Конт.:

Олег Прокопенко

Кандидат наук, архитектор в Киеве Tel, Viber +38 063 608 7812


Архитектурное проектирование зданий
032013 28

ПОРЯДОК внесення плати за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та її розмір

Олег Прокопенко - кандидат наук, архитектор в Киеве, дизайн-проекты. Подготовка эскиза для получения стройпаспорта! Анализ земельных участков под застройку с разработкой архитектурной концепции. Опыт государственной службы в центральном органе гос. исп. власти.

Автор: Oleg | Раздел: Архстройконтроль ГАСК (ДАБІ) | Просмотров: 3 715

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО 
                             постановою Кабінету Міністрів України 
                                  від 13 квітня 2011 р. N 461 

                             ПОРЯДОК 
              внесення плати за видачу сертифіката, 
          який видається у разі прийняття в експлуатацію 
          закінченого будівництвом об'єкта, та її розмір 
 

     1. Цей Порядок визначає механізм  внесення  плати  за  видачу 
сертифіката,  який  видається  у  разі  прийняття  в  експлуатацію 
закінченого будівництвом об'єкта та її розмір. 

     2. Замовник зобов'язаний внести в  повному  обсязі  плату  за 
видачу сертифіката після прийняття рішення про його видачу. 

     3. Розмір   плати   за   видачу   сертифіката  становить  для 
закінчених будівництвом об'єктів, що належать: 

     до IV  категорії  складності  -  4,6  мінімальної  заробітної 
плати; 

     до V категорії складності - 5,2 мінімальної заробітної плати. 

     4. Плата  за  видачу  сертифіката вноситься замовником шляхом 
перерахування коштів через банки чи відділення поштового зв'язку. 

     5. Підтвердженням внесення  плати  за  видачу  сертифіката  є 
платіжне  доручення  з  позначкою  про дату проведення платежу або 
касовий  документ  банка  чи  відділення  поштового  зв'язку,   що 
прийняли платіж. 

     6. Замовник   відповідає   за  правильність  визначення  суми 
платежу. 

     7. Плата за видачу сертифіката зараховується  на  спеціальний 
рахунок Державної архітектурно-будівельної інспекції,  відкритий в 
органі Державної казначейської служби. 

     8. У разі прийняття рішення про відмову у видачі  сертифіката 
плата не справляється. 

 

Градостроительный расчет для получения градостроительных условий и ограничений, архитектурное проектирование, разработка эскиза намерений застройки для получения строительного паспорта застройки в Киеве!

032013 28

ЗАЯВА про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта та видачу сертифіката

Олег Прокопенко - кандидат наук, архитектор в Киеве, дизайн-проекты. Подготовка эскиза для получения стройпаспорта! Анализ земельных участков под застройку с разработкой архитектурной концепции. Опыт государственной службы в центральном органе гос. исп. власти.

Автор: Oleg | Раздел: Архстройконтроль ГАСК (ДАБІ) | Просмотров: 4 111

   Додаток 2 
до Порядку прийняття в експлуатацію
закінчених будівництвом об'єктів
Начальнику ___________________________________
(найменування органу,
______________________________________________
який видає сертифікат,
______________________________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника)
______________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,
______________________________________________
серія і номер паспорта, ким, коли виданий,
______________________________________________
місце проживання;
______________________________________________
найменування юридичної особи,
______________________________________________
місцезнаходження, код платника податків
______________________________________________
згідно з ЄДРПОУ або податковий номер)
ЗАЯВА
про прийняття в експлуатацію закінченого
будівництвом об'єкта та видачу сертифіката

Прошу прийняти в експлуатацію _______________________________
(найменування
__________________________________________________________________
об'єкта, його місцезнаходження)
__________________________________________________________________
____________________________________________ та видати сертифікат.
______________________________________________
(код об'єкта згідно з Державним класифікатором
будівель та споруд ДК 018-2000)
З метою забезпечення ведення обліку повідомлень про початок
виконання підготовчих і будівельних робіт; декларацій про початок
виконання підготовчих і будівельних робіт; дозволів на виконання
будівельних робіт та відмов у їх видачі; анульованих дозволів;
переоформлених дозволів; декларацій про готовність об’єкта до
експлуатації; сертифікатів та відмов у їх видачі відповідно до
Закону України "Про захист персональних даних" я, __________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)даю згоду на оброблення моїх персональних даних.
Додаток: Акт готовності об’єкта до експлуатації на ____ арк.;
___ ____________ 20__ р. ________________________
(підпис)
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 43
( 43-2012-п ) від 18.01.2012 }

Додаток 3
до Порядку прийняття в експлуатацію
закінчених будівництвом об'єктів
АКТ
готовності об'єкта до експлуатації

м. _______________ N ______________ ___ ____________ 20__ р.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(найменування закінченого будівництвом об'єкта
__________________________________________________________________
згідно з проектом, характер будівництва:
__________________________________________________________________
нове будівництво, реконструкція, реставрація,
__________________________________________________________________
капітальний ремонт, категорія складності)
__________________________________________________________________
(місцезнаходження об'єкта)
______________________________________________
(код об'єкта згідно з Державним класифікатором
будівель та споруд ДК 018-2000)
1. Будівництво здійснено генеральним підрядником
(підрядником - у разі, коли будівельні роботи
виконуються без залучення субпідрядників)
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної
__________________________________________________________________
особи, серія і номер паспорта, ким і коли виданий,
__________________________________________________________________
місце проживання (не зазначається фізичними особами,
__________________________________________________________________
які через свої релігійні переконання
__________________________________________________________________
відмовляються від прийняття реєстраційного номера
__________________________________________________________________
облікової картки платника податків
__________________________________________________________________
та повідомили про це відповідний орган державної податкової
_________________________________________________________________,
служби і мають відмітку у паспорті;
__________________________________________________________________
найменування юридичної особи, місцезнаходження,
_________________________________________________________________,
код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер)
який виконав _____________________________________________________
(види робіт)
__________________________________________________________________
та субпідрядниками _______________________________________________
(найменування субпідрядника)
_________________________________________________________________,
які виконали _____________________________________________________
(види виконаних робіт)
__________________________________________________________________
2. Проектна документація на будівництво розроблена
генеральним проектувальником
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, серія і номер
__________________________________________________________________
паспорта, ким і коли виданий,
__________________________________________________________________
місце проживання (не зазначається фізичними особами,
__________________________________________________________________
які через свої релігійні переконання
__________________________________________________________________
відмовляються від прийняття реєстраційного номера
__________________________________________________________________
облікової картки платника податків та повідомили про це
__________________________________________________________________
відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку
_________________________________________________________________,
у паспорті; найменування юридичної особи, місцезнаходження,
_________________________________________________________________,
код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер)
який виконав _____________________________________________________
(назва частин або розділів документації)
_________________________________________________________________,
та субпідрядниками _______________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,
__________________________________________________________________
серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання
__________________________________________________________________
(не зазначається фізичними особами,
__________________________________________________________________
які через свої релігійні переконання відмовляються
__________________________________________________________________
від прийняття реєстраційного номера облікової картки
__________________________________________________________________
платника податків та повідомили про це відповідний
_________________________________________________________________,
орган державної податкової служби і мають
__________________________________________________________________
відмітку у паспорті; найменування юридичної особи,
__________________________________________________________________
місцезнаходження, код платника податків
_________________________________________________________________,
згідно з ЄДРПОУ або податковий номер)
які виконали _____________________________________________________
(назва частин або розділів документації)
__________________________________________________________________
3. Проектна документація затверджена ________________________
(назва, дата і номер
__________________________________________________________________
документа замовника)
4. Дозвіл на виконання будівельних робіт виданий ____________
__________________________________________________________________
(найменування органу, який видав дозвіл)
__________________________________________________________________

___ ____________ 20__ р. N _________
5. Будівельно-монтажні роботи виконано у строк:
початок робіт _________________;
(місяць, рік)
закінчення робіт _______________
(місяць, рік)
6. Об'єкт (для всіх, крім житлових будинків) має такі основні
показники: потужність, продуктивність, виробнича площа,
протяжність, місткість, обсяг, пропускна спроможність, кількість
робочих місць тощо (заповнюється на всіх об'єктах в одиницях
виміру відповідно до цільової продукції або основних видів
послуг):
------------------------------------------------------------------| Основні | Одиниця | За проектом | За результатами ||показники | виміру | | технічної || об'єкта | | | інвентаризації || | |---------------------+--------------------|| | | загальний | у тому |загальний | у тому || | | | числі | | числі || | | |пускового| |пускового|| | | |комплексу| |комплексу|| | | | або | | або || | | | черги | | черги |------------------------------------------------------------------
Випуск продукції (надання послуг), яка передбачена проектом
будівництва в обсязі, що відповідає нормам освоєння проектних
потужностей, у початковий період _________________________________
(початок випуску продукції
__________________________________________________________________
із зазначенням обсягу)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Житловий будинок має такі показники:
----------------------------------------------------------------------| Показники | Одиниця |За проектом | За результатами || | виміру | | технічної || | | | інвентаризації ||-------------------------+----------+------------+------------------||Загальна площа квартир | | | ||-------------------------+----------+------------+------------------||Кількість поверхів | | | ||-------------------------+----------+------------+------------------||Загальний | | | ||будівельний об'єм | | | ||-------------------------+----------+------------+------------------||у тому числі | | | ||підземні частини | | | ||-------------------------+----------+------------+------------------||Площа вбудованих, | | | ||вбудовано-прибудованих | | | ||та прибудованих | | | ||приміщень | | | |----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------| Тип квартири | За проектом | За результатами технічної|| | | інвентаризації || |--------------------------+--------------------------|| |кількість| площа квартир, |кількість| площа квартир, || | квартир | кв. метрів | квартир | кв. метрів || | |----------------| |----------------|| | |загальна|житлова| |загальна|житлова||--------------+---------+--------+-------+---------+--------+-------||однокімнатна | | | | | | ||--------------+---------+--------+-------+---------+--------+-------||двокімнатна | | | | | | ||--------------+---------+--------+-------+---------+--------+-------||трикімнатна | | | | | | ||--------------+---------+--------+-------+---------+--------+-------||чотирикімнатна| | | | | | ||--------------+---------+--------+-------+---------+--------+-------||п'ятикімнатна | | | | | | ||--------------+---------+--------+-------+---------+--------+-------||шестикімнатна | | | | | | ||--------------+---------+--------+-------+---------+--------+-------||семикімнатна | | | | | | ||--------------+---------+--------+-------+---------+--------+-------||восьмикімнатна| | | | | | ||і більше | | | | | | ||--------------+---------+--------+-------+---------+--------+-------||Усього квартир| | | | | | |----------------------------------------------------------------------
7. На об'єкті виконано згідно з державними будівельними
нормами, стандартами і правилами всі роботи, передбачені проектною
документацією. Обладнання встановлено згідно з актами про його
прийняття після випробування у визначеному порядку.
8. Заходи з охорони праці, забезпечення вибухобезпеки,
пожежної безпеки, охорони навколишнього природного середовища і
антисейсмічні заходи, передбачені проектом будівництва, проведено
у повному обсязі.
9. Роботи з оздоблення фасаду, благоустрою території, строки
виконання яких перенесені через несприятливі погодні умови і які
будуть виконані:
------------------------------------------------------------------| Перелік | Строки |Організація -| Керівник організації - || робіт | виконання | виконавець | виконавця || | | |-------------------------|| | | | прізвище, | підпис || | | | ім'я, по | керівника || | | | батькові | || | | | керівника | |------------------------------------------------------------------
10. Кошторисна вартість будівництва за затвердженою проектною
документацією на будівництво ___________ тис. гривень, у тому
числі: витрати на будівельно-монтажні роботи __________ тис.
гривень, витрати на машини, обладнання та інвентар________________ тис. гривень.
11. Вартість основних фондів, які приймаються в експлуатацію,__________ тис. гривень, у тому числі: витрати на
будівельно-монтажні роботи ____________ тис. гривень, витрати на
машини, обладнання та інвентар ________________ тис. гривень.
ВВАЖАТИ ЗАКІНЧЕНИЙ БУДІВНИЦТВОМ
ОБ'ЄКТ ГОТОВИМ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Замовник _______________ ___________ ___________________
(найменування (підпис) (прізвище, ім'я та
посади) по батькові)
Генеральний
проектувальник _______________ ___________ ___________________
Генеральний
підрядник
(підрядник) _______________ ___________ ___________________
Субпідрядник _______________ ___________ ___________________
Страховик
(якщо об'єкт
застрахований) _______________ ___________ ___________________
Представник
профспілкової
організації
(за рішенням
замовника для
об'єктів
виробничого
призначення) _______________ ___________ ___________________

Додаток 4
до Порядку прийняття в експлуатацію
закінчених будівництвом об'єктів
СЕРТИФІКАТ
серія _________ N _______

Цим сертифікатом ____________________________________________
(найменування органу, який видає сертифікат)
засвідчує відповідність закінченого будівництвом об'єкта (черги,
окремого пускового комплексу):
__________________________________________________________________
(найменування об'єкта згідно з проектом, характер будівництва:
_________________________________________________________________,
нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт,
__________________________________________________________________
місцезнаходження, основні показники об'єкта)
проектній документації та підтверджує його готовність до
експлуатації.
Замовник об'єкта: ___________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної
__________________________________________________________________
особи, серія і номер паспорта, ким і коли виданий,
__________________________________________________________________
місце проживання; найменування юридичної особи,
__________________________________________________________________
місцезнаходження, код платника податків згідно з ЄДРПОУ
__________________________________________________________________
або податковий номер)
Генеральний проектувальник (проектувальник) _________________
(прізвище, ім'я
__________________________________________________________________
та по батькові фізичної особи, серія і номер
__________________________________________________________________
паспорта, ким і коли виданий, місце проживання;
__________________________________________________________________
найменування юридичної особи, місцезнаходження,
__________________________________________________________________
код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер)
Генеральний підрядник (підрядник) ___________________________
(прізвище, ім'я та
__________________________________________________________________
по батькові фізичної особи, серія і номер паспорта,
__________________________________________________________________
ким і коли виданий, місце проживання;
__________________________________________________________________
найменування юридичної особи, місцезнаходження,
__________________________________________________________________
код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер)
Сертифікат виданий на підставі акта готовності об'єкта до
експлуатації від ___ ____________ 20__ р. (копія додається)

Дата видачі сертифіката ___ ____________ 20__ р.
_____________________ __________ ________________________________
(найменування посади) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
М.П.

Додаток 5
до Порядку прийняття в експлуатацію
закінчених будівництвом об'єктів

___________________________________________________
(найменування органу, який прийняв рішення
___________________________________________________
про відмову у видачі сертифіката)

ВІДМОВА У ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТА
___ ____________ 20__ р. N ______

За результатами розгляду поданої ____________________________
(найменування або прізвище,
__________________________________________________________________
ім'я та по батькові замовника)
___ ____________ 20__ р. заяви про видачу сертифіката про
готовність об'єкта до експлуатації встановлено:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
У видачі сертифіката ________________________________________
(назва об'єкта згідно з проектом,
__________________________________________________________________
характер будівництва: нове будівництво,
__________________________________________________________________
реконструкція, реставрація,
______________________________________________________ відмовлено.
капітальний ремонт, місцезнаходження об'єкта)
_____________________ _________ _______________________________
(найменування посади) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
М.П.

 

Градостроительный расчет для получения градостроительных условий и ограничений, архитектурное проектирование, разработка эскиза намерений застройки для получения строительного паспорта застройки в Киеве!

 

Порядок видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки затверджений наказом Мінрегіону України від 05.07.2011 № 103 та діє в редакції наказу Мінрегіону України від 25.02.2013 № 66. Будівельний паспорт забудови земельної ділянки визначає комплекс містобудівних та архітектурних вимог до розміщення і будівництва індивідуального (садибного) житлового, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного) з площею до 300 кв.м., господарських будівель, споруд, гаражів, елементів інженерного захисту, благоустрою та озеленення на земельній ділянці. Порядок розроблення проектної документації на будівництво об'єктів затверджено наказом Мінрегіону України від 16.05.2011 № 45. Порядок надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст затверджено наказом Мінрегіону України від 07.07.2011 № 109. Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466. Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461. Прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадянських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення 1 та 2 категорії складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж відбувається відповідно до наказу Мінрегіону України від 19.03.2013 № 95, зареєстрованого в Мін'юсті України 15 квітня 2013 року за № 612/23144.

Олег Викторович - кандидат наук, сертифицированный архитектор. Районы Киева: Голосеевский, Святошинский, Соломенский, Оболонский, Подольский, Печерский, Шевченковский, Дарницкий, Днепровский, Деснянский. Районы Киевской области: Барышевский, Белоцерковский, Богуславский, Бориспольский, Бородянский, Броварский, Васильковский, Володарский, Вышгородский, Згуровский, Иванковский, Кагарлыкский, Киево-Святошинский, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Переяслав-Хмельницкий, Полесский, Ракитнянский, Сквирский, Ставищенский, Таращанский, Тетиевский, Фастовский, Яготинский.