Реєстрація декларації

 Реєстрація декларації 
     17. Реєстрація  декларації  здійснюється  з дотриманням вимог 
Закону  України  \”Про  дозвільну  систему  у  сфері  господарської 
діяльності\” ( 2806-15 ). 
     Декларація приймається     в     дозвільному     центрі    за 
місцезнаходженням об\’єкта. 
     Реєстрацію декларації здійснює Інспекція за місцезнаходженням 
об\’єкта на безоплатній основі. 
     18. Замовник  (його  уповноважена  особа)  подає особисто або 
надсилає рекомендованим листом з описом вкладення до Інспекції два 
примірники декларації за формою згідно з додатком 1. 
     У разі  подання  декларації до дозвільного центру він передає 
її Інспекції не пізніше наступного робочого дня. 
     Один примірник   декларації   після   проведення   реєстрації 
повертається замовнику, а другий – залишається в Інспекції, яка її 
зареєструвала. 
     19. Замовник відповідно до закону відповідає  за  повноту  та 
достовірність даних, зазначених у поданій ним декларації. 
     20. Інспекція  перевіряє  протягом десяти робочих днів з дати 
подання (надходження) до неї декларації повноту даних,  зазначених 
у ній, та реєструє декларацію. 
     21. У  разі  коли декларація подана чи оформлена з порушенням 
установлених вимог,  Інспекція  повертає  її  на  доопрацювання  з 
обґрунтуванням  підстав  повернення  у строк,  передбачений для її 
реєстрації. 
     Після усунення недоліків,  що стали підставою для  повернення 
декларації на доопрацювання,  замовник може повторно звернутися до 
Інспекції для реєстрації декларації. 
                        Видача сертифіката 
     22. Видачу сертифіката здійснює Інспекція,  яка видала дозвіл 
на виконання будівельних робіт. 
     23. Для  отримання  сертифіката  замовник  (його уповноважена 
особа) подає особисто або надсилає рекомендованим листом з  описом 
вкладення   до   відповідної   Інспекції  заяву  про  прийняття  в 
експлуатацію об\’єкта та  видачу  сертифіката  (далі  –  заява)  за 
формою  згідно  з  додатком  2,  до  якої додається акт готовності 
об\’єкта до експлуатації за формою згідно з додатком 3. 
     Документи приймаються     у     дозвільному     центрі     за 
місцезнаходженням  об\’єкта  та  не пізніше наступного робочого дня 
передаються до Інспекції. 
     24. Інспекція може звернутись у разі потреби під час розгляду 
питань,  пов\’язаних з видачею сертифіката,  до державних органів з 
метою отримання відповідних висновків. 
     Неподання таких висновків у встановлений Інспекцією строк  не 
є  підставою для продовження строку видачі сертифіката або відмови 
в його видачі. 
     25. Інспекція  приймає  подані   замовником   заяву   і   акт 
готовності   об\’єкта   до   експлуатації  та  з  метою  визначення 
відповідності об\’єкта проектній  документації,  вимогам  державних 
будівельних   норм,   стандартів  і  правил  проводить  відповідну 
перевірку. 
     Проведення перевірки на об\’єкті розпочинається не пізніше ніж 
на  третій  робочий  день після реєстрації заяви і не може тривати 
більш як чотири робочих дні. 
     Інспекція під час проведення перевірки  має  право  відбирати 
зразки  продукції,  призначати  експертизу,  одержувати проектну і 
виконавчу документацію, визначені державними будівельними нормами, 
стандартами  і правилами,  інші документи,  матеріали,  відомості, 
довідки та пояснення з питань,  що виникають,  та залучати у  разі 
потреби установи, організації, державні органи. 
     26. Інспекція  приймає  протягом  десяти  робочих днів з дати 
реєстрації заяви рішення про видачу сертифіката за формою згідно з 
додатком 4   або   відмову  в  його  видачі  за  формою  згідно  з 
додатком 5. 
     27. Підставою для відмови у видачі сертифіката є: 
     неподання документів,  необхідних для прийняття  рішення  про 
видачу сертифіката; 
     виявлення недостовірних відомостей у поданих документах; 
     невідповідність об\’єкта  проектній  документації  та  вимогам 
державних будівельних норм, стандартів і правил. 
     У разі прийняття рішення про  відмову  у  видачі  сертифіката 
Інспекція  надсилає  замовнику протягом десяти робочих днів з дати 
реєстрації заяви рішення з обґрунтуванням причин відмови за формою 
згідно з додатком 5. 
     Після усунення  недоліків,  що  стали підставою для прийняття 
рішення про відмову у видачі сертифіката,  замовник може  повторно 
звернутися до Інспекції для видачі сертифіката. 
     Рішення про  відмову у видачі сертифіката може бути оскаржено 
до суду. 

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code