Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної і охоронно-пожежної сигналізації. Терміни та визначення
ДСТУ 3960-2000
ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ
СИСТЕМИ ТРИВОЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ. СИСТЕМИ ОХОРОННОЇ І ОХОРОННО-ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ
Терміни та визначення
1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ
Цей стандарт установлює терміни та визначення понять стосовно систем охоронної і охоронно-пожежної сигналізації, що є складовою частиною систем тривожної сигналізації.
Терміни, регламентовані в цьому стандарті, обов\’язкові для використання в усіх видах нормативної документації, в довідковій та навчально-методичній літературі, що стосується систем тривожної сигналізації (систем охоронної і охоронно-пожежної сигналізації: сповіщувачів охоронних і охоронно-пожежних, приладів приймально-контрольних охоронних і охоронно-пожежних, пультів централізованого спостереження охоронних і охоронно-пожежних, систем передавання тривожних сповіщень охоронних і охоронно-пожежних, пристроїв керування охоронних і охоронно-пожежних, оповіщувачів охоронних і охоронно-пожежних, пристроїв санкціонованого доступу охоронних і охоронно-пожежних), а також для робіт із стандартизації або під час використання результатів цих робіт, включаючи програмні засоби для комп\’ютерних систем.
2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:
ДСТУ 2273-93 ССБП. Пожежна техніка. Терміни та визначення
ДСТУ 2624-94 Зв\’язок телефонний. Системи сигналізації. Терміни та визначення
ДСТУ 2860-94 Надійність техніки. Терміни та визначення
ДСТУ 3396.2-97 Захист інформації. Технічний захист інформації. Терміни та визначення.
З ПОЗНАЧЕННЯ І СКОРОЧЕННЯ
Перелік позначень і скорочень, що застосовуються в цьому стандарті:
ТС — тривожна сигналізація;
ОС — охоронна сигналізація;
ОПС — охоронно-пожежна сигналізація;
ОіОПС — охоронна і охоронно-пожежна сигналізація;
ТС(ОіОПС) — тривожна сигналізація (охоронна і охоронно-пожежна сигналізація);
ТВК — теле(відео)контроль;
ТВС — теле(відео)спостереження.
4 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
4.1 Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін.
Застосовані терміни-синоніми стандартизованого терміна в круглих дужках, позначені курсивом, мають широке розповсюдження поза сферою стандартизації, подані як довідкові і не є стандартизованими.
4.2 Подані визначення можна, в разі необхідності, змінювати, вводити до них похідні ознаки, розкриваючи значення використовуваних термінів, зазначаючи об\’єкти, що входять в обсяг визначуваного поняття. Зміни не можуть порушувати обсяг і зміст понять, визначених в стандарті.
4.3 У стандарті, як довідкові, подані російські (ru) відповідники стандартизованих термінів, узяті з відповідних державних стандартів, а також визначення російською мовою.
Якщо визначення терміна російською мовою відсутнє в чинних державних російськомовних стандартах, то подається переклад терміна та визначення російською мовою в круглих дужках.
4.4 Терміни та визначення загальнотехнічних понять, які необхідні для розуміння тексту стандарту, подані в ДСТУ 2624 та ДСТУ 2860 та додатку А цього стандарту.
4.5 Терміни та визначення установок пожежної сигналізації згідно з ДСТУ 2273.
4.6 Стандартизовані терміни набрані напівжирним шрифтом, а синоніми — курсивом.
4.7 Для збереження цілісності термінологічної системи до стандарту включено вже стандартизовані терміни та визначення з посиланням на стандарт, у якому вони стандартизовані. Позначення стандарту, на який робиться посилання, наведено в круглих дужках після визначення.
4.8 У стандарті наведено абетковий покажчик термінів українською мовою та абетковий покажчик стандартизованих термінів російською мовою окремо.
4.9 Перелік позначень і скорочень, які слід застосовувати в НД системи охоронної і охоронно-пожежної сигналізації, подані в додатку Б.
4.10 Разом із стандартизованим терміном в круглих дужках прямим світлим шрифтом зазначено сферу його застосування в даному значенні.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code