Концепція використання інформаційних та геоінформаційних технологій в системі «Довкілля-здоров`я людини»

КОНЦЕПЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СИСТЕМІ \”ДОВКІЛЛЯ-ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ”
О.В. Прокопенко
Міністерство регіонального розвитку та будівництва України
 
Summary. Authors have formulated concept of using information and GIS-technology in system \”environment-health of a human being\”. Methodical approach to complex evaluation of effects of joint action of conditions and lifestyle on human health status (on base factorial and regression models), as well as the cardinal principles of system of evaluation of human health status were formulated. 
Для ухвалення правильних рішень у сфері охорони здоров’я необхідно враховувати значну кількість факторів з різних галузей знань, причому не просто враховувати їх, а й розглядати їх у причинно- наслідковому взаємозв’язку. Соціально-економічний стан, біологічний статус, стереотипи поведінки, умови навколишнього середовища, що асоціюються чи являються причиною підвищеної сприйнятливості до конкретного захворювання, погіршення здоров’я є факторами ризику. Фактори ризику є загальними ланками в етіології хвороб і їх профілактики.
Базовою частиною концепції системи на основі інформаційних технологій є замкнений цикл моніторингу навколишнього середовища, розрахунку ризику й керування ризиком. При цьому використання ГІС – технологій, зокрема їх складової – аналітичних електронних карт с подальшим створенням на їх базі містобудівної та землевпорядної документації, що включають дані про належність території до певних функціональних зон, їх сучасне та перспективне призначення, екологічну ситуацію, стан забудови та інженерного забезпечення, транспортну мережу, характеристики будинків і споруд тощо, сприяє не тільки комплексному аналізу, але й, враховуючи територіальний розподіл даних, наочному представленню результатів моделювання, тобто візуальній оцінці. ГІС – технології доцільно використовувати для всього ієрархічного ряду документації.
Одним з найважливіших інструментів соціально-гігієнічного моніторингу є використання методології оцінки ризику впливу несприятливих факторів довкілля на здоров’я населення. Охорона довкілля має надзвичайно важливе значення як актуальна проблема гігієни і первинної профілактики. Однак, крім ушкоджуючого фактора на організм людини діє безліч інших факторів (т.зв. умов), які або полегшують, або утруднюють реалізацію патогенної дії ушкоджуючого фактора. До зовнішніх умов, які впливають на можливість контакту з ушкоджуючим фактором, змінюють тривалість і інтенсивність його дії, відносяться такі як: характер праці, відпочинку, харчування, умови побуту тощо. Нами розроблено методичний підхід до комплексної оцінки ступеня впливу сполученої дії умов і способу життя на стан здоров’я людини на основі факторного і регресійного моделювання та сформульовано основні принципи системи оцінки стану здоров’я людини за умов дії несприятливих факторів навколишнього середовища. Результати оцінки ризику відкривають нові можливості прогнозування несприятливих змін здоров\’я населення, які можуть бути викликані різними факторамищ є передумовою до розробки й рекомендації заходів керування ризиками.
Отже, завдяки використанню ГІС – технологій на базі містобудівної документації створюється єдиний територіальний (районний, міський, обласний) інформаційний простір, доступний для всіх служб, £що дозволяє науково обґрунтувати систему заходів первинної медичної і соціальної профілактики.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code