений наказом Мінрегіону України від 05.07.2011 № 103 та діє в редакції наказу Мінрегіону України від 25.02.2013 № 66. Будівельний паспорт забудови земельної ділянки визначає комплекс містобудівних та архітектурних вимог до розміщення і будівництва індивідуального (садибного) житлового, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного) з площею до 300 кв.м., господарських будівель, споруд, гаражів, елементів інженерного захисту, благоустрою та озеленення на земельній ділянці. Порядок розроблення проектної документації на будівництво об'єктів затверджено наказом Мінрегіону України від 16.05.2011 № 45. Порядок надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст затверджено наказом Мінрегіону України від 07.07.2011 № 109. Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466. Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461. Прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадянських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення 1 та 2 категорії складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж відбувається відповідно до наказу Мінрегіону України від 19.03.2013 № 95, зареєстрованого в Мін'юсті України 15 квітня 2013 року за № 612/23144.

Олег Викторович - кандидат наук, сертифицированный архитектор. Районы Киева: Голосеевский, Святошинский, Соломенский, Оболонский, Подольский, Печерский, Шевченковский, Дарницкий, Днепровский, Деснянский. Районы Киевской области: Барышевский, Белоцерковский, Богуславский, Бориспольский, Бородянский, Броварский, Васильковский, Володарский, Вышгородский, Згуровский, Иванковский, Кагарлыкский, Киево-Святошинский, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Переяслав-Хмельницкий, Полесский, Ракитнянский, Сквирский, Ставищенский, Таращанский, Тетиевский, Фастовский, Яготинский.