Конт.:

Олег Прокопенко

Кандидат наук, архитектор в Киеве Tel, Viber +38 063 608 7812


Архитектурное проектирование зданий
0313 28

ЗАЯВА про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта та видачу сертифіката

Олег Прокопенко - кандидат наук, архитектор в Киеве, дизайн-проекты. Веб, медиа, IT и программирование. Получение стройпаспорта, градусловий! Анализ земельных участков под застройку с разработкой архитектурной концепции. Опыт государственной службы в центральном органе гос. исп. власти.

Автор: Oleg | Раздел: Архстройконтроль ГАСК (ДАБІ) | Просмотров: 4 020
   Додаток 2 
до Порядку прийняття в експлуатацію
закінчених будівництвом об'єктів
Начальнику ___________________________________
(найменування органу,
______________________________________________
який видає сертифікат,
______________________________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника)
______________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,
______________________________________________
серія і номер паспорта, ким, коли виданий,
______________________________________________
місце проживання;
______________________________________________
найменування юридичної особи,
______________________________________________
місцезнаходження, код платника податків
______________________________________________
згідно з ЄДРПОУ або податковий номер)
ЗАЯВА
про прийняття в експлуатацію закінченого
будівництвом об'єкта та видачу сертифіката

Прошу прийняти в експлуатацію _______________________________
(найменування
__________________________________________________________________
об'єкта, його місцезнаходження)
__________________________________________________________________
____________________________________________ та видати сертифікат.
______________________________________________
(код об'єкта згідно з Державним класифікатором
будівель та споруд ДК 018-2000)
З метою забезпечення ведення обліку повідомлень про початок
виконання підготовчих і будівельних робіт; декларацій про початок
виконання підготовчих і будівельних робіт; дозволів на виконання
будівельних робіт та відмов у їх видачі; анульованих дозволів;
переоформлених дозволів; декларацій про готовність об’єкта до
експлуатації; сертифікатів та відмов у їх видачі відповідно до
Закону України "Про захист персональних даних" я, __________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)даю згоду на оброблення моїх персональних даних.
Додаток: Акт готовності об’єкта до експлуатації на ____ арк.;
___ ____________ 20__ р. ________________________
(підпис)
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 43
( 43-2012-п ) від 18.01.2012 }

Додаток 3
до Порядку прийняття в експлуатацію
закінчених будівництвом об'єктів
АКТ
готовності об'єкта до експлуатації

м. _______________ N ______________ ___ ____________ 20__ р.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(найменування закінченого будівництвом об'єкта
__________________________________________________________________
згідно з проектом, характер будівництва:
__________________________________________________________________
нове будівництво, реконструкція, реставрація,
__________________________________________________________________
капітальний ремонт, категорія складності)
__________________________________________________________________
(місцезнаходження об'єкта)
______________________________________________
(код об'єкта згідно з Державним класифікатором
будівель та споруд ДК 018-2000)
1. Будівництво здійснено генеральним підрядником
(підрядником - у разі, коли будівельні роботи
виконуються без залучення субпідрядників)
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної
__________________________________________________________________
особи, серія і номер паспорта, ким і коли виданий,
__________________________________________________________________
місце проживання (не зазначається фізичними особами,
__________________________________________________________________
які через свої релігійні переконання
__________________________________________________________________
відмовляються від прийняття реєстраційного номера
__________________________________________________________________
облікової картки платника податків
__________________________________________________________________
та повідомили про це відповідний орган державної податкової
_________________________________________________________________,
служби і мають відмітку у паспорті;
__________________________________________________________________
найменування юридичної особи, місцезнаходження,
_________________________________________________________________,
код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер)
який виконав _____________________________________________________
(види робіт)
__________________________________________________________________
та субпідрядниками _______________________________________________
(найменування субпідрядника)
_________________________________________________________________,
які виконали _____________________________________________________
(види виконаних робіт)
__________________________________________________________________
2. Проектна документація на будівництво розроблена
генеральним проектувальником
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, серія і номер
__________________________________________________________________
паспорта, ким і коли виданий,
__________________________________________________________________
місце проживання (не зазначається фізичними особами,
__________________________________________________________________
які через свої релігійні переконання
__________________________________________________________________
відмовляються від прийняття реєстраційного номера
__________________________________________________________________
облікової картки платника податків та повідомили про це
__________________________________________________________________
відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку
_________________________________________________________________,
у паспорті; найменування юридичної особи, місцезнаходження,
_________________________________________________________________,
код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер)
який виконав _____________________________________________________
(назва частин або розділів документації)
_________________________________________________________________,
та субпідрядниками _______________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,
__________________________________________________________________
серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання
__________________________________________________________________
(не зазначається фізичними особами,
__________________________________________________________________
які через свої релігійні переконання відмовляються
__________________________________________________________________
від прийняття реєстраційного номера облікової картки
__________________________________________________________________
платника податків та повідомили про це відповідний
_________________________________________________________________,
орган державної податкової служби і мають
__________________________________________________________________
відмітку у паспорті; найменування юридичної особи,
__________________________________________________________________
місцезнаходження, код платника податків
_________________________________________________________________,
згідно з ЄДРПОУ або податковий номер)
які виконали _____________________________________________________
(назва частин або розділів документації)
__________________________________________________________________
3. Проектна документація затверджена ________________________
(назва, дата і номер
__________________________________________________________________
документа замовника)
4. Дозвіл на виконання будівельних робіт виданий ____________
__________________________________________________________________
(найменування органу, який видав дозвіл)
__________________________________________________________________

___ ____________ 20__ р. N _________
5. Будівельно-монтажні роботи виконано у строк:
початок робіт _________________;
(місяць, рік)
закінчення робіт _______________
(місяць, рік)
6. Об'єкт (для всіх, крім житлових будинків) має такі основні
показники: потужність, продуктивність, виробнича площа,
протяжність, місткість, обсяг, пропускна спроможність, кількість
робочих місць тощо (заповнюється на всіх об'єктах в одиницях
виміру відповідно до цільової продукції або основних видів
послуг):
------------------------------------------------------------------| Основні | Одиниця | За проектом | За результатами ||показники | виміру | | технічної || об'єкта | | | інвентаризації || | |---------------------+--------------------|| | | загальний | у тому |загальний | у тому || | | | числі | | числі || | | |пускового| |пускового|| | | |комплексу| |комплексу|| | | | або | | або || | | | черги | | черги |------------------------------------------------------------------
Випуск продукції (надання послуг), яка передбачена проектом
будівництва в обсязі, що відповідає нормам освоєння проектних
потужностей, у початковий період _________________________________
(початок випуску продукції
__________________________________________________________________
із зазначенням обсягу)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Житловий будинок має такі показники:
----------------------------------------------------------------------| Показники | Одиниця |За проектом | За результатами || | виміру | | технічної || | | | інвентаризації ||-------------------------+----------+------------+------------------||Загальна площа квартир | | | ||-------------------------+----------+------------+------------------||Кількість поверхів | | | ||-------------------------+----------+------------+------------------||Загальний | | | ||будівельний об'єм | | | ||-------------------------+----------+------------+------------------||у тому числі | | | ||підземні частини | | | ||-------------------------+----------+------------+------------------||Площа вбудованих, | | | ||вбудовано-прибудованих | | | ||та прибудованих | | | ||приміщень | | | |----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------| Тип квартири | За проектом | За результатами технічної|| | | інвентаризації || |--------------------------+--------------------------|| |кількість| площа квартир, |кількість| площа квартир, || | квартир | кв. метрів | квартир | кв. метрів || | |----------------| |----------------|| | |загальна|житлова| |загальна|житлова||--------------+---------+--------+-------+---------+--------+-------||однокімнатна | | | | | | ||--------------+---------+--------+-------+---------+--------+-------||двокімнатна | | | | | | ||--------------+---------+--------+-------+---------+--------+-------||трикімнатна | | | | | | ||--------------+---------+--------+-------+---------+--------+-------||чотирикімнатна| | | | | | ||--------------+---------+--------+-------+---------+--------+-------||п'ятикімнатна | | | | | | ||--------------+---------+--------+-------+---------+--------+-------||шестикімнатна | | | | | | ||--------------+---------+--------+-------+---------+--------+-------||семикімнатна | | | | | | ||--------------+---------+--------+-------+---------+--------+-------||восьмикімнатна| | | | | | ||і більше | | | | | | ||--------------+---------+--------+-------+---------+--------+-------||Усього квартир| | | | | | |----------------------------------------------------------------------
7. На об'єкті виконано згідно з державними будівельними
нормами, стандартами і правилами всі роботи, передбачені проектною
документацією. Обладнання встановлено згідно з актами про його
прийняття після випробування у визначеному порядку.
8. Заходи з охорони праці, забезпечення вибухобезпеки,
пожежної безпеки, охорони навколишнього природного середовища і
антисейсмічні заходи, передбачені проектом будівництва, проведено
у повному обсязі.
9. Роботи з оздоблення фасаду, благоустрою території, строки
виконання яких перенесені через несприятливі погодні умови і які
будуть виконані:
------------------------------------------------------------------| Перелік | Строки |Організація -| Керівник організації - || робіт | виконання | виконавець | виконавця || | | |-------------------------|| | | | прізвище, | підпис || | | | ім'я, по | керівника || | | | батькові | || | | | керівника | |------------------------------------------------------------------
10. Кошторисна вартість будівництва за затвердженою проектною
документацією на будівництво ___________ тис. гривень, у тому
числі: витрати на будівельно-монтажні роботи __________ тис.
гривень, витрати на машини, обладнання та інвентар________________ тис. гривень.
11. Вартість основних фондів, які приймаються в експлуатацію,__________ тис. гривень, у тому числі: витрати на
будівельно-монтажні роботи ____________ тис. гривень, витрати на
машини, обладнання та інвентар ________________ тис. гривень.
ВВАЖАТИ ЗАКІНЧЕНИЙ БУДІВНИЦТВОМ
ОБ'ЄКТ ГОТОВИМ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Замовник _______________ ___________ ___________________
(найменування (підпис) (прізвище, ім'я та
посади) по батькові)
Генеральний
проектувальник _______________ ___________ ___________________
Генеральний
підрядник
(підрядник) _______________ ___________ ___________________
Субпідрядник _______________ ___________ ___________________
Страховик
(якщо об'єкт
застрахований) _______________ ___________ ___________________
Представник
профспілкової
організації
(за рішенням
замовника для
об'єктів
виробничого
призначення) _______________ ___________ ___________________

Додаток 4
до Порядку прийняття в експлуатацію
закінчених будівництвом об'єктів
СЕРТИФІКАТ
серія _________ N _______

Цим сертифікатом ____________________________________________
(найменування органу, який видає сертифікат)
засвідчує відповідність закінченого будівництвом об'єкта (черги,
окремого пускового комплексу):
__________________________________________________________________
(найменування об'єкта згідно з проектом, характер будівництва:
_________________________________________________________________,
нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт,
__________________________________________________________________
місцезнаходження, основні показники об'єкта)
проектній документації та підтверджує його готовність до
експлуатації.
Замовник об'єкта: ___________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної
__________________________________________________________________
особи, серія і номер паспорта, ким і коли виданий,
__________________________________________________________________
місце проживання; найменування юридичної особи,
__________________________________________________________________
місцезнаходження, код платника податків згідно з ЄДРПОУ
__________________________________________________________________
або податковий номер)
Генеральний проектувальник (проектувальник) _________________
(прізвище, ім'я
__________________________________________________________________
та по батькові фізичної особи, серія і номер
__________________________________________________________________
паспорта, ким і коли виданий, місце проживання;
__________________________________________________________________
найменування юридичної особи, місцезнаходження,
__________________________________________________________________
код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер)
Генеральний підрядник (підрядник) ___________________________
(прізвище, ім'я та
__________________________________________________________________
по батькові фізичної особи, серія і номер паспорта,
__________________________________________________________________
ким і коли виданий, місце проживання;
__________________________________________________________________
найменування юридичної особи, місцезнаходження,
__________________________________________________________________
код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер)
Сертифікат виданий на підставі акта готовності об'єкта до
експлуатації від ___ ____________ 20__ р. (копія додається)

Дата видачі сертифіката ___ ____________ 20__ р.
_____________________ __________ ________________________________
(найменування посади) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
М.П.

Додаток 5
до Порядку прийняття в експлуатацію
закінчених будівництвом об'єктів

___________________________________________________
(найменування органу, який прийняв рішення
___________________________________________________
про відмову у видачі сертифіката)

ВІДМОВА У ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТА
___ ____________ 20__ р. N ______

За результатами розгляду поданої ____________________________
(найменування або прізвище,
__________________________________________________________________
ім'я та по батькові замовника)
___ ____________ 20__ р. заяви про видачу сертифіката про
готовність об'єкта до експлуатації встановлено:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
У видачі сертифіката ________________________________________
(назва об'єкта згідно з проектом,
__________________________________________________________________
характер будівництва: нове будівництво,
__________________________________________________________________
реконструкція, реставрація,
______________________________________________________ відмовлено.
капітальний ремонт, місцезнаходження об'єкта)
_____________________ _________ _______________________________
(найменування посади) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
М.П.

 Комментарии по данной теме: ЗАЯВА про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта та видачу сертифіката

 

Порядок видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки затверджений наказом Мінрегіону України від 05.07.2011 № 103 та діє в редакції наказу Мінрегіону України від 25.02.2013 № 66. Будівельний паспорт забудови земельної ділянки визначає комплекс містобудівних та архітектурних вимог до розміщення і будівництва індивідуального (садибного) житлового, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного) з площею до 300 кв.м., господарських будівель, споруд, гаражів, елементів інженерного захисту, благоустрою та озеленення на земельній ділянці. Порядок розроблення проектної документації на будівництво об'єктів затверджено наказом Мінрегіону України від 16.05.2011 № 45. Порядок надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст затверджено наказом Мінрегіону України від 07.07.2011 № 109. Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466. Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461. Прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадянських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення 1 та 2 категорії складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж відбувається відповідно до наказу Мінрегіону України від 19.03.2013 № 95, зареєстрованого в Мін'юсті України 15 квітня 2013 року за № 612/23144.

Олег Викторович - кандидат наук, сертифицированный архитектор. Районы Киева: Голосеевский, Святошинский, Соломенский, Оболонский, Подольский, Печерский, Шевченковский, Дарницкий, Днепровский, Деснянский. Районы Киевской области: Барышевский, Белоцерковский, Богуславский, Бориспольский, Бородянский, Броварский, Васильковский, Володарский, Вышгородский, Згуровский, Иванковский, Кагарлыкский, Киево-Святошинский, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Переяслав-Хмельницкий, Полесский, Ракитнянский, Сквирский, Ставищенский, Таращанский, Тетиевский, Фастовский, Яготинский.