Розрахунок фундаментів за деформаціями основ

Розрахунок фундаментів за деформаціями основ

7.6.1 Розрахунок за деформаціями основ
повинен виконуватись із метою обмеження абсолютних чи відносних переміщень
об\’єкта (фундаменту) сумісно з основою такими межами, за яких забезпечуються експлуатаційні
якості та довговічність об\’єкта, унеможливлюються прояви недопустимих осідань,
підйомів, кренів, змін проектних рівнів і положень конструкцій, розладнання їх
з\’єднань тощо.

Міцність, деформативність і
тріщиностійкість фундаментів і надфундаментних конструкцій повинні перевірятись
розрахунком на зусилля, які виникають при взаємодії об\’єкта з основою.

При проектуванні об\’єктів,
що зводяться у безпосередній близькості від існуючих, необхідно враховувати
можливі додаткові деформації основ існуючих об\’єктів від навантажень і впливів,
які передаються на них спорудами, що проектуються, згідно з підрозділом 11.3.

7.6.2 Деформації основи в залежності від
причин їх виникнення підрозділяють на:

-деформації від зовнішнього навантаження, яке
передається на основу фундаментами (ФПЧ) і викликає їх переміщення разом з
основою: осідання, горизонтальні зміщення (розпірні фундаменти, підпірні і
утримуючі конструкції, підземні частини споруд, що контактують з основами
тощо);

– деформації, що не пов\’язані
з зовнішнім навантаженням на основу, передаються на (через) фундаменти як
впливи від нерівномірних деформацій основи (земної поверхні) внаслідок
підробки, просідання від власної ваги грунту, набрякання чи здимання грунту,
зсувів, карстопроявів, сейсмічних чи динамічних коливань тощо. Впливи
проявляються у вигляді вертикальних та (чи) горизонтальних переміщень
контактної поверхні основи з фундаментами (мульди осідання, про­вали, уступи,
просідання, підняття і осідання, горизонтальні деформації) чи додаткових наван­тажень
(при зсувах).

7.6.3 Розрахунки споруди за деформаціями
основи повинні виконуватись виходячи з умови їх сумісної роботи.

Розрахунки за деформаціями
основ допускається виконувати без урахування спільної робо­ти споруди і основи
у випадках, обумовлених 7.2.2.

7.6.4 Розрахунок за деформаціями основ
виконують виходячи з умови

ssu (7.3)

де s
спільна деформація основи і споруди, яку визначають розрахунком згідно з 7.1.9,
7.1.10, підрозділом 8.3 та додатком Д;

suграничне значення спільної
деформації основи і споруди, що встановлюють згідно з підрозділом 7.9.

Під величинами s, suможе розумітись будь-яка з деформацій, вказаних у 7.6.5.

7.6.5 Спільна деформація основ і споруд
характеризується:

-абсолютним осіданням (підйомом) s основи
окремого фундаменту;

-середнім s і максимальним smaxосіданням споруди;

-відносною нерівномірністю осідань (підйомів)
двох фундаментів (Δs/L), (L – відстань між
фундаментами) ;

-креном фундаменту (споруди) і;

-відносним прогином чи вигином f/L, L –
довжина ділянки вигину чи прогину;

-кривизною ділянки споруди, що згинається, ρ;

-відносним кутом прогину; закручування спорудиΘ;

-горизонтальним переміщенням фундаменту
(споруди) u.

 

7.6.6 При розрахунках фундаментів за деформаціями
основ необхідно враховувати можливість зміни як розрахункових, так і граничних
значень деформацій основи за рахунок застосування інженерних заходів,
передбачених проектом згідно з додатком К.

7.6.7 Розрахунок фундаментів за деформаціями
основи слід виконувати на основі лінійних чи нелінійних розрахункових моделей
згідно з 7.1.10, 7.1.11.

Лінійні моделі
застосовуються при дотриманні критерію

σ ≤ σR– у загальному випадку або р R, (7.4)

де σR – див. 7.1.6;

р або σ – середній тиск або напруження безпосередньо
під підошвою фундаменту;

R – розрахунковий опір грунту
основи під підошвою фундаменту згідно з 7.7.1.

7.6.8 Розрахункова схема основи для
визначення спільних деформацій основи і будівлі, повинна вибиратись згідно з
7.1.9.

Розрахунок деформацій
основи при дотриманні вимог 7.6.8 слід виконувати із застосуван­ням розрахункової
схеми у вигляді лінійно-деформованого півпростору з умовним обмеженням глибини
стисливої товщі Нс або збільшеної товщі Нсдо підошви слабких чи структурно нестійких грунтів згідно з Д. 10.

Примітка.Деформації основи повинні визначатись з урахуванням змін
властивостей грунтів в резуль­таті природних чи техногенних впливів на грунти.

7.6.9 При напруженні (тиску) під підошвою
фундаментів, яке перевищує напруження, що відповідає розрахунковому опору R або
1,2R у випадках, обумовлених Е. 10, деформації основи слід визначати з
урахуванням фізичної нелінійності деформування грунту.

Осідання за межами лінійної
залежності між напруженнями і деформаціями слід визначати згідно з Д.30 та
Д.38.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code