3.1 Удар блискавки в землю — електричний розряд атмосферного походження між грозовою
хмарою і землею, що складається з одного або декількох імпульсів струму.

 

3.2 Прямий удар блискавки (ПУБ) —
безпосередній контакт каналу блискавки з об’єктом (будівлею або спорудою), що
супроводжується протіканням через нього струму блискавки.

3.3 Точка ураження — точка, в якій блискавка стикається з землею, будівельною конструкцією або блискавковідводом. Удар блискавки може мати декілька точок
ураження.

3.4 Струм блискавки – струм, що стікає до точки ураження.

3.5 Електромагнітний імпульс блискавки (ЕМІБ) – електромагнітні ефекти від
струму блискавки, які супроводжуються як перехідними хвильовими процесами
так і ефектами випромінюючого електромагнітного поля.

Примітка. ЕМІБ – є вторинною проявою блискавки.

3.6. Імпульсна перенапруга – перехідний хвильовий процес, спричинений ЕМІБ, який
проявляється перенапругою і/або надструмом в провідних частинах.

3.7 Провідна частина – будь-яка частина, яка має властивість проводити електричний струм.

3.8 Рівень блискавкозахисту (РБЗ) – число (номер), яке пов’язане із зазделегідь
встановленими параметрами струму блискавки та імовірністю того, що ці
взаємопов’язані максимальні і мінімальні параметри не будуть перевищувати
природних параметрів струмів блискавки.

3.9 Захист від ПУБ – зовнішня система заходів, які застосовуються для скорочення матеріальних
збитків, обумовлених ударами блискавки в будівельні конструкції.

3.10 Надійність захисту від ПУБ (Рз) – визначається, як Рз=1
– РПУБ, де РПУБ – імовірність ПУБ
в об’єкт, який захищається блискавковідводами з стрижньовими або тросовими
блискавкоприймачами (див. 3.12 і 3.14).

3.11 Захист від вторинних дій блискавки – внутрішня система заходів, які
обмежують дії електромагнітного поля блискавки на металеві елементи будівельних
конструкцій, електричні і електронні системи.

3.12 Блискавковідвід,— пристрій, який
сприймає удар блискавки і відводить її струм в землю.

3.13
Блискавковідвід, що стоїть окремо
– блискавковідвід, розташований таким чином, що шлях
струму блискавки не має контакту з об’єктом, який він захищає.

3.14
Блискавкоприймач
— частина блискавковідводу, призначена для перехоплення блискавок.

3.15 Струмовідвід— частина блискавковідводу, призначена для відведення струму блискавки від блискавкоприймача до заземлювача.

3.16 Заземлювач — провідна частина або сукупність з’єднаних між собою провідних частин, які
перебувають в електричному контакті з землею безпосередньо або через проміжне
провідне середовище, наприклад, бетон.

Примітка. Заземлювач є підземним закінченням системи.

3.17 Зона захисту
блискавковідводу
— простір, усередині якого будівельна конструкція захищена від ПУБ з
надійністю не нижче визначеного значення.

3.18 Зона захисту
від дії блискавки
– зона, в якій електромагнетизм блискавки обмежений зовнішнім середовищем.

Примітка. Між різними зонами не обов’язково є фізичні межі,
наприклад, стіни, двері, стеля.

3.19 Блискавкостійкість оптичного
кабелю –
стійкість
кабелю до блискавки, яка характеризується максимально допустимим струмом
блискавки в металопокриттях кабелю, що не викликає його пошкоджень і припинення
зв’язку.

3.20 Екранування – захист внутрішньої системи або
окремих її частин від дії електромагнітних полів (за допомогою заземлення
металевих листів, сіток, стальних кожухів).

3.21 Пристрій
захисту від імпульсної перенапруги (ПЗІП)
— пристрій, призначений для обмеження перехідних
перенапруг і для відводу імпульсного струму. Цей пристрій має, принаймі,
один нелінійний елемент.

3.22
Еквіпотенціальні з’єднання (з’єднання)
– взаємне з’єднання всіх провідних частин будівельної
конструкції і внутрішньої системи з підземним закінченням системи для
досягнення рівності їх потенціалів.

3.23
Заземлювальна система
– повна система, яка об’єднує підземне закінчення системи і взаємне
з’єднання всіх провідних частин.

3.24
Заземлювальна шина –
шина, або затискач, які є частиною заземлювальної системи і дають змогу
виконувати електричні з’єднання визначеної кількості провідників з метою
заземлення і зрівнювання потенціалів.

3.25 Електрична
система

система, яка об’єднує електропостачання, що складається з компонентів низької
напруги (до 1 кВ).

3.26 Електронна
система

система, яка об’єднує чутливі електронні компоненти, такі як обладнання зв’язку
(дротове і бездротове), лічильно-розрахункові пристрої (комп’ютери),
контролюючі і вимірювальні системи, радіосистеми, потужні електронні установки.

3.27 Внутрішня
система

електрична і електронна система в межах будівельної конструкції.

3.28 Небезпечне
іскріння

недопустимий електричний розряд усередині об’єкта, спричинений ударом
блискавки.

3.29 Комунальні
комунікації –
провідні
трубопроводи, непровідні трубопроводи з внутрішнім провідним середовищем,
силові та інформаційні кабелі.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *