НОРМАТИВНІ ЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК МІЦНОСТІ І ДЕФОРМАТИВНОСТІ ҐРУНТІВ

НОРМАТИВНІ ЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК МІЦНОСТІ І
ДЕФОРМАТИВНОСТІ ҐРУНТІВ

В.1 Для попередніх розрахунків основ будівель
та споруд класів СС3 і СС2 і розрахунків основ об\’єктів класу СС1, а також опор повітряних
ліній допускається визначати нормативні
і розрахункові значення характеристик міцності і деформованості ґрунтів згідно
з їх фізичними характеристиками.

Нормативні характеристики
ґрунтів наведені в таблицях В.1-В.З

Розрахункові значення
характеристик грунтів у цьому випадку слід приймати при значеннях коефіцієнтів
надійності по грунту:

-у розрахунках основ за деформаціями γg = 1;

-у розрахунках основ за несучою здатністю:

для питомого зчеплення γg(c) = 1,5;

для кута внутрішнього тертя:

пісків γg(φ) = 1,1;

глинистих грунтів γg(φ) = 1,15.

В.2 Характеристики пісків у таблиці В.1
відносяться до кварцевих пісків із зернами різної округлості, що містять не
більше 20 % польового шпату і не більше 5 % у сумі різних домішок (слюда, глауконіт
тощо), включаючи органічну речовину, незалежно від коефіцієнта водонасичення
грунтів Sr.

В.3 Характеристики глинистих ґрунтів у
таблицях В.2 і В.З відносяться до ґрунтів, що містять не більше 5% органічної
речовини і мають коефіцієнт водонасичення Sr≥ 0,8.

Таблиця В.1 – Нормативні значення
питомого зчеплення сn, кПа, кута внутрішнього тертя φn, град, і модуля деформації Е,МПа, пісків четвертинних відкладів

Піски

Позначення характеристик грунтів

Характеристики ґрунтів при коефіцієнті
пористості е

0,45

0,55

0,65

0,75

 

сn

2

1

Гравелисті і крупні

φn

43

40

38

 

Е

50

40

30

 

сn

3

2

1

Середньої крупності

φn

40

38

35

 

Е

50

40

30

 

сn

6

4

2

Дрібні

φn

38

36

32

28

 

Е

48

38

28

18

 

сn

8

6

4

2

Пилуваті

φn

36

34

30

26

 

Е

39

28

18

11

 

Таблиця
В.2

Нормативні значення питомого зчеплення сn, кПа, кута внутрішнього
тертя φn, град., глинистих
нелесових ґрунтів четвертинних відкладів

Найменування грунтів і межі нормативних
значень їх показника текучості

Позначення характеристик грунтів

Характеристики ґрунтів при коефіцієнті
пористості е

0,45

0,55

0,65

0,75

0,85

0,95

1,05

Супіски

0 ≤ IL 0,25

сn

21

17

15

13

φn

30

29

27

24

0,25 ≤ IL 0,75

сn

19

15

13

11

9

φn

28

26

24

21

18

Суглинки

0 ≤ IL 0,25

сn

47

37

31

25

22

19

φn

26

25

24

23

22

20

0,25 ≤ IL 0,5

сn

39

34

28

23

18

15

φn

24

23

22

21

19

17

0,5 ≤ IL ≤ 0,75

сn

25

20

16

14

12

φn

19

18

16

14

12

Глини

0 ≤ IL ≤ 0,25

сn

81

68

54

47

41

36

φn

21

20

19

18

16

14

0,25 ≤ IL ≤ 0,5

сn

57

50

43

37

32

φn

18

17

16

14

11

0,5 ≤ IL ≤ 0,75

сn

45

41

36

33

29

φn

15

14

12

10

7

Таблиця В.З – Нормативні значення
модуля деформації глинистих нелесових ґрунтів

Походження і вік ґрунтів

Найменування ґрунтів і межі нормативних значень
їх показника текучості ІL

Moдуль деформації Е, МПа, при коефіцієнті
пористості е

0,35

0,45

0,55

0,65

0,75

0,85

0,95

1,05

1,2

1,4

1,6

Четвертинні відклади

Алювіальні, делювіальні,
озерні, озерно-алювіальні

Супіски

0 ≤ IL ≤ 0,75

32

24

16

10

7

Суглинки

0 IL ≤ 0,25

34

27

22

17

14

11

0,25 ≤ IL ≤ 0,5

32

25

19

14

11

8

0,5 ≤ IL ≤ 0,75

17

12

8

6

5

Глини

0 ≤ IL≤ 0,25

28

24

21

18

15

12

0,25 ≤ IL ≤ 0,5

21

18

15

12

9

0,5 ≤ IL ≤ 0,75

15

12

9

7

Флювіо­гляціальні

Супіски

0 ≤ IL ≤ 0,75

33

24

17

11

7

Суглинки

0 ≤ IL 0,25

40

33

27

21

0,25 ≤ IL 0,5

35

28

22

17

14

7

0,5 ≤ IL 0,75

17

13

10

Моренні

Супіски Суглинки

IL 0,5

60

50

40

Юрські відклади оксвордського
ярусу

Глини

-0,25 ≤ IL 0

27

25

22

0 ≤ IL 0,25

24

22

19

15

0,25 ≤ IL 0,5

16

12

10

 

В.4 Для ґрунтів із проміжними значеннями епроти зазначених у таблицях В.1-В.З допускається визначати значення сn, φn і Е інтерполяцією.

Якщо значення е, ILі Sr ґрунтів виходять за межі, передбачені таблицями В.1-В.З,
характеристики сn, φn і Е слід визначати за даними безпосередніх випробувань
цих ґрунтів.

Допускається в запас
надійності приймати характеристики сn, φn і Е за відповідними нижніми межами е, IL іSr таблиць В.1-В.З, якщо
ґрунти мають значення е, IL і Sr менше цих нижніх граничних значень.

В.5 Для визначення значень сn, φn і Е за таблицями В.1-В.З використовуються нормативні значенняе, IL і Sr.

В.6 Коефіцієнт надійності по ґрунту γg при обчисленні
розрахункових значень характеристик міцності (питомого зчеплення с, кута
внутрішнього тертя φ нескельних ґрунтів і
границі міцності на одноосьовий стиск скельних ґрунтів Rc, а
також щільності ґрунту ρ) згідно 7.3.5 встановлюють
у залежності від мінливості цих характеристик, числа визначень і значення
довірчої ймовірності α ДСТУ Б В.2.1-5. Для інших
характеристик ґрунту допускається приймати γg = 1.

B.7 Довірчу ймовірність α розрахункових значень характеристик ґрунтів
приймають: при розрахунках основ за несучою здатністю – 0,95, за деформаціями –
0,85.

Для об\’єктів класу
СС3 допускається приймати вищу
довірчу ймовірність розрахункових значень характеристик ґрунтів, але не більше
0,99.

Примітка 1. Розрахункові значення
характеристик ґрунтів, що відповідають різним значенням довірчої ймовірності,
повинні наводитись у звітах про інженерно-геологічі вишукування.

Примітка 2. Розрахункові значення
характеристик ґрунтів с, φ, γ для розрахунків за несучою
здатністю позначають сI , φI, γI, за деформаціями – сII, φII, γII.


admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code