Проектування в зоні динамічних впливів

Проектування в зоні динамічних впливів

11.1.1 При проектуванні фундаментів за
деформаціями і несучою здатністю основи будівельних об\’єктів (нове будівництво
або реконструкція), які розташовані в зоні впливів промислових підприємств,
будівельних майданчиків, транспортних магістралей, відкритих кар\’єрів із
видобутку корисних копалин тощо, необхідно враховувати можливі техногенні
динамічні впливи.

11.1.2 Джерела вібрації викликають
розповсюдження в грунті хвиль, що діють на основу і фундаменти об\’єктів,
розташованих у зоні впливу.

Негативна дія вібрації
проявляється у вигляді розущільнення грунтів, нерівномірних осідань,
наднормативних деформацій, виникнення нових або збільшення існуючих тріщин у
конструкціях споруд.

11.1.3 Основними вимогами до проектування
фундаментів об\’єктів, основи яких розташовані в зоні розповсюдження джерел
вібрації, є визначення безпечної відстані до джерела вібрації на підставі
розрахунків несучої здатності і деформацій основ з урахуванням частот і
амплітуд коливань фундаменту-джерела.

11.1.4 Безпечну відстань до об\’єкта
визначають за умов, що найбільша амплітуда коливань фундаментів сумісно з
основою не повинна перевищувати гранично-допустимих значень за санітарними
нормами та вимогами чинних норм (додаток А).

11.1.5 Найбільшу амплітуду коливань
фундаменту сумісно з основою визначають розрахунком або експериментальним
шляхом.

Розрахунки коливань
виконують з урахуванням власних коливань споруди-приймача і вібра­ційного фону:
фактичного – за наявності експериментальних даних, прогнозованого – за відпо­відного
обґрунтування.

11.1.6 Гранично-допустимі амплітуди коливань
фундаментів та перекриттів об\’єктів визначають розрахунками, встановлюють
завданням на проектування, регламентують санітарними нормами.

Примітка.Дотримання санітарних норм впливу вібрацій на людей забезпечує будівельні
вимоги щодо міцності та стійкості споруд за умов відсутності багаторічних
осідань фундаментів, у т.ч. від динамічних впливів.

11.1.7 Розрахунки фундаментів за несучою
здатністю основ у зоні дії джерел вібрації слід виконувати з урахуванням
об\’ємних сил інерції.

11.1.8 Осідання фундаментів при сумісній дії
статичних та динамічних навантажень слід визначати з використанням динамічних
характеристик грунту, отриманих за результатами випробувань вібраційними штампами, або
за даними експериментальних випробувань фундаментів віброма-шинами.

11.1.9 При проектуванні фундаментів, які
розташовані в зоні дії джерел вібрації, слід передбачати заходи щодо зниження
параметрів динамічних впливів у джерелі – зміна технологічного процесу,
перенесення джерела коливань, віброізоляція (пружинні, гумові, комбіновані
ізолятори тощо), улаштування екранів у вигляді стін або траншей на шляхах
розповсюдження коливань від джерела, зміна маси фундаменту чи жорсткості
основи, зрівноважування і балансування машин, зміна робочої частоти машин і
механізмів, динамічні гасителі тощо.

11.1.10 Використання віброзахисних екранів у
грунті дозволяється тільки за наявності експериментальних даних щодо
коефіцієнта зменшення коливань ґрунту за екраном та геометричних параметрів
\”тіні\” екрана в залежності від довжини хвилі у грунті даного
будівельного майданчика.

11.1.11 За наявності в основі споруд
водонасичених пісків дрібних, пилуватих, з включенням органічних речовин слід
проводити дослідження за спеціальною методикою для визначення характеристик
ґрунтів при вібрації в залежності від частот динамічних навантажень та їх виду
(силове або кінематичне) для прогнозу можливості розущільнення та (або)
віброповзучості грунтів.

11.11.12 За необхідності влаштування біля
існуючих об\’єктів (у т.ч. підземних споруд, трубопроводів, колекторів тощо)
пальових фундаментів або шпунтового огородження, що занурюють забиванням або за
допомогою вібрації, слід ураховувати додаткові деформації основи існуючих
фундаментів від динамічних впливів.

Допустимість їх
застосування і безпечну відстань до існуючих об\’єктів визначають за резуль­татами
інструментальних вимірювань коливань при пробному зануренні паль чи шпунта.

11.1.13 При реконструкції об\’єктів у зоні дії
джерела вібрації необхідно проводити вібраційні обстеження для визначення
динамічних характеристик об\’єкта та частот і амплітуд коливань ґрунту,
отримання фактичних даних про коливання ґрунту і фундаментів, а також прогнозу
рівнів коливань об\’єкта, що реконструюється.

Висновок за результатами
вібраційних обстежень фундаментів, плит перекриттів, стін об\’єктів повинен
містити дані про умови їх нормальної експлуатації і допустимі рівні коливань
або реко­мендації щодо зменшення рівня коливань чи захисту від дії вібраційних
навантажень.

11.1.14 При будівництві (реконструкції)
об\’єктів, розташованих у зоні впливу вібрацій при функціонуванні метрополітену,
необхідно передбачати заходи захисту:

-у джерелі – віброізоляція або зниження рівня
коливань згідно з ДБН В.2.3-7 шляхом улаштування додаткової залізобетонної
плити, динамічних гасителів, віброізоляції колій тунелю тощо;

-у середовищі-провіднику – улаштування
\”стіни в грунті\”, віброзахисного екрана тощо;

-в об\’єкті – улаштування вертикальної та
горизонтальної віброізоляції, плаваючої підлоги, використання звукозахисних
матеріалів тощо.

Примітка 1. Захисні зони відчуження для автодоріг і
метрополітену мілкого закладання забезпечують захист об\’єктів до рівня
санітарних норм.

Примітка 2. При проходженні наземної або підземної магістралі на
відстані ближче ніж 40 м від існуючого об\’єкта слід проводити спеціальні
експериментально-теоретичні дослідження для оцінки рівня коливань ґрунту,
фундаментів, перекриттів і розробки заходів захисту (за необхідності).

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code