Критерії визначення розмірів підошви фундаментів

Критерії визначення розмірів підошви фундаментів

7.11.1 Визначення розмірів у плані підошви
фундаменту виконують виходячи з його розрахунку за деформаціями основи з умови
обмеження тисків на основу від розрахункових для II групи граничних станів навантажень,
які слід визначати згідно з підрозділом 7.2.

7.11.2 Порядок розрахунку повинен включати:
визначення навантажень згідно з підрозділом 7.2; визначення глибини закладання
підошви фундаментів згідно з підрозділом 7.5; розрахунки попередніх розмірів
підошви згідно з 7.11.3; розрахунки осідань згідно з підрозділом 7.6;
коригування (за необхідності) розмірів фундаментів (ширини підошви, перерізу)
за результатами розрахунків осідань.

7.11.3 Попередні розміри підошви фундаментів
визначають виходячи з конструктивних міркувань або з умови обмеження тисків на
основу від розрахункових для другої групи граничних станів навантажень табличними
значеннями розрахункового опору ґрунту R0 згідно з додатком
Е.

7.11.4
Розміри позацентрово навантажених стовпчастих фундаментів колон виробничих будівель
(у тому числі обладнаних мостовими кранами), фундаментів промислових споруд баш­тового
типу слід призначати такими, щоб епюра тисків була трапецієподібною.
Допускаються (за обґрунтування) трикутні епюри контактних напружень, у т.ч.
вкороченої довжини, що означає кутовий відрив підошви фундаменту від грунту.

8
РОЗРАХУНКИ ФУНДАМЕНТІВ ЗА КОНСТРУКТИВНИМИ ОСОБЛИВОСТЯМИ ТА УМОВАМИ ВЗАЄМОДІЇ З
ОСНОВОЮ

8.1 Фундаменти малозаглиблені та мідного закладання

8.1.1 Проектування малозаглиблених та мілкого
закладання фундаментів (згідно з розділом 5) слід виконувати в залежності від
їх конструкції (5.9).

Розміри фундаментів слід
призначати за розрахунками згідно з підрозділом 7.11.

8.1.2 При проектуванні фундаментів у складних
умовах будівництва повинні враховуватися додаткові вимоги ДБН В.1.1-5, ДБН
В.1.1-12, ДБН В.1.1-24, інших відповідних нормативних документів
згідно з додатком А та розділами 9,10,11 цих Норм.

8.1.3 При визначенні навантажень, які діють
на основу фундаментів, крім навантажень на обрізі фундаменту, що визначають
згідно з підрозділом 7.2, слід додатково враховувати:

-власну вагу ґрунту на уступах;

-власну вагу фундаменту;

-навантаження на підлоги і проїзну частину
поблизу фундаментів, які приймають за проектними даними, а за їх відсутності –
20 кПа для промислових будівель і 10 кПа для цивільних будинків.

8.1.4 Визначення розмірів у плані підошви
фундаменту виконують згідно з підрозділом 7.11.

Конструкція перерізу
залізобетонного фундаменту повинна задовольняти вимогам розра­хунку за несучою
здатністю (граничні стани першої групи) і за придатністю до нормальної екс­плуатації
(граничні стани другої групи), які приймають згідно з нормами на проектування
залізобетонних конструкцій.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code