Прийняття в експлуатацію об\’єктів

Прийняття в експлуатацію об\’єктів
1. Прийняття в експлуатацію об\’єктів здійснюється безоплатно органом державного архітектурно-будівельного контролю протягом 10 робочих днів з дня подання заяви власниками (користувачами) земельних ділянок, на яких розміщені такі об\’єкти, за результатами технічного обстеження цих об\’єктів шляхом реєстрації декларації про готовність об\’єкта до експлуатації (далі – декларація), яка складається за формою, наведеною в додатку 3 до цього Порядку.
Об\’єкт не може бути прийнятий в експлуатацію згідно з цим Порядком у разі наявності відхилень від вимог державних будівельних норм, визначених такими нормами як недопустимі (заборонені).
2. Замовник або його уповноважена особа подає з урахуванням вимог Закону України \”Про адміністративні послуги\” до органу державного архітектурно-будівельного контролю за місцезнаходженням об\’єкта заяву про прийняття в експлуатацію об\’єкта, до якої додаються:
два примірники заповненої декларації;
звіт про проведення технічного обстеження об\’єкта з інформацією щодо можливості його надійної та безпечної експлуатації (крім індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів включно, господарських (присадибних) будівель і споруд загальною площею до 100 квадратних метрів включно);
засвідчені в установленому порядку копії:
документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, на якій розміщено об\’єкт;
технічного паспорта (з відміткою про проведене технічне обстеження у випадках, передбачених пунктом 6 розділу II цього Порядку).
Звіти про проведення технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж об\’єкта, складені в період з 29 квітня 2013 року до дня набрання чинності цим Порядком, подаються разом з інформацією, отриманою виконавцем від місцевого органу містобудування та архітектури, щодо відповідності місця розташування об\’єкта вимогам державних будівельних норм.
Технічні паспорти, складені до набрання чинності цим Порядком, щодо індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів включно, а також господарських (присадибних) будівель і споруд загальною площею до 100 квадратних метрів включно подаються за умови проставляння в них відмітки про проведення їх технічного обстеження за формою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку.
Заява про прийняття в експлуатацію об\’єкта підписується також співвласниками земельної ділянки та зазначеного об\’єкта (у разі їх наявності).
3. Орган державного архітектурно-будівельного контролю розглядає документи, зазначені в пункті 2 цього розділу, та приймає рішення про реєстрацію декларації або її повернення у строк, передбачений пунктом 1 цього розділу.
4. Дані, зазначені в декларації, повинні узгоджуватися з документами, які подаються разом з нею.
Замовник є відповідальним за повноту та достовірність даних, зазначених у поданій ним декларації, відповідно до закону.
5. Орган державного архітектурно-будівельного контролю повертає замовнику декларацію на доопрацювання з обґрунтуванням причин, якщо вона подана чи оформлена з порушенням вимог, установлених цим Порядком, у тому числі у разі виявлення невідповідності поданих документів вимогам законодавства, виявлення недостовірних відомостей у поданих документах.
Документи, які було додано замовником до заяви, зберігаються в органі державного архітектурно-будівельного контролю.
6. У разі прийняття рішення про повернення декларації орган державного архітектурно-будівельного контролю у строк, передбачений для її реєстрації, надсилає замовнику письмове повідомлення про прийняте рішення з обґрунтуванням причин повернення та документи, які потребують доопрацювання.
7. Після усунення недоліків, що стали підставою для прийняття рішення про повернення декларації, замовник може повторно подати до органу державного архітектурно-будівельного контролю документи згідно з цим Порядком.
8. До власників (користувачів) земельних ділянок, які відповідно до пункту 9 розділу V \”Прикінцеві положення\” Закону України \”Про регулювання містобудівної діяльності\” подали документи про прийняття в експлуатацію об\’єктів, штрафні санкції за виконання будівельних робіт без отримання документів, що дають право на їх виконання, та за експлуатацію або використання об\’єктів будівництва, не прийнятих в експлуатацію, не застосовуються.
9. Один примірник декларації після її реєстрації повертається замовнику, а інший залишається в органі державного архітектурно-будівельного контролю, який її зареєстрував.
10. Датою прийняття в експлуатацію об\’єкта є дата реєстрації декларації про готовність об\’єкта до експлуатації.
11. Зареєстрована декларація є підставою для укладення договорів про постачання на прийнятий в експлуатацію об\’єкт необхідних для його функціонування ресурсів – води, газу, тепла, електроенергії, включення даних про такий об\’єкт до державної статистичної звітності та оформлення права власності на нього.
За наявності правовстановлюючих документів щодо об\’єкта, який вводиться в експлуатацію, зареєстрована декларація є також підставою для внесення змін до технічного паспорта об\’єкта.
12. Замовник зобов\’язаний протягом семи календарних днів з дня прийняття в експлуатацію об\’єкта подати копію декларації місцевому органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням об\’єкта для подання такими органами інформації про прийнятий в експлуатацію об\’єкт до органу державної статистики.
13. Реєстрація декларації про готовність об\’єкта до експлуатації може бути скасована:
у разі виявлення органом державного архітектурно-будівельного контролю недостовірних даних (встановлення факту, що на дату реєстрації декларації інформація, яка зазначалася в ній, не відповідала дійсності, та/або виявлення розбіжностей між даними, зазначеними в декларації), наведених у зареєстрованій декларації;
відповідно до рішення суду про скасування реєстрації декларації про готовність об\’єкта до експлуатації, яке набрало законної сили.
14. Реєстрація декларації скасовується шляхом видачі органом державного архітектурно-будівельного контролю відповідного наказу про скасування реєстрації декларації та виключення відповідних відомостей з Єдиного реєстру отриманих повідомлень про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, виданих дозволів на виконання будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про готовність об\’єкта до експлуатації та виданих сертифікатів, повернених декларацій та відмов у видачі таких дозволів і сертифікатів (далі – Єдиний реєстр) протягом п\’яти робочих днів з дня настання підстав, указаних у пункті 13 цього розділу.
Про скасування декларації замовнику письмово повідомляють протягом трьох робочих днів з дня її скасування.
Після скасування реєстрації декларації замовник має право повторно подати її згідно з вимогами цього Порядку.
15. У разі виявлення органом державного архітектурно-будівельного контролю наведених у декларації недостовірних даних (встановлення факту, що на дату реєстрації декларації інформація, яка зазначалася в ній, не відповідала дійсності, та/або виявлення розбіжностей між даними, зазначеними в декларації) він письмово повідомляє замовника протягом одного робочого дня з дня такого виявлення.
Замовник зобов\’язаний протягом трьох робочих днів з дня самостійного виявлення технічної помилки (описки, друкарської, граматичної, арифметичної помилки) у зареєстрованій декларації або отримання відомостей про виявлення недостовірних даних подати достовірні дані щодо інформації, яка потребує змін, для внесення їх органом державного архітектурно-будівельного контролю до Єдиного реєстру шляхом подання особисто або надсилання органу державного архітектурно-будівельного контролю рекомендованим листом з описом вкладення заяви, декларації, в якій виявлено технічну помилку або недостовірні дані, в одному примірнику та декларації, в якій враховано зміни, у двох примірниках за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку.
Орган державного архітектурно-будівельного контролю здійснює реєстрацію декларації, в якій враховано зміни, згідно з цим Порядком.
Відомості щодо внесення даних, зазначених у декларації, в якій виявлено технічну помилку або недостовірні дані, підлягають виключенню з Єдиного реєстру в установленому порядку.
На декларації, в якій виявлено технічну помилку, у верхньому лівому куті проставляється відмітка: \”У зв\’язку зі змінами, внесеними декларацією від ________ 20__ р. N ___, ця декларація втратила чинність\” із зазначенням дати, підпису уповноваженої посадової особи, скріпленого особистою печаткою.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code