Розрахунок фундаментів за несучою здатністю основ

Розрахунок фундаментів за несучою здатністю основ

7.10.1 Розрахунок
фундаментів за несучою здатністю основ виконують із метою забезпечення міцності
та стійкості їх основ, а також недопущення зрушення по підошві й перекидання
фундаменту. Схема руйнування основи, яку приймають при досягненні нею
граничного стану, повинна бути статично і кінематичне можлива для даного впливу
і конструкції фундаменту або споруди.

7.10.2 Розрахунок фундаментів за несучою
здатністю основ виконують виходячи з умови

σ ≤ у загальному випадку або F γcFu /γn , (7.6)

де σ = F/bl;

σu – напруження, що відповідає межі несучої
здатності основи (7.1.6);

F – розрахункове навантаження на основу згідно з
підрозділом 7.2;

Fuсила граничного опору
основи; вертикальна складова сили граничного опору основи Nu згідно з додатком Ж;

\"*\"– коефіцієнт умов роботи, який приймають:

для: пісків, крім пилуватих =1,0

пісків
пилуватих, а також глинистих грунтів у стабілізованому стані = 0,9

глинистих
грунтів у стабілізованому стані= 0,85

невивітрілих
і слабовивітрілих =1,0

вивітрілих = 0,9

сильновивітрілих = 0,8

γn – коефіцієнт надійності за відповідальністю
(коефіцієнт відповідальності); визначається залежно від класу відповідальності
об\’єкта згідно з 7.6 ДБН В.1.2-14;

bl – розміри
в плані (ширина і довжини) сторін фундаменту.

7.10.3 Сила граничного опору основи,
складеної нескельними грунтами в стабілізованому стані, повинна визначатись
виходячи з умови, що співвідношення між нормальними і дотичними напруженнями по
всіх поверхнях ковзання, яке відповідає граничному стану основи,
підпорядковується залежності

τ = σ tg φ1 + c1, (7.7)

де φ1 і c1
відповідно розрахункові значення кута внутрішнього тертя і питомого зчеплення
грунту (підрозділ 7.3).

7.10.4 Сила граничного опору основи, що
складається з грунтів, які повільно ущільнюються, водонасичених, пилуватих, глинистих і
біогенних (при коефіцієнті водонасичення Sr ≥ 0,85 і коефіцієнті консолідації cν 107 см2/рік),
повинна визначатись з урахуванням можливого нестабілізованого стану ґрунтів
основи за рахунок надлишкового тиску в поровій воді u. При цьому
співвідношення між нормальними σ і дотичними напруженнями
приймають за залежністю

τ = (σ – u) tg φ1 + с1, (7.8)

де φ1 і с1 – розрахункові значення,
що відповідають стабілізованому стану грунтів основи і виз­начають за
результатами консолідованого зрізу ДСТУ Б В.2.1-4, ДСТУ Б В.2.1-7.

Надлишковий
тиск у поровій воді допускається визначати методами фільтраційної консо­лідації
ґрунтів з урахуванням швидкості прикладання навантаження на основу.

При відповідному
обґрунтуванні (високих темпах зведення споруди або швидкого її наван­таження
експлуатаційними навантаженнями, відсутності в основі водопроникних шарів
ґрунту чи дренувальних улаштувань) допускається в запас надійності приймати φ1 = 0,
с1
таким, що відповідає нестабілізованому стану ґрунтів основи і дорівнює міцності
грунту за результатами неконсолідованого зрізу си (ДСТУ
Б.В.2.1-4, ДСТУ Б.В.2.1-7).

7.10.5
Розрахунок за несучою здатністю основ в обґрунтованих випадках допускається
виконувати графоаналітичними методами (круглоциліндричних чи ламаних поверхонь
ковзання), якщо:

а)
основа неоднорідна за глибиною і площею;

б)
привантаження основи з різних сторін фундаменту неоднакове, при цьому
інтенсивність
більшого з них перевищує 0,5R;

в)
споруда розташована на схилі або поблизу укосу;

г)
можливе виникнення нестабілізованого стану ґрунтів основи.

У всіх випадках, якщо на
фундамент діють горизонтальні навантаження і основа складена ґрунтами в
нестабілізованому стані, слід розраховувати фундамент на зрушення по підошві.

7.10.6 Розрахунок фундаменту на зрушення по
підошві визначають виходячи з умови

ΣFs,a ≤ (γcΣFs,r)/γn, (7.9)

де ΣFs,aі ΣFs,r – суми проекцій на площину ковзання
відповідно розрахункових сил, що зрушують і утримують, які визначають з
урахуванням активного і пасивного тисків грунту на бічні грані фундаменту;

γc і γn позначення ті самі, що у формулі (7.6).

7.10.7 Стійкість фундаментів на дію сил
морозного здимання ґрунтів необхідно перевіряти, якщо основа складена
здимальними ґрунтами (підрозділ 9.7).

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code