Конт.:

Олег Прокопенко

Кандидат наук, архитектор в Киеве Tel, Viber +38 063 608 7812


Архитектурное проектирование зданий
032013 28

ДЕКЛАРАЦІЯ про готовність об'єкта до експлуатації

Олег Прокопенко - кандидат наук, архитектор в Киеве, дизайн-проекты. Подготовка эскиза для получения стройпаспорта! Анализ земельных участков под застройку с разработкой архитектурной концепции. Опыт государственной службы в центральном органе гос. исп. власти.

Автор: Oleg | Раздел: Архстройконтроль ГАСК (ДАБІ) | Просмотров: 4 798

   Додаток 1 
                               до Порядку прийняття в експлуатацію 
                                 закінчених будівництвом об'єктів 

                                   ЗАРЕЄСТРОВАНО
                 _________________________________________________ 
                   (найменування органу, який провів реєстрацію) 

                 _____ _____________________ 20__ р. N ___________ 

                 __________ ______________________________________ 
                  (підпис)  (ініціали та прізвище посадової особи) 

                 М.П. 

                            ДЕКЛАРАЦІЯ 
              про готовність об'єкта до експлуатації 
 

__________________________________________________________________ 
    (найменування закінченого будівництвом об'єкта відповідно 

__________________________________________________________________ 
 до будівельного паспорта або затвердженого проекту будівництва, 

__________________________________________________________________ 
      код об'єкта згідно з державним класифікатором будівель 

__________________________________________________________________ 
           та споруд ДК 018-2000; категорія складності) 

     1. Інформація про замовника 

__________________________________________________________________ 
          (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, 

__________________________________________________________________ 
           серія і номер паспорта, ким і коли виданий, 

__________________________________________________________________ 
    місце проживання, номер облікової картки платника податків 

__________________________________________________________________ 
   (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні 

__________________________________________________________________ 
  переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера 

__________________________________________________________________ 
         облікової картки платника податків та повідомили 

__________________________________________________________________ 
       про це відповідний орган державної податкової служби 

__________________________________________________________________ 
   і мають відмітку у паспорті); найменування юридичної особи, 

__________________________________________________________________ 
     місцезнаходження, код платника податків згідно з ЄДРПОУ 

__________________________________________________________________ 
              або податковий номер; номер телефону) 

     2. Інформація про керівника замовника - юридичної особи 

__________________________________________________________________ 
     (посада, прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону)
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

     3. Інформація про відповідальну особу - інженера з технічного 
нагляду (у разі наявності) 

------------------------------------------------------------------
|Найменування посади, |Назва, номер та дата |   Серія та номер   |
|прізвище, ім'я та по |    документа, що    |  кваліфікаційного  |
|   батькові, номер   |     підтверджує     |    сертифіката     |
|      телефону       |повноваження особи на|                    |
|                     |здійснення технічного|                    |
|                     |      нагляду        |                    |
------------------------------------------------------------------ 

     4. Інформація про генерального  підрядника  (підрядника  -  у 
разі,   коли   будівельні   роботи   виконуються   без   залучення 
субпідрядників) (за наявності) 

__________________________________________________________________ 
          (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, 

__________________________________________________________________ 
           серія і номер паспорта, ким і коли виданий, 

__________________________________________________________________ 
        місце проживання, номер облікової картки платника 

__________________________________________________________________ 
           податків (не зазначається фізичними особами, 

__________________________________________________________________ 
        які через свої релігійні переконання відмовляються 

__________________________________________________________________ 
       від прийняття реєстраційного номера облікової картки 

__________________________________________________________________ 
     платника податків та повідомили про це відповідний орган 

__________________________________________________________________ 
    державної податкової служби і мають відмітку у паспорті); 

__________________________________________________________________ 
         найменування юридичної особи, місцезнаходження, 

__________________________________________________________________ 
   код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер) 

     5. Інформація про страхову організацію (за наявності) 

__________________________________________________________________ 
  (найменування, місцезнаходження, код платника податків згідно 

__________________________________________________________________ 
  з ЄДРПОУ або податковий номер, реквізити договору страхування) 

__________________________________________________________________ 

     6. Інформація про осіб, відповідальних за виконання робіт 

------------------------------------------------
|  Найменування |Назва, номер та|Види виконаних|
|    посади,    |  дата видачі  |      під     |
|прізвище, ім'я | документа, що |  керівництвом|
|та по батькові,|  підтверджує  |відповідальної|
|     номер     |  повноваження |  особи робіт |
|   телефону    |    особи на   |              |
|               |   виконання   |              |
|               |    робіт      |              |
------------------------------------------------ 

     7. Інформація      про      генерального      проектувальника 
(проектувальника) (за наявності) 

__________________________________________________________________ 
          (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, 

__________________________________________________________________ 
  серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, 

__________________________________________________________________ 
    номер облікової картки платника податків (не зазначається 

__________________________________________________________________ 
     фізичними особами, які через свої релігійні переконання 

__________________________________________________________________ 
   відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової 

__________________________________________________________________ 
    картки платника податків та повідомили про це відповідний 

__________________________________________________________________ 
 орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті); 

__________________________________________________________________ 
         найменування юридичної особи, місцезнаходження, 

__________________________________________________________________ 
   код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер) 

     8. Інформація    про    відповідальних    осіб   генерального 
проектувальника    (проектувальника):    головного     архітектора 
(інженера)  проекту,  особи,  що  здійснює  авторський  нагляд (за 
наявності) 

------------------------------------------------------------------
|Найменування посади, | Назва, номер і дата |   Серія та номер   |
|прізвище, ім'я та по |видачі документа, що |  кваліфікаційного  |
|   батькові, номер   |     підтверджує     |    сертифіката     |
|      телефону       | повноваження особи  |    (обов'язково    |
|                     |                     |    зазначається    |
|                     |                     |з 1 червня 2012 р.) |
------------------------------------------------------------------ 

     9. Інформація про проектну документацію (будівельний паспорт) 

__________________________________________________________________ 
     (назва, дата, номер документа про затвердження проектної 

__________________________________________________________________ 
          документації, результати експертизи проектної 

__________________________________________________________________ 
                   документації (за наявності) 

     10. Інформація  про  дозвільні  документи  (повідомлення  про 
початок  виконання  будівельних  робіт,  декларація  про   початок 
виконання будівельних робіт, інші документи у разі їх наявності) 

------------------------------------------------------------------
|  Назва документа, ким  |   Дата подання або   |Номер документа |
|      виданий або       |реєстрації документа  |                |
|    зареєстрований      |                      |                |
------------------------------------------------------------------ 

     11. Інформація про об'єкт 

 Місцезнаходження об'єкта:    ____________________________________ 

                              ____________________________________ 
 

 Дата початку будівництва:    ____________________________________ 

                              ____________________________________ 
 

 Дата закінчення будівництва: ____________________________________ 

                              ____________________________________ 
 

 Строк введення об'єкта 
 (черги, пускового 
 комплексу) в експлуатацію:   ____________________________________ 

                              ____________________________________ 

     11-1.  Інформація  про документ, що посвідчує право власності 
чи користування земельною ділянкою, або договір суперфіцію _______
__________________________________________________________________ 

     12. Техніко-економічні   показники   об'єкта  (з  урахуванням 
результатів технічної інвентаризації) 

 Опис об'єкта: 

 несучі конструкції _____________________________________________; 
 

 огороджувальні конструкції _____________________________________; 
 

 фасади _________________________________________________________. 

Перелік       Холодне та гаряче водопостачання, водовідведення, 
інженерного   ліфт, сміттєпровід, опалення: централізоване, 
обладнання    пічне (необхідне підкреслити), вид індивідуальних 
об'єкта       опалювальних установок (зазначити) 

Загальна 
площа 
будівлі, 
кв. метрів   _____________________________________________________ 

     13. Характеристика   житлових   будинків    (з    урахуванням 
результатів технічної інвентаризації) (за наявності) 

Кількість поверхів _______________________________________________ 

                   _______________________________________________ 
 

Матеріали стін     _______________________________________________ 

                   _______________________________________________ 
 

Кількість секцій 
(за наявності)     _______________________________________________ 

                   _______________________________________________ 

        Кількість квартир у житловому будинку та їх площа 

------------------------------------------------------------------
|  Тип квартир   |   Кількість   |Загальна площа,|Житлова площа, |
|                |    квартир    |  кв. метрів   |  кв. метрів   |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|однокімнатних   |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|двокімнатних    |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|трикімнатних    |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|чотирикімнатних |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|п'ятикімнатних  |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|шестикімнатних  |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|семикімнатних   |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|восьмикімнатних |               |               |               |
|і більше        |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Усього:         |               |               |               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Загальна площа                  |                               |
|вбудовано-прибудованих          |                               |
|приміщень житлового будинку,    |                               |
|кв. метрів                      |                               |
------------------------------------------------------------------ 

 Місця для постійного     Загальна площа    Кількість машиномісць 
 та тимчасового 
 зберігання 
 автотранспортних 
 засобів, їх 
 характеристика           ______________    ______________________ 

     Характеристика інших нежитлових приміщень (за наявності) 

 Загальна площа нежитлових 
 приміщень об'єкта, кв. метрів  __________________________________ 

------------------------------------------------------------------
|  Назва нежитлового  |    Функціональне    |  Загальна площа,   |
|     приміщення      |     призначення     |      технічні      |
|                     |     нежитлового     |  характеристики    |
|                     |   приміщення (для   |                    |
|                     | житлових будинків)  |                    |
------------------------------------------------------------------ 

     14. Об'єкт    має   такі   основні   показники:   потужність, 
продуктивність,  виробнича площа,  протяжність,  місткість, обсяг, 
пропускна спроможність, кількість робочих місць тощо (заповнюється 
щодо всіх  об'єктів  в  одиницях  виміру  з  урахуванням  цільової 
продукції або основних видів послуг): 

------------------------------------------------------------------
|Основні показники |Одиниця виміру |        За проектом          |
|     об'єкта      |               |-----------------------------|
|                  |               |загальний |   у тому числі   |
|                  |               |          |    пускового     |
|                  |               |          |  комплексу або   |
|                  |               |          |      черги       |
------------------------------------------------------------------ 

     15. На   об'єкті   виконано   всі    передбачені    проектною 
документацією    згідно   з   державними   будівельними   нормами, 
стандартами і правилами роботи.  Обладнання встановлено  згідно  з 
актами   про  його  прийняття  після  випробування  у  визначеному 
порядку. 

     Заходи з охорони праці,  забезпечення вибухобезпеки, пожежної 
безпеки,    охорони    навколишнього   природного   середовища   і 
антисейсмічні заходи,  передбачені проектом,  проведені в  повному 
обсязі. 

     Роботи з оздоблення фасадів та благоустрою території,  строки 
виконання яких перенесено через несприятливі погодні умови  і  які 
будуть виконані: 

------------------------------------------------------------------
|  Перелік   |   Строки  |Організація -|  Керівник організації - |
|   робіт    | виконання | виконавець  |        виконавця        |
|            |           |             |-------------------------|
|            |           |             |  прізвище, |   підпис   |
|            |           |             |  ім'я, по  | керівника  |
|            |           |             |  батькові  |            |
|            |           |             | керівника  |            |
------------------------------------------------------------------ 

     Кошторисна вартість  будівництва  за  затвердженою  проектною 
документацією ________ тис.  гривень,  у тому  числі:  витрати  на 
будівельно-монтажні  роботи  ________  тис.  гривень,  витрати  на 
машини, обладнання та інвентар _______ тис. гривень. 

     Вартість основних  фондів,  які  приймаються  в  експлуатацію
_____ тис.  гривень,  у тому числі: витрати на будівельно-монтажні 
роботи _____  тис.  гривень,  витрати  на  машини,  обладнання  та 
інвентар _________ тис. гривень. 

                 ВВАЖАТИ ЗАКІНЧЕНИЙ БУДІВНИЦТВОМ 
                  ОБ'ЄКТ ГОТОВИМ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

     З  метою  забезпечення ведення обліку повідомлень про початок 
виконання  підготовчих і будівельних робіт; декларацій про початок 
виконання  підготовчих  і будівельних робіт; дозволів на виконання 
будівельних  робіт  та  відмов  у їх видачі; анульованих дозволів; 
переоформлених  дозволів;  декларацій  про  готовність  об’єкта до 
експлуатації; обліку сертифікатів та відмов у їх видачі відповідно 
до Закону України "Про захист персональних даних" я, _____________
__________________________________________________________________ 
          (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)
даю згоду на оброблення моїх персональних даних. 

     Мені   відомо,   що   за  подання  не  в  повному  обсязі  та 
недостовірних   даних,  зазначених  у  декларації  про  готовність 
об’єкта  до  експлуатації, встановлена відповідальність відповідно 
до закону. 

 М.П. 

_______________ 
Примітка. Кожна  сторінка  підписується  керівником  замовника або 
          замовником (для   фізичної   особи)   та   засвідчується 
          печаткою замовника (за наявності). 

 

Градостроительный расчет для получения градостроительных условий и ограничений, архитектурное проектирование, разработка эскиза намерений застройки для получения строительного паспорта застройки в Киеве!

032013 28

Реєстрація декларації

Олег Прокопенко - кандидат наук, архитектор в Киеве, дизайн-проекты. Подготовка эскиза для получения стройпаспорта! Анализ земельных участков под застройку с разработкой архитектурной концепции. Опыт государственной службы в центральном органе гос. исп. власти.

Автор: Oleg | Раздел: Архстройконтроль ГАСК (ДАБІ) | Просмотров: 4 863

 Реєстрація декларації 

     17. Реєстрація  декларації  здійснюється  з дотриманням вимог 
Закону  України  "Про  дозвільну  систему  у  сфері  господарської 
діяльності" ( 2806-15 ). 

     Декларація приймається     в     дозвільному     центрі    за 
місцезнаходженням об'єкта. 

     Реєстрацію декларації здійснює Інспекція за місцезнаходженням 
об'єкта на безоплатній основі. 

     18. Замовник  (його  уповноважена  особа)  подає особисто або 
надсилає рекомендованим листом з описом вкладення до Інспекції два 
примірники декларації за формою згідно з додатком 1. 

     У разі  подання  декларації до дозвільного центру він передає 
її Інспекції не пізніше наступного робочого дня. 

     Один примірник   декларації   після   проведення   реєстрації 
повертається замовнику, а другий - залишається в Інспекції, яка її 
зареєструвала. 

     19. Замовник відповідно до закону відповідає  за  повноту  та 
достовірність даних, зазначених у поданій ним декларації. 

     20. Інспекція  перевіряє  протягом десяти робочих днів з дати 
подання (надходження) до неї декларації повноту даних,  зазначених 
у ній, та реєструє декларацію. 

     21. У  разі  коли декларація подана чи оформлена з порушенням 
установлених вимог,  Інспекція  повертає  її  на  доопрацювання  з 
обґрунтуванням  підстав  повернення  у строк,  передбачений для її 
реєстрації. 

     Після усунення недоліків,  що стали підставою для  повернення 
декларації на доопрацювання,  замовник може повторно звернутися до 
Інспекції для реєстрації декларації. 

                        Видача сертифіката 

     22. Видачу сертифіката здійснює Інспекція,  яка видала дозвіл 
на виконання будівельних робіт. 

     23. Для  отримання  сертифіката  замовник  (його уповноважена 
особа) подає особисто або надсилає рекомендованим листом з  описом 
вкладення   до   відповідної   Інспекції  заяву  про  прийняття  в 
експлуатацію об'єкта та  видачу  сертифіката  (далі  -  заява)  за 
формою  згідно  з  додатком  2,  до  якої додається акт готовності 
об'єкта до експлуатації за формою згідно з додатком 3. 

     Документи приймаються     у     дозвільному     центрі     за 
місцезнаходженням  об'єкта  та  не пізніше наступного робочого дня 
передаються до Інспекції. 

     24. Інспекція може звернутись у разі потреби під час розгляду 
питань,  пов'язаних з видачею сертифіката,  до державних органів з 
метою отримання відповідних висновків. 

     Неподання таких висновків у встановлений Інспекцією строк  не 
є  підставою для продовження строку видачі сертифіката або відмови 
в його видачі. 

     25. Інспекція  приймає  подані   замовником   заяву   і   акт 
готовності   об'єкта   до   експлуатації  та  з  метою  визначення 
відповідності об'єкта проектній  документації,  вимогам  державних 
будівельних   норм,   стандартів  і  правил  проводить  відповідну 
перевірку. 

     Проведення перевірки на об'єкті розпочинається не пізніше ніж 
на  третій  робочий  день після реєстрації заяви і не може тривати 
більш як чотири робочих дні. 

     Інспекція під час проведення перевірки  має  право  відбирати 
зразки  продукції,  призначати  експертизу,  одержувати проектну і 
виконавчу документацію, визначені державними будівельними нормами, 
стандартами  і правилами,  інші документи,  матеріали,  відомості, 
довідки та пояснення з питань,  що виникають,  та залучати у  разі 
потреби установи, організації, державні органи. 

     26. Інспекція  приймає  протягом  десяти  робочих днів з дати 
реєстрації заяви рішення про видачу сертифіката за формою згідно з 
додатком 4   або   відмову  в  його  видачі  за  формою  згідно  з 
додатком 5. 

     27. Підставою для відмови у видачі сертифіката є: 

     неподання документів,  необхідних для прийняття  рішення  про 
видачу сертифіката; 

     виявлення недостовірних відомостей у поданих документах; 

     невідповідність об'єкта  проектній  документації  та  вимогам 
державних будівельних норм, стандартів і правил. 

     У разі прийняття рішення про  відмову  у  видачі  сертифіката 
Інспекція  надсилає  замовнику протягом десяти робочих днів з дати 
реєстрації заяви рішення з обґрунтуванням причин відмови за формою 
згідно з додатком 5. 

     Після усунення  недоліків,  що  стали підставою для прийняття 
рішення про відмову у видачі сертифіката,  замовник може  повторно 
звернутися до Інспекції для видачі сертифіката. 

     Рішення про  відмову у видачі сертифіката може бути оскаржено 
до суду. 

 

Градостроительный расчет для получения градостроительных условий и ограничений, архитектурное проектирование, разработка эскиза намерений застройки для получения строительного паспорта застройки в Киеве!

 

Порядок видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки затверджений наказом Мінрегіону України від 05.07.2011 № 103 та діє в редакції наказу Мінрегіону України від 25.02.2013 № 66. Будівельний паспорт забудови земельної ділянки визначає комплекс містобудівних та архітектурних вимог до розміщення і будівництва індивідуального (садибного) житлового, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного) з площею до 300 кв.м., господарських будівель, споруд, гаражів, елементів інженерного захисту, благоустрою та озеленення на земельній ділянці. Порядок розроблення проектної документації на будівництво об'єктів затверджено наказом Мінрегіону України від 16.05.2011 № 45. Порядок надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст затверджено наказом Мінрегіону України від 07.07.2011 № 109. Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466. Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461. Прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадянських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення 1 та 2 категорії складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж відбувається відповідно до наказу Мінрегіону України від 19.03.2013 № 95, зареєстрованого в Мін'юсті України 15 квітня 2013 року за № 612/23144.

Олег Викторович - кандидат наук, сертифицированный архитектор. Районы Киева: Голосеевский, Святошинский, Соломенский, Оболонский, Подольский, Печерский, Шевченковский, Дарницкий, Днепровский, Деснянский. Районы Киевской области: Барышевский, Белоцерковский, Богуславский, Бориспольский, Бородянский, Броварский, Васильковский, Володарский, Вышгородский, Згуровский, Иванковский, Кагарлыкский, Киево-Святошинский, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Переяслав-Хмельницкий, Полесский, Ракитнянский, Сквирский, Ставищенский, Таращанский, Тетиевский, Фастовский, Яготинский.