Проектування на зсувонебезпечних територіях

Проектування на зсувонебезпечних територіях

10.4.1
Проектування фундаментів об\’єктів, розташованих на схилах, слід виконувати з
ураху­ванням можливості дії зсувних процесів згідно з ДБН В.1.1-3, ДБН
В.1.1-24 щодо
заходів захисту об\’єктів на зсувонебезпечних територіях.

10.4.2.
Проектування об\’єктів на схилах повинно виконуватись за результатами
комплексних інженерних вишукувань згідно з розділом 4.

При проведенні
інженерно-геологічних вишукувань фізико-механічні властивості ґрунтів по­винні
вивчатись для зсувної зони, підстильної товщі, прилеглих ділянок і в зоні
зрушення окремо. Для ґрунтів зсувної маси та підстильної товщі визначають кут
внутрішнього тертя, зчеплення, питому вагу, коефіцієнт поперечної деформації,
модуль деформації. Для ґрунтів у зоні зрушення зсуву кут внутрішнього тертя,
зчеплення (структурне та водно-колоїдне) визначають при тисках, яких зазнають
ґрунти у природних умовах.

10.4.3 При розрахунках схилів слід
встановлювати: маси порід, що зміщуються або підготовлені до зміщення по
схилах, відношення діючих на певні частини схилів у зазначений час зсувних та
утримуючих сил, різниці між зсувними та утримуючими силами за прогнозованими
(розрахунковими) поверхнями зсувів на різних рівнях. Необхідно враховувати
вплив водоносних горизонтів, які дренуються на схилах, зважування порід,
фільтраційний тиск та суфозійний винос, величини водозбірних басейнів, стік із
яких спрямований на ділянку схилу, що розглядається, з метою виявлення
зволоження порід на схилах масиву.

10.4.4 Розрахунки схилів слід проводити за
другим граничним станом для врахування взаємодії об\’єктів із ґрунтовим масивом
у дограничній стадії.

10.4.5 Розрахунки протизсувних споруд
проводять за граничними станами першої (за міцністю і стійкістю) та другої (за
деформаціями) груп.

Статичний розрахунок
утримуючих споруд слід виконувати як просторових систем відповідно \”основаутримуюча споруда\” і \”основа – фундамент – надфундаментні
конструкції\”.

10.4.6 Заходи інженерного захисту об\’єктів
будівництва і реконструкції повинні входити до складу проекту інженерної
підготовки території.

10.4.7 Проектування утримуючих споруд як
конструкцій, що одночасно служать конструктивними елементами заглиблених частин
об\’єктів, підземних споруд, допускається в окремих випадках при відповідному розрахунковому
обгрунтуванні або конструктивних можливостях.

10.5 Проектування
на підтоплюваних територіях

10.5.1 Фундаменти споруд, основи яких
розташовані на територіях, що підтоплюються, повинні проектуватись згідно зі ДБН
В.1.1-25 і ДБН В.1.1-24.

10.5.2 До територій, що підтоплюються, на які
розповсюджуються вимоги даного розділу, відносять регіони, ділянки або
майданчики забудови, де існує або прогнозується підвищення природного рівня
підземних вод або утворення тимчасового чи постійного рівня верховодки
природного чи техногенного походження.

10.5.3 У проектах споруд
на підтоплюваних територіях слід передбачати водозахист на стадії влаштування
котлованів (траншей) і на стадії експлуатації основ, фундаментів,
фундаментно-підвальних та заглиблених частин і підземних споруд згідно з
розділом 16.

10.5.4 При застосуванні
фундаментів у вигляді суцільного ряду паль, заглиблених частин будівель, підпірних
стін і інших заглиблених споруд в умовах щільної забудови слід проводити
розрахунки щодо визначення: можливого підняття рівня підземних вод внаслідок
баражного ефекту, шляхів їх розтікання, впливу змін гідрогеологічного режиму на
стійкість і деформації споруд оточуючої забудови.

10.5.5 При проектуванні
на території існуючої забудови заходів щодо зниження рівня підземних вод слід
ураховувати можливі осідання внаслідок зміни фізико-механічних характеристик
грунтів, зменшення їх вологості і зняття зважувальної дії води, проводити
розрахункову оцінку впливу цих факторів на додаткові осідання споруд існуючої
забудови.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code