Проектування фундаментів

Проектування фундаментів

10.2.12 Проектування фундаментів за
деформаціями основ з урахуванням сейсмічних впливів повинне виконуватись на
підставі розрахунку на особливе сполучення навантажень за
інженерно-геологічними умовами.

Попередні розміри фундаментів
слід визначати розрахунком за деформаціями основ на ос­новне сполучення
навантажень (без урахування сейсмічних навантажень).

10.2.13 Розрахунок фундаментів за несучою
здатністю основи слід виконувати на дію вертикальної складової позацентрового навантаження
в особливому сполученні, яке передається фундаментом, виходячи з умови

Na γc.eg Nu.eg /γn, (10.2)

де Naвертикальна складова
розрахункового позацентрового навантаження в особливому сполученні (з
урахуванням вертикального сейсмічного навантаження, яке спрямоване вниз);

Nu.egвертикальна складова сили
граничного опору основи при сейсмічних впливах;

γc.eg сейсмічний коефіцієнт умов
роботи, який приймають 1,0; 0,85; 0,7 відповідно для грунтів І, II і III категорій
за сейсмічними властивостями згідно з ДБН В.1.1-12;

γn – коефіцієнт надійності, який приймають у
залежності від рівня відповідальності споруд згідно з розділом 7.

10.2.14 Перевірку на зрушення по підошві
фундаменту слід виконувати на горизонтальну складову сейсмічного навантаження в
рівні низу фундаментів з урахуванням вертикального сейсмічного навантаження,
спрямованого наверх, і сейсмічного коефіцієнта умов роботи γc.eg.

При визначенні утримуючих
та зрушувальних сил слід обраховувати складові активного і пасивного тисків грунту
на бічні поверхні фундаментів з урахуванням сейсмічних навантажень.

10.2.15 При дії навантажень від моментів за
двома напрямками розрахунок за несучою здатністю основ повинен виконуватись
роздільно на дію сил і моментів у кожному напрямку незалежно один від одного.

10.3 Проектування на закарстованих територіях

10.3.1 Фундаменти об\’єктів, основи яких
складені грунтами, здатними до карстоутворення, повинні проектуватись з
урахуванням карстових або карстово-суфозійних деформацій (далі – карстових
деформацій) та особливостей розвитку карстових процесів.

10.3.2 Проектування з карстопроявами на
поверхні (відкритий карст) або в масиві грунту (покритий карст) слід виконувати
в залежності від розподілення карстових деформацій за геометричними розмірами,
інтенсивністю проявлення і параметрами, що їх характеризують:

-діаметр карстового провалу;

-ширина ослабленої зони навколо провалу;

-радіус кривизни поверхні осідання;

-розміри в плані та глибина карстових
просідань;

-діаметр та глибина розташування у масиві
грунту карстової порожнини;

-розміри та глибина розташування у масиві
грунту розущільнених зон;

-інтенсивність проявлення карстових деформацій
по площі (кількість карстових провалів, порожнин чи просідань на одиницю площі
території);

-інтенсивність проявлення карстових деформацій
у часі (кількість карстових провалів, порожнин чи просідань за одиницю часу).

10.3.3 Параметри карстопроявів із прогнозом
щодо їх можливих змін внаслідок гідрогеологічних умов та/чи техногенних впливів
повинні визначатись на стадії проведення інженерно-геологічних вишукувань.

10.3.4 Розрахунки фундаментів і систем
\”основа – фундамент – споруда\” за несучою здатністю і деформативністю
повинні виконуватись з урахуванням прогнозних деформацій земної поверхні і характеристик
грунту закарстованих шарів згідно з розділом 8.

10.3.5 За наявності декількох особливих
навантажень (карст і просадка, карст і гірничі виробки) урахування сполучення
навантажень слід виконувати згідно з ДБН В.1.2-2.

10.3.6 При проектуванні нових об\’єктів на
закарстованих територіях слід передбачати заходи захисту території, що
виключають можливість виникнення карстових деформацій, або зменшити їх несприятливий
вплив на споруди згідно з ДБН В.1.1-24.

10.3.7 Якщо вжиття заходів, вказаних у
10.3.6, не виключає повністю можливість утворення карстових деформацій або з
технічних чи економічних причин неможливе вжиття цих заходів, повинні використовуватись
методи конструктивного захисту споруд.

10.3.8 Застосовані заходи захисту і способи
проведення робіт не повинні забруднювати навколишнє середовище та порушувати
екологічну рівновагу, призводити до активізації карстових процесів на території
забудови і прилеглих ділянках.

10.3.9 Закарстовані території в зоні
будівництва чи реконструкції та розташовані на них споруди в обгрунтованих
випадках повинні бути обладнані системою нагляду за розвитком карстових
процесів при будівництві та експлуатації.

10.3.10 При проектуванні об\’єктів на
площадках, де закарстовані шари знаходяться на глибині до 80 м, необхідно
передбачати ліквідацію карстових порожнин.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code