Конт.:

Олег Прокопенко

Кандидат наук, архитектор в Киеве Tel, Viber +38 063 608 7812


Архитектурное проектирование зданий
112016 28

Концепція використання інформаційних та геоінформаційних технологій в системі «Довкілля-здоров`я людини»

Олег Прокопенко - кандидат наук, архитектор в Киеве, дизайн-проекты. Подготовка эскиза для получения стройпаспорта! Анализ земельных участков под застройку с разработкой архитектурной концепции. Опыт государственной службы в центральном органе гос. исп. власти.

Автор: Oleg | Раздел: Публикации | Просмотров: 7 394

КОНЦЕПЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СИСТЕМІ "ДОВКІЛЛЯ-ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ”
О.В. Прокопенко

Міністерство регіонального розвитку та будівництва України
 
Summary. Authors have formulated concept of using information and GIS-technology in system "environment-health of a human being". Methodical approach to complex evaluation of effects of joint action of conditions and lifestyle on human health status (on base factorial and regression models), as well as the cardinal principles of system of evaluation of human health status were formulated. 

Для ухвалення правильних рішень у сфері охорони здоров’я необхідно враховувати значну кількість факторів з різних галузей знань, причому не просто враховувати їх, а й розглядати їх у причинно- наслідковому взаємозв’язку. Соціально-економічний стан, біологічний статус, стереотипи поведінки, умови навколишнього середовища, що асоціюються чи являються причиною підвищеної сприйнятливості до конкретного захворювання, погіршення здоров’я є факторами ризику. Фактори ризику є загальними ланками в етіології хвороб і їх профілактики.
Базовою частиною концепції системи на основі інформаційних технологій є замкнений цикл моніторингу навколишнього середовища, розрахунку ризику й керування ризиком. При цьому використання ГІС - технологій, зокрема їх складової - аналітичних електронних карт с подальшим створенням на їх базі містобудівної та землевпорядної документації, що включають дані про належність території до певних функціональних зон, їх сучасне та перспективне призначення, екологічну ситуацію, стан забудови та інженерного забезпечення, транспортну мережу, характеристики будинків і споруд тощо, сприяє не тільки комплексному аналізу, але й, враховуючи територіальний розподіл даних, наочному представленню результатів моделювання, тобто візуальній оцінці. ГІС - технології доцільно використовувати для всього ієрархічного ряду документації.
Одним з найважливіших інструментів соціально-гігієнічного моніторингу є використання методології оцінки ризику впливу несприятливих факторів довкілля на здоров’я населення. Охорона довкілля має надзвичайно важливе значення як актуальна проблема гігієни і первинної профілактики. Однак, крім ушкоджуючого фактора на організм людини діє безліч інших факторів (т.зв. умов), які або полегшують, або утруднюють реалізацію патогенної дії ушкоджуючого фактора. До зовнішніх умов, які впливають на можливість контакту з ушкоджуючим фактором, змінюють тривалість і інтенсивність його дії, відносяться такі як: характер праці, відпочинку, харчування, умови побуту тощо. Нами розроблено методичний підхід до комплексної оцінки ступеня впливу сполученої дії умов і способу життя на стан здоров’я людини на основі факторного і регресійного моделювання та сформульовано основні принципи системи оцінки стану здоров’я людини за умов дії несприятливих факторів навколишнього середовища. Результати оцінки ризику відкривають нові можливості прогнозування несприятливих змін здоров'я населення, які можуть бути викликані різними факторамищ є передумовою до розробки й рекомендації заходів керування ризиками.
Отже, завдяки використанню ГІС - технологій на базі містобудівної документації створюється єдиний територіальний (районний, міський, обласний) інформаційний простір, доступний для всіх служб, £що дозволяє науково обґрунтувати систему заходів первинної медичної і соціальної профілактики. 

Градостроительный расчет для получения градостроительных условий и ограничений, архитектурное проектирование, разработка эскиза намерений застройки для получения строительного паспорта застройки в Киеве!

112016 28

Питання біоетики при плануванні територій, транспортної мережі, забудові та експлуатації житлових і громадських будівель та споруд

Олег Прокопенко - кандидат наук, архитектор в Киеве, дизайн-проекты. Подготовка эскиза для получения стройпаспорта! Анализ земельных участков под застройку с разработкой архитектурной концепции. Опыт государственной службы в центральном органе гос. исп. власти.

Автор: Oleg | Раздел: Публикации | Просмотров: 7 661

Р4/4
ПИТАННЯ БІОЕТИКИ ПРИ ПЛАНУВАННІ ТЕРИТОРІЙ, ТРАНСПОРТНОЇ МЕРЕЖІ, ЗАБУДОВІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЖИТЛОВИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД
О.В.Прокопенко, Міністерство регіонального розвитку та будівництва України

Згідно з Конституцією України, основним законом, який виходить із гуманістичних та правових засад, людина, її життя і здоров'я, честь, гідність, недоторканість і безпека ви-знаються у державі найвищою соціальною цінністю. Відповідно до статті 49 та 50 у Конституції «держава забезпечує санітарно-епідемічне благополуччя», «кожен має право на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на відшкоду-вання завданої порушенням цього права шкоди». Саме на забезпечення конституційних гарантій спрямована концепція екологічної політики. Забезпечення здорового середовища - основний і, вочевидь, єдино можливий шлях підтримки балансу між інтересами господарської діяльності і забезпеченням екологічної безпеки населення.
Забруднення середовища обумовлює як ї збільшення безпосередніх витрат на обладнання житлових квартир, так і шкоду здоров’ю населення. Існує достовірний зв'язок між ступенем забруднення території населених місць і рівнем захворюваності. Тому з позицій біоетики людина при виборі місця свого проживання с повинна мати доступ до інформації щодо стану довкілля, ступеню реального забруднення та ризики його для здоров’я. Оцінка екологічної і обстановки дозволяє скорегувати місце свого і проживання. Це можливо тільки при наявності містобудівного кадастру населених пунктів і ї єдиної цілісної системи законодавства у сфері містобудування. Містобудівна документація повинна включати дані про належність тери-торії до певних функціональних зон, їх сучасне та перспективне призначення, екологічну, інженерно-геологічну ситуацію, стан забудови та інженерного забезпечення, характеристики будинків і споруд. Загрозливе забруднення території населених місць призводить до необхідності все більш детального враху-вання екологічних факторів у сфері містобудування.
Актуальним залишається питання створення промислових зон та міських територій з врахуванням дотримання екологічних та санітарних норм при проектуванні поселень, промислових територій та транспортної мережі, а також питання щодо співвідношення між процесами урбанізації та природою, впровадження систем керування процесами урбанізації архітектурно-планувальними методами та правилами розподілу територій в межах областей за відповідними нормами проектування територій. Реалізація екологічних вимог до містобудівного розвитку передбачає наступні напрямки: ліквідацію зон екологічного ризику; санацію і реабілітацію територій, які піддаються сильному техногенному навантаженню; ліквідацію зон шумового дискомфорту на території житлової і громадської забудови, зон загазованості примагістральних територій; створення сприятливих мікрокліматичних умов на територіях житлової і громадської забудови. Такі заході щодо містобудування з визначеною морально-етичною позицією дозволяє забезпечити належні умови життєдіяльності населення.

 

Градостроительный расчет для получения градостроительных условий и ограничений, архитектурное проектирование, разработка эскиза намерений застройки для получения строительного паспорта застройки в Киеве!

Назад 1 2 3 4 5 6 Далее

 

Порядок видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки затверджений наказом Мінрегіону України від 05.07.2011 № 103 та діє в редакції наказу Мінрегіону України від 25.02.2013 № 66. Будівельний паспорт забудови земельної ділянки визначає комплекс містобудівних та архітектурних вимог до розміщення і будівництва індивідуального (садибного) житлового, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного) з площею до 300 кв.м., господарських будівель, споруд, гаражів, елементів інженерного захисту, благоустрою та озеленення на земельній ділянці. Порядок розроблення проектної документації на будівництво об'єктів затверджено наказом Мінрегіону України від 16.05.2011 № 45. Порядок надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст затверджено наказом Мінрегіону України від 07.07.2011 № 109. Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466. Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461. Прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадянських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення 1 та 2 категорії складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж відбувається відповідно до наказу Мінрегіону України від 19.03.2013 № 95, зареєстрованого в Мін'юсті України 15 квітня 2013 року за № 612/23144.

Олег Викторович - кандидат наук, сертифицированный архитектор. Районы Киева: Голосеевский, Святошинский, Соломенский, Оболонский, Подольский, Печерский, Шевченковский, Дарницкий, Днепровский, Деснянский. Районы Киевской области: Барышевский, Белоцерковский, Богуславский, Бориспольский, Бородянский, Броварский, Васильковский, Володарский, Вышгородский, Згуровский, Иванковский, Кагарлыкский, Киево-Святошинский, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Переяслав-Хмельницкий, Полесский, Ракитнянский, Сквирский, Ставищенский, Таращанский, Тетиевский, Фастовский, Яготинский.