Проектування на насипних та намивних грунтах

Проектування на насипних та намивних грунтах

Насипні грунти

 

9.6.1
При проектуванні фундаментів на основах, що складені насипними грунтами, слід
ураховувати: мінливість та неоднорідність складу, нерівномірність стисливості,
здатність до самоущільнення протягом часу, ущільнення від вібраційних
навантажень, замочування і розкладання органічних речовин, що містяться у
насипу.

Примітка.У насипних грунтах, що складаються зі шлаків та глин,
необхідно враховувати можливість їх набрякання при замочуванні водою або
хімічними відходами виробництв.

9.6.2 Визначати характеристики насипних
грунтів як основ фундаментів слід у залежності від складу та особливостей
будови, за якими їх поділяють на:

-штучні планомірно зведені насипи, утворені
організованим відсипанням гальки, гравію, пісків, шлаків, глинистих грунтів, що
укладають сухим способом з ущільненням. Ступінь однорідності складу, рівномірності
стисливості і відповідність завданню на їх зведення повинні визначатись при
виконанні робіт із відсипання насипів;

-відвали грунтів або відходи підприємств
(шлаки, формувальний грунт, відходи збагачувальних фабрик тощо), які відсипають
неорганізоване, без ущільнення. Ступінь однорідності складу, показники
стисливості і їх нерівномірності повинні визначатись при проведенні
інженерно-геологічних вишукувань для проектованого будівництва;

-неорганізовані звалища відходів підприємств,
побутових відходів та різних грунтів. Придатність і умови їх використання в
якості основ для будівництва повинні визначатись при проведенні інженерно-геологічних
вишукувань.

9.6.3 Тривалість процесу самоущільнення,
внаслідок якого відбувається підвищення фізико-механічних властивостей та
зниження стисливості насипних грунтів протягом часу, наведена у таблиці 9.1.
Після закінчення терміну, вказаного в таблиці 9.1, насипні ґрунти і відвали
відходів виробництв відносять до злежаних.



Таблиця 9.1 – Тривалість самоущільнення
насипних ґрунтів

Види насипних грунтів
Тривалість самоущільнення, років

планомірно зведених насипів

відвалів

звалищ

Великоуламкові

0,2-1

1,3

2,5

Піщані

0,5-1

2,5

5-10

Глинисті

2-5

10-15

20-30

9.6.4 Фундаменти за деформаціями основ, що
складаються з насипних грунтів та відходів виробництва, повинні розраховуватись
згідно з розділом 7. Якщо насипні ґрунти мають властивості просідання,
набрякання або відносний вміст органічної речовини Iвід

9.6.5 При проектуванні
фундаментів об\’єктів на основах із насипних грунтів і відходів виробництв
необхідно аналізувати варіанти їх використання у якості природно сформованих
основ; для влаштування штучних основ, подушок, насипів; із застосуванням
будівельних заходів для зниження стисливості; шляхом прорізання фундаментами
глибокого закладання, у тому числі пальовими.

Намивні грунти

9.6.6 Фундаменти об\’єктів
на основах, що складені намивними грунтами, слід проектувати з урахуванням:
неоднорідності нашарувань (багатошаровість, мінливість складу і властивостей по
глибині та у плані), здатності зміняти фізико-механічні властивості у часі, у
тому числі внаслідок коливань рівня підземних вод, чутливості до вібраційних
впливів, можливих осідань підстильних шарів основи.

9.6.7 Розрахунки фундаментів на намивній
основі за деформаціями виконують згідно з розділом 7 з урахуванням сполучень
розрахункових факторів.

Якщо в складі намитого
грунту або під ним є заторфований чи слабкий шар грунту або товща намивних
грунтів підстеляється біогенними грунтами чи мулами, необхідно додатково врахо­вувати
вимоги підрозділу 9.3.

Для основи, складеної з
намитого та природного грунту, слід урахувати осідання підстильних шарів та
самоущільнення намитого грунту.

9.6.8 Повну деформацію основи, складеної
намивними грунтами, обчислюють підсумовуванням осідань основи від зовнішнього
навантаження, самоущільнення товщі намитого грунту та додаткових осідань за
рахунок незавершеної консолідації завантажених намивом підстильних шарів основи.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code