Принципи проектування

Принципи проектування

11.3.10 Зону впливу нових фундаментів
визначають розрахунком.

Осідання за межами
впливаючого фундаменту слід встановлювати згідно з розділами 7, 8.

Напруження в основі за
межами впливаючого фундамента визначають згідно з додатком Д.

11.3.11 При виконанні розрахунків основ і
фундаментів існуючих об\’єктів, що піддаються впливу нового будівництва, слід
ураховувати: зміну фізико-механічних властивостей ґрунтів і гідрогеологічних
умов у процесі сусіднього будівництва; додаткові навантаження і впливи з
урахуванням їх найбільш несприятливих сполучень і характеру (послідовності)
прикладання.

До складу особливих слід
включати суму впливів від навантажень близько розташованих об\’єктів, що
будуються або реконструюються, змін гідрогеологічного режиму внаслідок зниження
або підвищення рівня підземних вод.

11.3.12 Розрахунок фундаментів існуючих
об\’єктів за несучою здатністю основи (перша група граничних станів) в умовах
щільної забудови слід виконувати згідно з розділом 7 у випадках:

-улаштування котлованів поблизу об\’єктів;

-улаштування виробок і траншей (у тому числі
під захистом тиксотропних розчинів) поблизу об\’єктів;

-передачі на існуючі фундаменти додаткових
навантажень і впливів;

-зниження планувальних позначок поблизу
зовнішніх стін об\’єктів;

-зміни порових тисків у ґрунтовому масиві при
незавершеному будівництві.

Метою розрахунку за першою
групою граничних станів є забезпечення міцності і стійкості основи, недопущення
зрушення чи перекидання існуючих фундаментів при змінах умов екс­плуатації.

11.3.13 Розрахунок фундаментів існуючих
об\’єктів за деформаціями основи за другою групою граничних станів виконують у
всіх випадках, якщо вони знаходяться в зоні впливу нового будівництва.

Додаткові деформації
визначають у залежності від виду впливу у випадках:

-зміни гідрогеологічних умов;

-збільшення навантажень при будівництві нового
об\’єкта;

-влаштування поблизу об\’єкта котловану чи
зміни планувальних позначок;

-динамічних впливів.

11.3.14 Деформації фундаментів існуючого
об\’єкта при впливі нового будівництва повинні задовольняти вимоги:

s + sd su,c, (11.1)

sc = s + sd , (11.2)

де s – величина деформації фундаментів існуючого
об\’єкта, що виникла до початку дії впливів від нового будівництва;

sdдодаткова (приріст) деформація фундаментів, викликана впливом нового
будівництва;

sc повна деформація фундаментів існуючої
будівлі (споруди) з урахуванням впливу нового будівництва та збільшення
вертикальних напружень, викликаних сусіднім будівництвом.

Повна
деформація в загальному випадку характеризується згідно з 7.6.4;

su,cграничне значення повної
деформації фундаментів.

 

Значення деформацій
фундаментів s, su,c, sd, suвизначають згідно з 7.6, 8.3 та урахуванням характеристик стану об\’єктів і
грунтів на період нового будівництва.

11.3.15 Граничне значення повної деформації
фундаментів su,c слід визначати як

su,c = γc su (11.3)

де suграничне
значення деформації для нового будівництва;

γc – коефіцієнт умов роботи,
що призначають у залежності від стану будівлі згідно з визна­ченням нормативних
документів з питань обстежень і приймають 1,0 – для І і II стану, 0,8 – для III
стану.

11.3.16 Розрахунок фундаментів за
деформаціями основи існуючих об\’єктів при підвищенні рівня підземних вод,
викликаного новим будівництвом, слід виконувати згідно з підрозділами 7.6,
10.5.

Розрахунок деформацій слід
проводити з урахуванням:

-виникнення додаткових ефективних напружень у
ґрунті за рахунок підйому рівня підземних вод;

-зниження величин модуля деформації ґрунту при
його водонасиченні;

-змін характеристик грунту за рахунок
зважувальної дії води.

11.3.17 Деформації фундаментів існуючих
об\’єктів при тимчасовому чи постійному (дренаж) водозниженні поблизу них слід
визначати від впливу виникаючих додаткових ефективних напружень у ґрунтах основи,
викликаних зняттям зважувальної дії води.

11.3.18 Розрахунок осідань і горизонтальних
зрушень існуючих фундаментів, викликаних деформаціями огороджувальних
конструкцій при влаштуванні поблизу будинків підкріплених котлованів, для
перевірки необхідності вжиття захисних заходів допускається проводити без
урахування жорсткості елементів об\’єкта.

Для визначення переміщень
фундаментів існуючих об\’єктів, що попадають у зону впливу, необхідно виконати
розрахунок огороджувальних конструкцій згідно з розділом 6 і побудувати епюру
їх горизонтальних переміщень.

У випадку, якщо існуючий
фундамент попадає в призму активного тиску ґрунту, слід вважати, що його
переміщення безпосередньо залежать від величин горизонтальних зсувів
огороджуваль-ної конструкції.

11.3.19 Допустимість застосування забивних
паль чи шпунтових огороджень поблизу існуючих об\’єктів повинна бути встановлена
згідно з підрозділом 11.1.

11.3.20 При проектуванні нового об\’єкта
впритул до існуючого мінімальну відстань між краями нового й існуючого
фундаменту встановлюють при проектуванні в залежності від способу розробки
ґрунту і глибини котловану, конструкції фундаментів і розділяючої стінки.

Якщо проектом нового
об\’єкта не передбачене обпирання його конструкцій на конструкції існуючого
об\’єкта, слід влаштовувати осадочний шов між новим об\’єктом і існуючим.

11.3.21 За необхідності використання захисних
заходів щодо зниження величин додаткових деформацій фундаментів існуючих
об\’єктів, викликаних новим будівництвом, ефективність цих заходів повинна
оцінюватись шляхом розрахунків на основі математичного моделювання ситуаційного
розташування об\’єктів на ділянці будівництва.

11.3.22 У випадку влаштування тимчасового
анкерного кріплення огородження котловану споруджуваного об\’єкта слід
ураховувати можливість його впливу на деформації фундаментів поруч розташованих
існуючих об\’єктів за рахунок: технології виконання бурових робіт, додаткових
зусиль, переданих на основу при натягу анкерів, а також за рахунок повзучості
коренів анкерів у процесі екскавації котловану.

Величини додаткових деформацій
фундаментів існуючих об\’єктів при розташуванні коренів анкерів у межах
стисливої товщі їх основи, а також у випадку можливості передачі на фундаменти
додаткових горизонтальних складових навантажень повинні оцінюватись
розрахунками з вико­ристанням методів математичного моделювання.

11.3.23 Конструкції, розміри і взаємне
розміщення фундаментів нових об\’єктів, призначених для зведення поблизу
існуючих, повинні призначатись згідно з 11.3.10, 11.3.14 і 11.3.15 та
урахуванням можливих додаткових нерівномірних деформацій фундаментів і
перекосів несучих конструкцій існуючих об\’єктів, викликаних додатковим
осіданням.

11.3.24 За необхідності закладання
фундаментів нового об\’єкта в непідкріпленому котловані нижче позначки
закладання існуючих фундаментів допустиму різницю позначок закладання Δh визначають виходячи з умови забезпечення
стійкості укосу.

У тому випадку, коли
стійкість укосу не забезпечується чи величини деформацій існуючого об\’єкта від
впливу нового будівництва перевищать гранично-допустимі значення, необхідно вжи­вати
заходів, спрямованих на зменшення впливу осідання нового будинку на існуючий
згідно з 11.3.9.

11.3.25 При зведенні нових об\’єктів поблизу
існуючих в умовах щільної забудови необхідно здійснювати геотехнічний
моніторинг згідно з розділом 19.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code